Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

fyziologie (@@20120924-07:29:00@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
2., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2008
178 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2593-2 (brož.)
Manažer. Management
Obsahuje bibliografie
000191215
Sebepoznání -- Anatomie úspěchu -- Lidské zdroje -- Lidská práce -- Péče o zdroje -- Struktura osobnosti -- Sdílené dědictví -- Preference podnětů -- Účel a prostředky -- Výzvy a bezpečí -- První typologická exkurze -- Práce s podněty -- Zdroje informací -- Příjem informací -- Zpracování informací -- Rozhodování -- Druhá typologická exkurze -- Proč se učíme -- Jak se učíme -- Čemu se učíme -- Vztah k principům -- Vztah k lidem -- Třetí typologická exkurze. Skupinové chování Čtvrtá typologická exkurze -- Obsazování rolí -- Shrnutí -- Vznik požadavků -- Požadované schopnosti „Měkké" schopnosti Požadované postoje -- Sebeřízení -- Změna -- Umění možného -- Zdroje kolem nás -- Řízení změny -- Člověk v rolích -- Relativní důležitost rolí Strategické cíle -- Relativní důležitost cílů -- Dílčí a postupné cíle -- Pravidelné činnosti -- Posuzování činností -- Přemisťování činností -- Výběr a utřídění činností -- Distribuce času -- Vnitřní faktory kvality času -- Vnější faktory kvality času -- Přidělování času činnostem -- Zvládání stresu -- Zátěž a stres -- Fyziologie stresu -- Eustres a distres -- Působení eustresu a distresu -- Motor aktivit -- Psychologie stresu -- Stresové situace -- Sociologie stresu -- Cyklus zvládání distresu -- Poznání -- Předpověď -- Další postup -- Prevence -- Příprava -- Připravenost -- Percepce -- Stres a sebeřízení -- Příklad a poučení -- Hledání štěstí -- Hledání rovnováhy -- Hledání svobody -- Hledání míry -- Hledání synergie -- Hledání smyslu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC