Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.3) Půjčeno:69x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Galén, 2010
256 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7262-692-2 (brož.)
ISBN 978-80-7262-746-2 (online ; pdf)
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000191234
1. Nemoci jícnu (Jiří Dolina, Radek Kroupa, Jitka Prokešova) // 1.1. Morfologie a fyziologické poznámky // 1.2. Poruchy motility jícnu // 1.2.1. Krikofaryngeální achalázie // 1.2.2. Achalázie jícnu // 1.2.3. Difúzní jícnový spazmus // 1.2.4. Louskáčkovitý jícen (nut-cracker oesophagus) // 1.2.5. Hypertenzní LES // 1.2.6. Sekundární dysmotilita při systémových chorobách pojiva // 1.3. Refluxní choroba jícnu // 1.4. Další ezofagitidy // 1.4.1. Infekční ezofagitidy // 1.4.2. Korozivní ezofagitida // 1.5. Hiátové hernie // 1.6. Divertikly jícnu // 1.7. Malloryho-Weissův syndrom // 1.8. Nádory jícnu a Barrettův jícen // 1.8.1. Benigní nádory jícnu // 1.8.2. Maligní nádory jícnu // 1.8.3. Barrettův jícen // 2. Nemoci Žaludku (Jan Bureš) // 2.1. Morfologie a fyziologické poznámky // 2.2. Vyšetřovací metody // 2.2.1. Anamnéza a fyzikální vyšetření // 2.2.2. Laboratorní vyšetření // 2.2.3. Gastroskopie // 2.2.4. Abdominální ultrasonografie a endoskopická ultrasonografie // 2.2.5. Rentgenologické vyšetřovací metody // 2.2.6. Vyšetření žaludečního chemismu // 2.2.7. Dechové testy // 2.2.8. Elektrogastrografie // 2.3. Helicobacter pylori // 2.4. Gastritida // 2.4.1. Akutní gastritida // 2.4.2. Chronická gastritida // 2.5. Peptický vřed a vředová choroba žaludku a duodena // 2.6. Stavy po operaci žaludku // 2.6.1. Průjem a achylický syndrom // 2.6.2. Porucha žaludečního vyprazdňování // 2.6.3. Časný dumpingový syndrom (časný postprandiální syndrom) // 2.6.4. Pozdní dumpingový syndrom (pozdní postprandiální syndrom) // 2.6.5. Syndrom přívodně kličky (afferent loop syndrome) // 2.6.6. Rekurentní vřed // 2.6.7. Neoplazie // 2.6.8. Ostatní problémy po gastrektomii // 2.7. Nádory žaludku // 2.7.1. Adenokarcinom žaludku // 2.7.2. Žaludeční lymfomy //
2.7.3. Endokrinně aktivní nádory // 2.7.4. Gastrointestinální stromální tumory // 2.8. Gastropatie // 2.8.1. Ménétrierova choroba // 2.8.2. Gastropatie z nesteroidních antiflogistik // 2.8.3. Gastropatie při portální hypertenzi // 2.8.4. Gastropatie podmíněné vaskulárními poruchami // 2.9. Funkční poruchy žaludku // 2.10. Poruchy gastrické motility // 2.10.1. Funkční dyspepsie // 2.10.2. Merycismus a ruminace // 2.10.3. Gastroparéza // 3. Nemoci tenkého Střeva (Marcela Kopáčová) // 3.1. Morfologie a fyziologické poznámky // 3.2. Malasimilační syndrom // 3.2.1. Malabsorpční syndrom // 3.2.2. Celiakie // 3.2.3. Crohnova choroba // 3.2.4. Enteropatie z nesteroidních antiflogistik // 3.2.5. Syndrom bakteriálního přerůstání // 3.2.6. Syndrom krátkého střeva // 3.2.7. Postiradiační postižení střeva // 3.2.8. Vzácné příčiny malasimilace (giardióza, Whippleova choroba, IgA deficit, metabolické choroby) // 3.2.8.1. Giardióza // 3.2.8.2. Whippleova choroba // 3.2.8.3. Selektivní deficit IgA // 3.2.8.4. Metabolické choroby // 3.3. Divertikly tenkého střeva // 3.3.1. Divertikly duodena // 3.3.2. Divertikly jejíma a ilea // 3.3.3. Meckelův divertikl // 3.4. Cévní léze tenkého střeva // 3.5. Nádory tenkého střeva // 3.5.1. Převážně benigní nádory // 3.5.2. Maligní nádory // 3.6. Méně častá onemocnění tenkého střeva // 3.6.1. Exsudativní enteropatie (protein-losing enteropathy) // 3.6.2. Behcetova choroba // 3.6.3. Lékové postižení tenkého střeva // 4. Nemoci tlustého Střeva (Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová) // 4.1. Morfologie a fyziologické poznámky // 4.2. Idiopatické střevní záněty ulcerózní kolitida // 4.3. Idiopatické střevní záněty Crohnova nemoc // 4.4. Ischemické poruchy tlustého střeva // 4.5. Vaskulitidy // 4.6. Benigní nádory tlustého střeva //
4.7. Maligní nádory tračníku kolorektální karcinom // 4.8. Divertikulární nemoc // 4.9. Dráždivý tračník // 5. Nemoci Slinivky břišní (Petr Dítě, Jan Trna) // 5.1. Morfologie a fyziologické poznámky // 5.2. Akutní pankreatitida // 5.3. Chronická pankreatitida // 5.4. Karcinom pankreatu // 6. Nemoci jater (Jan Lata, Tomáš Vaňásek) // 6.1. Morfologie a fyziologické poznámky // 6.2. Vyšetřovací metody // 6.3. Ikterus // 6.3.1. Familiární nekonjugované hyperbilirubinémie // 6.3.1.1. Gilbertův syndrom // 6.3.1.2. Criglerův-Najjarův syndrom // 6.3.2. Familiární konjugované hyperbilirubinémie // 6.3.2.1. Dubinův-Johnsonův syndrom // 6.3.2.2. Rotorův syndrom // 6.4. Cholestáza // 6.5. Portální hypertenze // 6.6. Akutní selhání jater // 6.7. Jaterní cirhóza // 6.8. Komplikace j atern í cirhózy // 6.8.1. Krvácení z jícnových varixů // 6.8.2. Ascites // 6.8.3. Spontánní bakteriální peritonitida // 6.8.4. Jaterní encefalopatie // 6.8.5. Hepatorenální syndrom // 6.9. Chronické virové hepatitidy // 6.9.1. Histologická klasifikace // 6.9.2. Virová hepatitida B // 6.9.3. Virová hep atitida C // 6.9.4. Virová hepatitida D // 6.10. Nevirové infekční choroby jater // 6.11. Jaterní steatóza a steatohepatitida // 6.12. Alkoholové a toxické jaterní poškození // 6.12.1. Alkoholové poškození // 6.12.2. Toxická poškození // 6.13. Metabolické nemoci jater a porfyrie // 6.13.1. Wilsonova choroba // 6.13.2. Hemochromatóza // 6.13.3. Jaterní porfyrie // 6.14. Autoimunitní jaterní choroby // 6.14.1. Autoimunitní hepatitida // 6.14.2. Primární biliární cirhóza // 6.14.3. Primární sklerozující cholangoitida // 6.15. Vaskulární choroby vyvolávající poškození jater // 6.16. Jaterní nádory // 6.16.1. Benigní nádory // 6.16.2. Maligní nádory // 6.16.3. Metastatické nádory //
6.17. Transplantace jater // 6.18. Játra a těhotenství // 6.18.1. Játra při normální graviditě // 6.18.2. Jaterní poruchy vyvolané těhotenstvím // 6.18.2.1. Hyperemesis gravidarum // 6.18.2.2. HELLP syndrom (Hemolysis-Elevated Liver Enzymes-Low Platelet count-syndrome) // 6.18.2.3. Rekurentní cholestáza těhotných (icterus gravidarum) // 6.18.2.4. Akutní těhotenská steatóza jater // 6.18.3. Jaterní nemoci, při nichž dojde k těhotenství // 7. Nemoci žlučníku a žlučových cest (Ivo Novotný) // 7.1. Morfologie a fyziologické poznámky // 7.2. Diagnostické metody // 7.3. Onemocnění Vaterovy papily // 7.3.1. Stenóza Vaterovy papily // 7.3.2. Nádory // 7.3.3. Jiná onemocnění Vaterovy papily // 7.4. Dyskineze žlučových cest // 7.5. Cholelitiáza // 7.5.1. Cholecystolitiáza // 7.5.2. Choledocholitiáza a hepatikolitiáza // 7.6. Akalkulózní cholecystitida // 7.7. Chronická cholecystitida // 7.8. Postcholecystektomický syndrom // 7.9. Cholangoitidy // 7.9.1. Akutní cholangoitida // 7.9.2. Chronická cholangoitida // 7.9.3. Sklerozující cholangoitida // 7.10. Nádory žlučníku a žlučových cest // 7.10.1. Nádory žlučníku // 7.10.2. Nádory žlučových cest // 8. Dyspepsie a funkční poruchy gastrointestinálního traktu (Stanislav Rejchrt) // 8.1. Klasifikace dyspepsie // 8.2. Principy léčby // 8.2.1. Psychoterapie // 8.2.2. Dietní opatření // 8.2.3. Farmakoterapie // 8.2.4. Zvláštní situace // 8.3. Prognóza // 9. Diferenciální diagnóza bolestí břicha (Petr Dítě) // 9.1. Anamnéza // 9.2. Lokalizace // 9.3. Diagnóza // 9.3.1. Morfologické vyšetření // 9.3.2. Biochemická vyšetření // 10. Poškození gastrointestinálního traktu léky (Jan Bureš, Marcela Kopáčova) // 10.1. Léky způsobené slizniční eroze, vředy a krvácení z trávicího ústrojí //
10.2. Léky indukovaná akutní pankreatitida // 10.3. Nežádoucí účinky antibiotik // 10.4. Cytostatiky indukovaná enterotoxicita // 10.4.1. Průjmy // 10.4.2. Zácpa // 10.4.3. Cytostatiky indukované kolitidy // 10.4.4. Perforace střeva při léčbě cytostatiky // 10.5. Nežádoucí účinky nesteroidních antiflogistik // 10.5.1. Nežádoucí účinky nesteroidních antiflogistik na jícen // 10.5.2. Gastropatie z nesteroidních antiflogistik // 10.5.3. Nežádoucí účinky nesteroidních antiflogistik na tenké střevo // 10.5.4. Kolopatie z nesteroidních antiflogistik // 10.5.5. Další komplikace léčby nesteroidními antiflogistiky // 10.5.6. Rizika podání aspirinu v primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních chorob // 10.5.7. Výhledy do budoucna // 11. Krvácení do gastrointestinálního traktu (Stanislav Rejchrt) // 11.1. Terminologie a klasifikace // 11.2. Příčiny krvácení do gastrointestinálního traktu // 11.3. Přístup k nemocnému s akutním krvácením do gastrointestinálního traktu a principy léčby // 11.3.1. Odhad závažnosti krvácení // 11.3.2. Zajištění žilního přístupu // 11.3.3. Objednání transfúzí // 11.3.4. Orientační anamnéza // 11.3.5. Rizikoví nemocní // 11.3.6. Vstupní farmakoterapie // 11.3.7. Hospitalizace // 11.3.8. Podání transfúzí // 11.3.9. Organizace endoskopie // 11.4. Možnosti endoskopické léčby // 11.4.1. Termokoagulační techniky // 11.4.2. Elektrotermokoagulační techniky // 11.4.3. Injekční metody // 11.4.4. Mechanické metody // 11.5. Následná léčba // 11.6. Stabilizační léčba // 11.7. Prevence opětovného krvácení // 11.8. Prognóza // 12. Enterální a parenterální výživa (Anna Žáková, Milan Dastych) // 12.1. Enterální výživa // 12.1.1. Indikace a kontraindikace // 12.1.2. Druhy enterální výživy //
12.1.2.1. Enterální přípravky nutriční // 12.1.2.2. Enterální přípravky léčebné // 12.1.3. Cesty podaní // 12.1.4. Komplikace // 12.2. Parenterální výživa // 12.2.1. Indikace a kontraindikace // 12.2.2. Cesty podání a formy // 12.2.3. Složení roztoků a dávky živin // 12.2.4. Monitorace // 12.2.5. Komplikace // 13. Prekancerózy nádorů gastrointestinálního traktu // rizikové Stavy (Vladimír Zbořil) // 13.1. Nádory jícnu // 13.2. Nádory žaludku // 13.3. Nádory pankreatu // 13.4. Nádory jater // 13.5. Nádory žlučníku a žlučových cest // 13.6. Nádory tenkého střeva // 13.7. Nádory tlustého střeva a konečníku // 13.8. Nádory anu // 14. Neuroendokrinní nádory (Karel Starý) // 14.1. Definice a obecné informace // 14.2. Karcinoid // 14.3. Gastrinom (Zollingerův-Ellisonův syndrom) // 14.4. Inzulinom // Zkratky // Rejstřík
cnb002148869

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC