Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
200 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3166-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-7392-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7839-6 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na s. 194-197 a rejstříky6
Kniha se pokouší najít společného jmenovatele, s jehož pomocí by mohla srovnávat náboženské systémy. Vychází ze základních typů náboženského chování, jak je definovala sociální antropologie - je to soubor představ o světech duší a duchů, kouzlení a čarování, mnoha božstev a jediného boha..
000191237
SLOVO ÚVODEM // PREDSTAVY O SVĚTECH DUCHŮ A DUŠÍ 23 // 2.1 Základní charakteristika 23 // 2.2 Posvátné texty 24 // 2.3 Kulturní varianty spojené s názory na podobu a chování duchů a duší.28 // 2.3.1 Představy o podobách a konkrétním chování duchů 28 // 2.3.2 Představy o podobách a konkrétním chování duší 30 // 2.4 Pohřby 38 // 2.5 Pekla, očistce a podsvětí obecně 39 // 2.6 Co se snad mohlo kdysi vyzkoumat 41 // 2.7 Nositelé a činitelé světů duchů a duší 41 // 2.8 Buddhismus a džinismus 42 // 2.9 Šamani a šamanky, šamanismus. Způsoby věštění. Sny 44 // 2.10 Klasifikace označované jako totemismus 52 // 2.11 Konkrétní případy 60 // 2.12 Upíři a vampyrismus 62 // 2.13 Pozorovatelné anebo viditelné symboly víry ve světy duchů a duší 65 // 2.14 Známé historické kořeny 65 // 2.15 Zmatky s chápáním světů duší a duchů 67 // PŘEDSTAVY O SVĚTECH ČAR A KOUZEL // 3.1 Základní charakteristika // 3.2 Posvátné texty // 3.3 Badatelské vysvětlení představ o čarování a kouzlení // 74 // 3.4 Evropská výjimka z výše uvedené charakteristiky 74 // 3.5 Nositelé a činitelé světů čar a kouzel 76 // 3.5.1 Učeň čaroděj anebo učeň kouzelník 77 // 3.5.2 Chování čarodějů a kouzelníků 79 // 3.5.3 Vyhledávání čarodějů a kouzelníků 81 // 3.5.4 Formy či typy symbolického chování kouzelníků a čarodějů 83 // 3.5.5 Symbolické chování vycházející ze znalosti napodobovací magie 85 // 3.5.6 Symbolické chování vycházející ze znalosti kontaktní magie 86 // 3.5.7 Symbolické chování vycházející ze znalosti magie slova, barev a písma 88 // 3.5.8 Symbolické chování vycházející ze znalosti magie pohledu 90 // 3.6 Pomocníci kouzelníků a čarodějů 90 // 3.6.1 Symbolické chování chránící před nebezpečím čarodějnického anebo kouzelnického útoku 91 //
3.6.2 Obrana s pomocí znalosti napodobovací magie 92 // 3.6.3 Obrana s pomocí znalosti kontaktní magie 92 // 3.6.4 Obrana s pomocí znalosti magie slova 93 // 3.6.5 Obrana s pomocí znalosti magie písma 94 // 3.6.6 Obrana s pomocí znalosti fetišů a kouzelných substancí 96 // 3.7 Kouzelnictví a čarodějnictví v Evropě 97 // 3.8 Pozorovatelné anebo viditelné symboly víry ve světy čar a kouzel 99 // 3.9 Známé historické kořeny 100 // PŘEDSTAVY O SVĚTECH MNOHA BOŽSTEV 101 // 4.1 Základní charakteristika 101 // 4.2 Posvátné texty 104 // 4.3 Nositelé a činitelé 106 // 4.4 Obec věřících a politická moc 109 // 4.5 Komunikace s božstvy 113 // 4.6 Představy o hierarchiích božstev 119 // 4.7 Příklady žitých mnohobožských systémů 123 // 4.7.1 Symbolický systém Dogonů (Mali) 123 // 4.7.2 Symbolické chápání krve ve srovnání evropského a afrického pohledu 126 // 4.7.3 Konkrétní příklad jorubského náboženství 128 // 4.7.4 Konkrétní příklad tchajwanského náboženství 132 // 4.8 Pozorovatelné anebo viditelné symboly víry ve světy mnoha božstev 133 // PŘEDSTAVY O SVĚTĚ JEDNOHO BOHA 135 // 5.1 Základní charakteristika 138 // 5.2 Posvátné texty a komentáře ? nim 139 // 5.3 Nositelé a činitelé 144 // 5.4 Komunikace s Bohem 149 // 5.5 Obec věřících a politická moc 151 // 5.6 Příklad žitého křesťanství (střední Slovensko) 152 // 5.7 Pozorovatelné anebo viditelné symboly víry ve svět jednoho Boha 156 // SLOVO ZÁVĚREM 159 // 6.1 Trocha dějepisu 159 // 6.1.1 Data z každodennosti (archivní) 160 // 6.1.2 Data cestovatelská 161 // 6.1.3 Data encyklopedická 162 // 6.1.4 Data vědecká 164 // 6.2 A nyní ještě situace na české scéně 169 // 6.3 Návrat ke konkrétním, autentickým náboženským systémům 171 // VÝKLADOVÝ SLOVNÍČEK ETNIK 175 // LITERATURA 193 // Věcný rejstřík 199 // Jmenný rejstřík 200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC