Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:21x 
MP
Mapa, atlas
2. vyd.
Měřítka různá
Praha : Kartografie Praha, 2008
1 atlas (32 s.) : ca 25 barev. map ; 32 cm

objednat
ISBN 978-80-7393-041-7 (brož.)
Školní zeměpisné atlasy
Popsano podle dotisku, vydaného v roce 2009
Obsahuje bibliografii na s. 32, rejstřík
000191016
OBSAH // Hrátky s Českou republikou 1:1 800 000_vnitřní strana obálky // OBSAH // // Fyzická mapa 1 :20 000 000 2 // Česká republika v Evropě tabulka 2 // Politická mapa 1 :20 000 000 3 // Státy Evropské unie 1 :60 000 000 3 // Česká republika v Evropě tabulka 3 // // Satelitní snímek 1:1 150 000 4-5 // Úkoly pro zvídavé___ ___5 // Obecně zeměpisná mapa 1 : 1 150 000 6-7 // Česká republika v číslech tabulka 6 // České zeměpisné rekordy tabulka 7 // Geologická mapa 1 :2 500 000 8 // Geologický vývoj časová osa 8 // Geologická mapa Evropy 1 :60 000 000 8 // Časové členění geologického vývoje graf 8 // Geomorfologické členění 1 :2 500 000 9 // Vyšší geomorfologické jednotky tabulka 9 // Výškové členění reliéfu 1 :5 000 000 9 // Podíl typů reliéfu na rozloze ČR graf 9 // Podnebné oblasti 1 :2 500 000 10 // Průměrné roční teploty vzduchu 1:5 000 000 10 // Podnebné oblasti Evropy 1 :60 000 000 10 // Průměrné roční úhrny srážek 1:5 000 000 10 // Povodí a vodnost řek 1 :2 500 000 11 // Největší řeky, rybníky a přehradní nádrže ČR tabulka 11 // Rozdělení plochy ČR podle jednotlivých úmoří graf 11 // Evropská úmoří 1 :60 000 000 11 // Vodní zdroje___1 : 5 000 000___ // Využití ploch 1 :2 500 000 12 // Skladba lesů graf 12 // Půdní druhy 1 :5 000 000 12 // Půdní typy___1 : 5 000 000___12 // Ochrana přírody 1 :2 500 000 13 // Národní parky a chráněné krajinné oblasti tabulka 13
// Znečištění životního prostředí 1:2 500 000 13 // // Velkomoravská říše (9. století) 1 :6 400 000 14 // Země Koruny české (14. století) 1 :5 000 000 14 // Rakousko-Uhersko (1867-1918) 1:11J00 000 ___14 // Československo (r. 1925) 1 :6 000 000 15 // Protektorát (r. 1940) 1 :6 000 000 15 // Československo (r. 1990) 1 :6 000 000 15 // // Administrativní mapa 1 : 1 200 000 16-17 // Administrativní členění (NUTS 2, NUTS 3) 1:5 000 000 16 // Okresy (NUTS 4)___ 1 : 5 000 000 17 // Hustota zalidnění 1 :2 500 000 18 // Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel 1 :5 000 000 18 // Vývoj přirozeného přírůstku/úbytku obyvatel graf 18 // Migrační saldo 1 :5 000 000 18 // Celkový přírůstek/úbytek obyvatel 1 :5 000 000 18 // Náboženství 1 :2 500 000 19 // Podíl náboženského vyznání graf 19 // Obyvatelstvo podle národnosti v krajích tabulka 19 // // Hrubý domácí produkt 1 : 2 500 000 20 // Hrubá přidaná hodnota podle odvětví graf 20 // Průměrná hrubá měsíční mzda 1 : 5 000 000 20 // Míra nezaměstnanosti 1 : 2 500 000 20 // Zemědělství 1 : 2 500 000 21 // Struktura osevních ploch zemědělských plodin graf 21 // Živočišná a rostlinná výroba graf 21 // Míra ekonomické aktivity 1 : 2 500 000 21 // Průmysl 1 : 1 200 000 22-23 // Energetické suroviny 1 : 5 000 000 22 // Export z ČR graf 22 // Podíl druhů elektráren na výrobě elektřiny graf 23 // Import do ČR graf 23 // Výroba a spotřeba elektrické
energie 1 : 5 000 000 23 // // Silniční doprava 1 : 2 500 000 24 // Letecká doprava graf 24 // Železniční doprava 1 : 5 000 000 24 // Struktura výkonů nákladní dopravy graf 24 // Struktura výkonů osobní dopravy graf 24 // // Vzdělanost obyvatelstva 1 : 2 500 000 25 // Vývoj počtu studentů VŠ graf 25 // Středoškolské vzdělávání studentů 1 : 5 000 000 25 // Vybavenost internetem 1 : 5 000 000 25 // Vybavenost internetem v Evropě graf 25 // // Památky 1 : 1 200 000 26-27 // Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních 1 : 5 000 000 26 // Struktura zahraničních hostů graf 26 // Oblasti a střediska cestovního ruchu 1: 4 500 000 27 // Kde trávíme dovolenou graf 27 // Dovolená a rekreace 1 : 5 000 000 27

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC