Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Wyd. 2., zmien.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
460 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-83-01-15814-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 457-[459]
000191121
Wstęp IX // Alfabetyczny wykaz haseł XIII // CZĘŚĆ I. TURYSTYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 1 // 1. Turystyka, turysta, ruch turystyczny 1 // 2. Produkt turystyczny 24 // 3. Rynek turystyczny 44 // 4. Psychologia rynku turystycznego 61 // 5. Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego 73 // 6. Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne 95 // 6.1. Przestrzenie turystyki 95 // 6.2. Region turystyczny 111 // 6.3. Regiony turystyczne Polski 114 // 6.4. Regiony turystyczne świata 119 // 6.5. Osadnictwo turystyczne 124 // CZĘŚĆ II. ZWIĄZKI TURYSTYKI Z SEKTOREM PUBLICZNYM 131 // Wprowadzenie 131 // 1. Rozmiary turystyki w Polsce i na świecie 133 // 2. Metody pomiaru ruchu turystycznego i obrotów turystycznych 148 // 3. Metody obliczania wpływu turystyki na dochód narodowy i bilans płatniczy 163 // 3.1. Udział turystyki w dochodzie narodowym 164 // 3.1.1. Metoda strumieni produktów 165 // 3.1.2. Metoda kosztowa 168 // 3.2. Udział turystyki w bilansie płatniczym 170 // 3.3. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki - mnożnik 172 // 4. Pozytywne i negatywne społecznie następstwa rozwoju turystyki 176 // 5. Stymulowanie procesów gospodarczych w turystyce 181 // 5.1. Tworzenie uwarunkowań rozwoju turystyki 182 // 5.2. Oddziaływanie pośrednie na przedsiębiorstwa 190 // 6. Turystyka a zadania organów państwowych, budżet państwa, fundusze parabudże- // towe i środki z funduszów Unii Europejskiej 201 // 6.1. Zadania organów państwowych w zakresie turystyki 201 // 6.2. Powiązania turystyki z budżetem państwa 205 // 6.3. Powiązania turystyki z funduszami parabudżetowymi 213 // 6.4. Powiązania turystyki z funduszami Unii Europejskiej 216 // V // 7. Turystyka a zadania i źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego 219 // 7.1. Specyfika działalności samorządu terytorialnego 219 // 7.2. Organizacja i zadania samorządu terytorialnego 219 //
7.2. Organizacja i zadania samorządu terytorialnego w Polsce 223 // 7.3. Powiązania turystyki z finansami samorządu terytorialnego 229 // 7.3.1. Budżety gmin 230 // 7.3.2. Budżety samorządu powiatowego i województwa 242 // CZĘŚĆ III. PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU TURYSTYCZNYM 245 // Wprowadzenie 245 // 1. Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce 246 // 1.1. Definicja przedsiębiorstwa 246 // 1.2. Rodzaje organizacji gospodarczych 249 // 1.3. Rodzaje przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym 255 // 1.3.1. Charakterystyka touroperatora i agenta 265 // 1.3.2. Rola technologii informacyjnych w procesie dystrybucji usług turystycznych 271 // 1.3.3. Wytwórcy usług turystycznych 275 // 1.3.4. Instrumenty ekonomiczne oddziałujące na przedsiębiorstwa turystyczne 284 // 1.4. Hotelarstwo jako działalność o najwyższym zaangażowaniu kapitałowym 293 // 1.4.1. Cechy branży hotelarskiej 293 // 1.4.2. Cykl obsługi klienta w hotelach 298 // 2. Analiza finansowa i zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych 304 // 2.1. Środki rzeczowe i finansowe do prowadzenia działalności 305 // 2.2. Rachunkowość zarządcza i jej wpływ na kontrolę realizacji bieżących działań // przedsiębiorstwa 317 // 2.3. Kryteria ocen przedsiębiorstwa i mierniki jego efektywności finansowej 324 // 2.4. Strategia firm turystycznych 337 // CZĘŚĆ IV. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE REGIONEM TURYSTYCZNYM 341 // Wprowadzenie 341 // 1. Region jako miejsce koncentracji ruchu turystycznego 343 // 1.1. Wyodrębnianie regionów turystycznych 343 // 1.2. Typy regionów i sposoby zarządzania nimi 353 // 1.2.1. Turystyka w regionach miejskich 353 // 1.2.2. Turystyka w regionach wiejskich 356 // 2. Jakość usług w regionie turystycznym 361 // 2.1. Rozwój ekonomiczny regionu a jakość życia mieszkańców 364 // 2.2. Sposoby zapewnienia akceptacji ludności miejscowej dla rozwoju turystyki 367 //
2.3. Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki 373 // 2.3.1. Środowisko naturalne 373 // 2.3.2. Jakość środowiska naturalnego 388 // 3. Metody zintegrowanego zarządzania jakością w regionie turystycznym 392 // VI // 3.1. Przywództwo i partnerstwo 394 // 3.2. Budowa strategii rozwoju turystyki w regionach 396 // 3.2.1. Założenia do strategii 398 // 3.2.2. Część analityczna strategii 400 // 3.2.3. Część planistyczna strategii 404 // 3.3. Zarządzanie kadrami w turystyce 417 // 3.4. Prawo i ubezpieczenia jako warunek jakości usług turystycznych 429 // Literatura zalecana 457 // Spis rycin 460 // Spis tabel 462

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC