Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : FHS UK, 2009
359 s. : il., faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87398-03-6 (brož.)
Agora ; sv. 5
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglická resumé
000191346
Menšinová práva jako filosofický problém -- Ethnic rights as a philosophical problem (resumé) -- Jan Sokol -- Smysl menšinových institucí v moderní společnosti -- The meaning of minority institutions in modem society an ethical perspective -- Dana Bittnerová -- ELITY -- Elity v živote slovenskej národnostnej menšiny v ČR -- Elites in the life of Slovak ethnic minority in the Czech Republic Olga Šrajerová -- Problém vytváření romských elit v českých zemích historie, současné možnosti a meze jejich veřejných aktivit -- The problem of creation of Romany elites in the Czech Lands: history, current options and limits of their public activities Nina Pavelčíková -- Eliška. Nejsme všichni stejní -- All of us are not the same (the life story of a field social worker) Markéta Levínská -- Identita ruské komunity na území ČR -- a podíl její kulturní elity na sebeuvědomění Rusů -- Russian cultural elite in the Czech Republic -- Natalj a Volkova -- Jak v Praze žijí vysokoškoláci z Pobřeží slonoviny -- University graduates from Ivory Coast in Prague -- Věra Rádyová -- Anglicky mluvící cizinci v České republice: výuka angličtiny jako prostředek společenské integrace -- English-speaking foreigners of the Czech Republic: teaching of English as a means of social integration Daniela A. Pěničková -- Konstruované obrazy osobnosti: MUDr. Leopold Fritz -- The role of intellectuals in the creation of ethnic identity of a local society
-- Miloš Tomandl -- INSTITUCE -- Tradice bulharských spolků u nás -- Tradition of Czech-Bulgarian associations in the Czech Lands Růžena Havránková -- Paměť jako forma sebeprezentace bulharských seniorů v Praze (vzpomínky na roky 1946-1949) -- Memory as the form of Bulgarian seniors self-presentation in Prague (Memories for 1946-1949) -- Mirjam Moravcová -- Bulharská komunita v Praze adaptabilita a integrita -- Bulgarian community in Prague adaptability and integrity Rumyana Georgieva -- Migrace z Makedonie, Makedonci v ČR a jejich krajanské instituce -- Macedonians and their community institutions in the Czech Republic -- Zuzana Korecká -- Běloruské spolky v České republice očima azylantů -- Belarussian associations and organizations in the Czech Republic Michaela Šmídová \\ -- Úloha řeckokatolické církve po druhé světové válce při formování spolkových aktivit ukrajinské menšiny v ČR -- The role of the Greek Orthodox church after World War Two in the shaping of community activities of the Ukrainian minority in the Czech Republic Markéta Bezoušková -- Rodinné strategie čínských podnikatelů v České republice -- Family strategies of Chinese businessmen in the Czech Republic Miloslava Turková -- České krajanské spolky na jižní Ukrajině a v Rusku -- Associations of Czech community in Ukraine and Russia Pavel Havránek -- STÁT -- Nádoba s mnoha obsahy: české spory o podkarpatskou národnostní otázku 1920-1938 -- A vessel
with many contents: Czech disputes over the Subcarpathian ethnic question, 1920-1939 -- David Svoboda -- Národnostní složení obyvatel charvátských vesnice na jižní Moravě ve světle sčítacích operátů 1930 -- Ethnic composition of residents of Croatian villages in southern Moravia in the light of census forms, 1930 Miloš Melzer -- Rusínski přesídlenci z Rumunska na Tachovsku -- Ethnic group of Ruthenians in the Tachov area Mykola Mušinka -- Paralely sociokulturní situace Romů a indiánů v pozici minority (v ČR, resp. v bývalém Československu, a USA) -- Parallels between social and cultural situation of Romanies and American Indians in the position of minorities (in the Czech Republic and the USA) Martin Heřmanský, Lucie Hrdličková

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC