Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009
228 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-5038-9 (brož.)
EDIS : ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ; sv. 5
Obsahuje životopisná data
Obsahuje bibliografii na s. 209-224, bibliografické odkazy a rejstřík
000191218
Obsah // 5 // OBSAH // PODĚKOVÁNÍ...9 // ÚVOD...11 // 1. CO S KLASIKY NA PRAHU NOVÉHO TISÍCILETÍ?...15 // 1.1 Problematika sociologické klasiky...15 // 1.1.1 Širší diskuse o statusu klasických sociologických teorií... 17 // 1.2 Problematika národních sociologií, výzkumu // klasické české sociologie a literatura ? tématu...22 // 1.2.1 Literatura o klasické české sociologii...24 // 1.2.2 Literatura o sociologii I. A. Bláhy...28 // 1.3 Cíle výzkumu Bláhovy sociologie...32 // 1.3.1 Cíle práce vzhledem ? dosavadnímu výzkumu // české sociologie...32 // 1.3.2 ? otázce možnosti navázání na Bláhovu sociologii...34 // 2. INOCENC ARNOŠT BLAHA JAKO SOCIOLOG 2.1 Bláhův život a jeho doba... // 2.2 Zdroje Bláhovy sociologie // 2.2.1 Vliv T. G. Masaryka a českého myšlení... // 2.2.2 Vliv E. Durkheima a francouzského pozitivismu // 2.2.3 Německé vlivy... // 2.2.4 Vliv evolucionismu... // 2.3 Bláhovo diskursivní zakladatelství - nejvýznamnější sociologická témata, pojmy a koncepce... // 2.3.1 Město // 2.3.2 Morálka jako sociální jev... // 2.3.3 Sociologie rodiny a sociologie dětství // 39 // 41 // 54 // 54 // 56 // 57 // 57 // 58 58 63 65 // 6 // Hodnoty a hodnoceni v sociologii Inocence ArnoSta BlAhy // 2.3.4 Sociologie sociálních typů - // sedlák a dělník, inteligence; lid a národ...68 // 2.3.5 Bláhova obecná sociologická teorie -problematika tzv. kritického realismu // a federativního funkcionalismu...70 // 2.4 Bláhovo
institucionální zakladatelství...74 // 2.4.1 Položení institucionálních i organizačních // základů brněnské sociologii...74 // 2.4.2 Masarykova sociologická společnost (MSS) // a vydávání sociologické knihovny...75 // 2.4.3 Sociologická revue...75 // 2.4.4 Výzkumy a výzkumné ústavy...76 // 2.4.5 Vysoká škola sociální v Brně...77 // 2.5 Závěry...79 // 3. HODNOTY A HODNOCENI V SOCIOLOGII INOCENCE ARNOŠTA BLÁHY... // 81 // 3.1 Aktuálnost tématu - hodnoty ve vědě // jako sociologický evergreen...82 // 3.1.1 Stručná genealogie problematiky...82 // 3.2 Bláhova epistemologie a filosofie hodnot - // od pozitivismu ? filosofii života...86 // 3.2.1 Geneze Bláhova neetického stanoviska // 89 // 3.2.2 Proměna Bláhova noetického stanoviska...91 // 3.2.3 Sociální introspekce...96 // 3.2.4 Ontologické závazky Bláhovy epistemologie. // Jeden svět dvojí zákonitosti a místo člověka v něm..104 // 3.2.5 Ontologie hodnot. Hodnoty sociálním // a priori lidského života... 112 // 3.2.6 Hierarchie hodnot. Problém s empirizací // dobra a doplnění vědy „novou“ filosofií... 113 // 3.2.7 Závěry...117 // 3.3 Hodnotící rozměr Bláhovy funkcionalistické sociologie- // od funkcionální teleologie ? dynamice funkcí...123 // 3.3.1 Geneze Bláhova pojetí funkce...123 // Obsah // 7 // 3.3.2 Bláhova definice sociálních funkcí...128 // 3.3.3 Vznik nových sociálních potřeb, norem, // hodnot a sociálních funkcí...128 // 3.3.4
Hierarchie funkcí a problém přechodu // od nehodnotícího ? hodnotícímu pojetí funkce...134 // 3.3.5 Závěry...146 // 3.4 Bláhova sociologie inteligence - od sociálních // funkcí inteligence ? úkolům sociologie... 149 // 3.4.1 Bláhova sociologie inteligence v období 1918-1945 ...150 // 3.4.2 Od funkcí inteligence ? úkolům sociologie... 155 // 3.4.3 Sociologie inteligence v období 1945-1989...159 // 3.4.4 Sociologie inteligence po roce 1989...161 // 3.4.5 Závěry... 170 // 3.5 Angažovaná sociální věda dnes - reálná možnost, // nebo „contradictio in adiecto“?... 173 // 3.5.1 Úkoly sociologie včera a dnes. Bláhova koncepce // a soudobá diskuse o veřejné sociologii...174 // 3.5.2 Epistemologie angažovanosti včera a dnes. // Bláhova filosofická koncepce a dnešní // stanoviskové epistemologie...185 // 3.5.3 Závěry...195 // ZÁVĚR A DISKUSE...199 // PŘÍLOHA: ROKY BLÁHOVA SOCIOLOGICKÉHO ŽIVOTA... 207 // LITERATURA...209 // Primární literatura...209 // Sekundární literatura...211 // JMENNÝ REJSTŘÍK // 225
(OCoLC)607527378
cnb002030135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC