Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2010
669 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0223-9 (váz.)
Každodenní život ; sv. 43
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000191182
I. KNIHA: GENDER, VĚDA, STÁT -- 1. BIOMOC, STÁT A „NOVÁ EKONOMIE ŽIVOTA" -- Osvícenské teorie populace -- Idea zdravotní policie -- Reprodukce, láska, manželství v pojetí „zdravotní policie" -- J. P. Franka a dalších -- Oslava populace, „plodivého pudu" a milostného citu -- Boj proti celibátu a oslava manželského stavu -- „Neřest děti neplodí". Revalorizace nemanželského plození -- Problém infanticidia a „státních dětí" -- Kontrola reprodukce, rizika a limity -- „nekontrolovaného" plození -- 2. GENDER A (POZDNĚ) OSVÍCENSKÁ SPOLEČNOST -- „Oddělené sféry" a nové formy rodinné afektivity -- Ve jménu přirozeného řádu: „Eternel féminin" a osvícenská věda -- „Děvče není zboží, které lze uchovávat dlouho" -- Gender v kameralistice a zdravotní policii -- Gender a femininita v osvícenské medicíně -- Ženské tělo v medicínském myšlení -- Ženská duše a medicína -- ZÁVĚR -- II. KNIHA: „RŮŽOVÁ ZAHRÁDKA" A „AZYL NEVINNOSTI". PROFESIONALIZACE PORODNICTVÍ V OSVÍCENSKÉ EVROPĚ -- 1. NOVÉ INSTITUCE A NOVÝ PERSONÁL -- Úvod. Medikalizace porodnictví v 18. století -- Tradiční babictví a jeho modifikace v raně novověkém období -- Reformování babické výuky a kontrola „nové", „úřední" báby -- Zrození „akušéra": První generace porodníků a počátky univerzitních kateder porodnictví -- Dohlížet, pečovat, učit: od útulku pro svobodné matky -- k porodnici -- 2. DISKURZ NOVÉ VĚDY -- Porodnické příručky a šíření porodnického vědění mezi renesancí a osvícenstvím -- Účel publikací -- Tematické rozvržení příruček -- Genderové aspekty publikací -- Autoreflexe oboru: důležitost porodnictví -- Dějiny porodnictví jako specifického (a „svého vlastního") oboru --
Zviditelnit neviditelné: zacházení s obrazovým materiálem -- Zrození „empirického příkladu" -- Obrazy skrytého světa a mystérium počátku -- Tajemství početí -- Tajemství ženského těla: devět měsíců úzkosti a naděje -- Okamžik zrození „nová mechanika" a otázka porodní polohy -- Bába versus akušér? Nové rozdělení rolí -- Nový obraz báby -- Nový obraz akušéra -- Útoky proti bábám -- Necudné pohledy, tělesná integrita a otázka pověry -- „Nečisté doteky": úskalí mužské přítomnosti -- Zásahy do tělesné integrity a užívání nástrojů: od kleští -- po císařský řez -- Věda versus „pověra" -- 3. PŘÍPADOVÁ STUDIE: FLORENCIE A TOSKÁNSKO MEZI HABSBURSKÝM REFORMISMEM A FRANCOUZSKOU „UZURPACÍ" -- Leopoldinské reformy a podoby „protoporodnice" -- Leopoldinské reformy zdravotnického systému -- Založení katedry porodnictví a první generace akušérů -- Formování a kontrola nového porodnického -- personálu (1763-1775) -- Nový model: „ambulantní" asistence (1775) -- „Rodičky, které mají sloužit škole": Péče o „ohrožené matky" -- a podoby „protoporodnice" -- Napoleonské inovace a zrození první florentské porodnice -- Ospizio di Maternita francouzská idea porodnice pro město -- Florencii -- Řád florentské porodnice -- První studující -- „Počestné chudé matky" -- ZÁVĚR -- III. KNIHA: MÍT OČI NA ŠPIČKÁCH PRSTŮ. BÁBY A AKUŠÉŘIV ČECHÁCH -- NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ -- l.ÚVOD -- Zdravotnické reformy v českých zemích -- ve druhé polovině 18. století -- Disciplinace a rajonizace zdravotnického personálu -- Monopolizace lékařského vědění na univerzitě -- Počátky klinické výuky --
2. STRATEGIE PROFESIONALIZACE PORODNICTVÍ A POČÁTKY PORODNICKÉHO STUDIA NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ -- Strategie reforem v porodnictví -- Omezování babických aktivit -- Počátky univerzitní výuky porodnictví -- Studující na univerzitě báby a medici -- První vyučující na pražské univezitě -- Securitati partům: počátky pražské porodnice -- 3. SOUKROMÁ AMBULANTNÍ PORODNICE JOHANNA MELITSCHE -- Organizace Melitschova ústavu -- „Neklidný, hádavý a ctižádostivý" Melitsch versus fakulta -- Boje o katedru (1797-1808) -- 4. ČEŠTINOU K UNIVERZITNÍ KARIÉŘE: VZESTUP ANTONÍNA JUNGMANNA -- Bez češtiny to nepůjde: Adam Michel -- versus Antonín Jan Jungmann -- Hvězda Jungmannova a reformy v porodnici u sv. Apolináře -- 5. VZDĚLÁVÁNÍ A DISCIPLINACE VENKOVSKÝCH BAB Výuka na krajském fyzikáte a limity babického vzdělávání Rajonizace babické péče -- ZÁVĚR
(OCoLC)670478084
cnb002029833

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC