Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wyd. 1.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005
285 s., [36] s. obr. příl. ; 23 cm

objednat
ISBN 83-226-1470-5 (brož.)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr. 2348
Obsahuje bibliografii na s. 257-[269] a rejstřík
Anglické a německé resumé
000191378
Spis tresci // WstQp...7 // ROZDZIAt X // Fryderycjanskie pocz tki — porz dek industriálny...13 // ROZDZIAt II // Chaos urbanistyczny drugiej polowy XIX stulecia: nowe miasto Katowice . 33 // ROZDZIAt III // Enklawa porz dku panoptycznego...73 // ROZDZIAtIV // Miasta-ogrody, utopia spoleczna...81 // ROZDZIAt V // Pomi dzy tradycj . i nowoczesnošci _ - porz dkowanie Górnego Sl ska w dwudziestoleciu mi dzywojennym...101 // ROZDZIAt VI // Lad geometryczny - miasto trzech wymiarów...141 // ROZDZIAt VII // Porz dek totalitarny — III Rzesza na Górnym Sl sku...171 // ROZDZIAt VIII // Porz dek stalinowski - górnošl ska architektura w latach 1949—1955 . 199 // ROZDZIAt IX // Zakoňczenie - porz dek miasta idealnego a koncepcje realizowane w konurbacji górnošl skiej...237 // 5 // Posiowie . // 251 // Bibliografia...257 // Indeks osobowy...271 // Spis ilustracji...283 // Summary...289 // Zusammenfassung...291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC