Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006
388 s. : mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7165-576-7 (váz.) ISBN !978-80-7165-576-3 (chyb.)
Rozložený tit. list
Obsahuje rejstřík
000191385
Obsah // Predhovor...5 // 1. Európsky stredovek - pojem a periodizácia (V. Múcska)...7 // 1.1 Pojem...7 // 1.2. Periodizácia...9 // Vnútorná periodizácia dejín stredoveku:...10 // 2. Migračné vlny raného stredoveku a vznik ranostredovekých // germánskych kráľovstiev (V. Múcska)...13 // 2.1. Prehľad vývoja Rímskej ríše v 4. a 5. storočí...13 // 2.2. Sťahovanie národov formovanie germánskych kráľovstiev...27 // 2.2.1. Germáni...27 // 2.2.1.1. Góti...29 // 2.2.1.1.1. Vizigóti...30 // 2.2.1.1.2. Ostrogoti...33 // 2.2.1.2. Vandali...35 // 2.2.1.3. Burgundi...38 // 2.2.1.4. Longobardi...39 // 2.2.1.5. Germánska kolonizácia Británie...41 // 2.2.1.6. Frankovia a vláda Merovejovcov...44 // 2.2.1.6.1. Chlodovik I. (481 - 511) a jeho výboje...46 // 2.2.1.6.2. Vývoj po Chlodovikovi...48 // 2.2.1.6.3. Chlothar II. (584/613 - 629) // a Dagobert I. (623/629 - 639)...48 // 2.3. Spoločenský vývoj u Germánov a v ich kráľovstvách...49 // 2.3.1. Kráľ...50 // 2.3.2. Družina a ľudové zhromaždenie...51 // 2.3.3. Usadzovanie sa Germánov na rímskom území a jeho dôsledky...52 // 2.3.3.1. Vizigóti...52 // 2.3.3.2. Ostrogoti...53 // 2.3.3.3. Vandali...53 // 2.3.3.4. Longobardi...54 // 2.3.3.5. Frankovia...54 // 2.4. Právo u Germánov...58 // 2.5. Kultúra v germánskych kráľovstvách...60 // 2.5.1. Boěthius(t 524)...61 // 382 // 2.5.1.1. Sedem slobodných umení...61 // 2.5.2. Cassiodorus (t po 580)...62 // 2.5.3. Dionysius Exiguus (t 545/550)...62
// 2.5.4. Wulfila (t okolo 382)...63 // 2.5.5. Izidor Sevillský (t636)...63 // 2.5.6. Gregor z Toursu (t 594)...64 // 2.5.7. Venantius Fortunatus (t po 600)...64 // 2.5.8. Význam kultúry na Britských ostrovoch...64 // 2.5.8.1. Beda Venerabilis (Ctihodný; t 735)...65 // 2.6. Germánske umenie (Z. Ševčíková)...66 // 2.6.1. Ranostredoveké anglo-írske umenie...69 // 2.7. Od antiky k stredoveku (V. Múcska)...71 // 2.7.1. Hospodárska oblasť...71 // 2.7.2. Spoločenský vývoj...72 // 2.7.3. Politické pomery...72 // 3. Migrácia Slovanov a vznik slovanských štátov v ranom stredoveku ... 75 (M. Daniš) // 3.1. Slovania na prahu stredoveku...75 // 3.1.1. Slovanské náboženstvo...76 // 3.1.2. Slovania a patriarchálne otroctvo...77 // 3.2. Východní Slovania...80 // 3.3. Západní Slovania...84 // 3.3.1. Samova ríša...84 // 3.3.2. Velká Morava...85 // 3.3.3. Polabskí Slovania...87 // 3.3.4. Poľsko...88 // 3.3.5. Čechy...89 // 3.4. Južní Slovania...90 // 3.4.1. Chorvátsko...91 // 3.4.2. Srbsko...92 // 4. Východné nomádske etniká (M. Daniš)...93 // 4.1. Huni...93 // 4.2. Avari...95 // 4.3. Protobulhari...98 // 4.4. Maďari (V. Múcska)...1°° // 383 // 5. Vikinská expanzia a vznik škandinávskych kráFovstiev (V. Múcska).. 105 // 5.1. Osobitosti vývoja severnej Európy v ranom stredoveku...105 // 5.2. Výpravy nórskych Vikingov... // 5.2.1. Írsko a Island... // 5.2.2. Grónsko... // 5.2.3. Severná Amerika... // 5.3. Dánske výpravy... jq // 5.3.1. Franská
ríša ...HO // 5.3.2. Normandia a Bretónsko ...HO // 5.3.3. Stredomorie... // 5.3.4. Anglicko ... // 5.3.4.1. Od dánskych úspechov ku konsolidáci anglosaskej moci // za Alfréda Velkého... // 5-3.4.2. Obnovenie výprav do Anglicka a vláda Knuta Velkého...115 // 5.4. Výpravy švédskych Vikingov... // 5.5. Vznik monarchií v severnej Európe...1 ig // 5.5.1. Dánsko... // 5.5.2. Nórsko...?9 // 5.5.3. Švédsko... j // 5.6. Spoločnosť, hospodárstvo a kultúra severanov...122 // 5.6.1. Spoločnosť... // 5.6.2. Hospodárstvo... // 5.6.3. Slovesnosť a náboženstvo...124 // 5.6.3.1. Severská mytológia...126 // 5.7. Umenie Vikingov (Z. Ševčíková)...126 // 6. Vznik a expanzia islamu (do polovice 11. storočia) (V. Múcska) ... 128 // 6.1. Vývoj islamského sveta do polovice 11. storočia...128 // 6.1.1. Mohamed a vznik islamu...12g // 6.1.2. Vláda prvých štyroch, tzv. správne vedených kalifov...131 // 6.1.3. Umajjovské obdobie... // 6.1.4. Vláda Abbásovcov... // 6.1.5. Rozpad abbásovského kalifátu...I37 // 6.2. Základné prvky moslimského náboženstva a kultu...139 // 6.3. Spoločenské pomery v umajjovskom kalifáte...142 // 6.4. Zmeny v hospodárskych, správnych a sociálnych pomeroch za Abbásovcov 143 // 6.5. Základné tendencie vývoja islamskej kultúry...I44 // 6.6. Islam na európskom Západe... // 6.6.1. Islam na Pyrenejskom polostrove...I47 // 384 // 6.6.1.1. Hospodárstvo, spoločnosť, vzdelanosť a kultúra v moslimskom // Španielsku...150
// 6.6.2. Ostatné moslimské územia na Západe...153 // 6.7. Islamské umenie {Z. Ševčíková)...154 // 6.7.1. Islamské umenie umajjovského obdobia na Pyrenejskom polostrove. 157 // 7. Ranostredoveké štáty na juhu a východe Európy (M. Daniš)...158 // 7. 1. Byzantská ríša do polovice 11. storočia ...158 // 7.1.1. Byzantské umenie (Z. Ševčíková)...167 // 7.1.1.1. Obdobie 6. - 9. storočia...167 // 7.1.1.2. Umenie v období ikonoklazmu a umenie macedónskeho a // komnénovského obdobia...172 // 7.2. Chazarský kaganát (M. Daniš)...180 // 7.3. Pečenehovia...185 // 7.4. Bulhari...187 // 7.4.1. Volžsko-kamské Bulharsko...187 // 7.4.2. Prvé Bulharské cárstvo...189 // 7.5. Umenie južných Slovanov (Z. Ševčíková)...195 // 7.6. Kyjevská Rus (M. Daniš)...196 // 7.6.1. Politický vývoj...196 // 7.6.2. Spoločnosť...201 // 7.6.3. Kultúrny obraz Kyjevskej Rusi...203 // 7.7. Ruské umenie (Z. Ševčíková)...206 // 8. Franská ríša počas vlády Karolovskej dynastie (V. Múcska)...207 // 8.1. Nástup Karolovcov na franský trón...207 // 8.1.1. Vláda majordómov...207 // 8.1.1.1. Karol Martel...208 // 8.1.1.2. Pipin III. Krátky...210 // 8.2. Obdobie Karola Velkého...211 // 8.2.1. Karolove výboje...211 // 8.2.2. Obnovenie cisárstva na európskom Západe...215 // 8.3. Vláda potomkov Karola Velkého a postupná dezintegrácia Franskej ríše... 219 // 8.4. Východofranské kráfovstvo...223 // 8.5. Západofranské kráľovstvo...227 // 8.6. Spoločenský
a hospodársky vývoj vo Franskej ríši...229 // 8.6.1. Spoločnosť a štát...229 // 8.6.1.1. Vývoj v privilegovaných vrstvách spoločnosti...229 // 8.6.1.1.1. Kráľ, kráľovský dvor a správa kráľovstva...229 // 385 // 8.6.1.1.2. Franská ríšska aristokracia a lénne vzťahy...232 // 8.6.1.1.3. Feudálny veľkostatok a sociálne zmeny vo vrstve // slobodného obyvateľstva...235 // 8.7. Kultúra a vzdelanosť karolovského obdobia...238 // 8.7.1. Karolovská renesancia...238 // 8.7.2. Karolovské umenie (Z. Ševčíková)...243 // 9. Počiatky stredovekého Nemecka - vláda otovskej dynastie // (919-1124) (V. Múcska)...246 // 9.1. Nástup Otovcov...246 // 9.2. Oto I. Velký (936 - 973)...247 // 9.2.1. Burgundsko...248 // 9.2.2. Itália...250 // 9.2.2.1. Benátky...251 // 9.2.3. Italská a východná politika Ota I. Velkého...252 // 9.3. Oto II. (973-983)...255 // 9.4. Oto III. (983 - 1002)...257 // 9.4.1. Svätý Vojtech...258 // 9.4.2. „Obnovenie Rímskej ríše“ ...259 // 9.5. Henrich II. (1002 - 1024)...261 // 9.6. Štát a spoločnosť v otovskej dobe...264 // 9.7. Kultúra a vzdelanosť za Otovcov - otovská renesancia...267 // 9.8. Otovské umenie (Z. Ševčíková)...269 // 10. Cirkev a pápežstvo v ranom stredoveku (313 - polovica 11. stor.) // (V Múcska)...270 // 10.1. Od konštantínovského obratu po nástup Karolovcov // (313 - začiatok 8. storočia)...270 // 10.1.1. Od povoleného k štátnemu náboženstvu...270 // 10.1.2. Najvýznamnejšie
vieroučné spory v 4. storočí a prvé ekumenické // koncily...271 // 10.1.2.1. Donatizmus...272 // 10.1.2.2. Ariánstvo...272 // 10.1.3. Vývoj cirkevnej organizácie...274 // 10.1.4. Mníšstvo ...275 // 10.1.4.1. Počiatky mníšstva a mníšske hnutie na kresťanskom Východe...275 // 10.1.4.2. Mníšstvo na Západe...276 // 10.1.4.2.1. Sv. Martin z Toursu (t 397)...276 // 10.1.4.2.2. Lérins...277 // 386 // 10.1.4.2.3. Ján Kassián (t 430/435)...277 // 10.1.4.2.4. Benedikt z Nursie (t 555/560)...277 // 10.1.5. Teologia a vieroučné spory v 5. storočí...278 // 10.1.5.1. Ambróz (Ambrosius; okolo 339 - 397)...280 // 10.1.5.2. Augustín (Augustinus Aurelius; 354 - 430)...280 // 10.1.5.3. Hieronym (Hieronymus; 347/348 - 419/420)...283 // 10.1.6. Rímske biskupstvo a rozvoj učenia o pápežskom primáte...283 // 10.1.6.1. Gregor I. Veľký (590 - 604)...287 // 10.1.7. Misia...289 // 10.1.7.1. Germánske ariánstvo...290 // 10.1.7.2. Misijná činnosť medzi Germánmi - írski a anglosaskí misionári 291 // 10.1.7.2.1. Špecifiká írskeho kresťanstva...291 // 10.1.7.2.2. írske misie na kontinente a v Anglicku...292 // 10.1.7.2.3. Misie Anglosasov na kontinente...293 // 10.2. Od karolovského obdobia po začiatok gregoriánskej reformy // (začiatok. 8. storočia - polovica 11. storočia)...294 // 10.2.1. Zmeny vo franskej cirkvi počas vlády majordómov...294 // 10.2.2. Karolovskí panovníci a cirkev...296 // 10.2.2.1 Cirkevné reformy Karola Veľkého a Ľudovíta
I. Pobožného...296 // 10.2.2.1.1. Zmeny v cirkevnej organizácii a vo fungovaní cirkevných // inštitúcií...297 // 10.2.2.1.2. Teológia...300 // 10.3. Pápežstvo v ranom stredoveku...302 // 10.3.1. Pápežstvo v byzantskom období...302 // 10.3.2. Pápežstvo a Franská ríša...304 // 10.3.2.1. Mikuláš I. (858 - 867)...306 // 10.3.2. „Temné storočie“ pápežstva...309 // 10.3.3. Pápežstvo pod vplyvom Otovcov...311 // 10.4. Misijná činnosť cirkvi v 9. - 11. storočí...313 // 10.4.1. Stredovýchodná Európa...314 // 10.4.1.1. Velká Morava a Uhorsko...314 // 10.4.1.2. Pokusy o kristianizáciu polabských slovanských kmeňov...315 // 10.4.1.3. Poľsko...316 // 10.4.1.4. Čechy...316 // 10.4.1.5. Kyjevská Rus...318 // 10.4.2. Škandinávia...319 // 10.4.2.1. Dánsko...319 // 10.4.2.2. Nórsko...320 // 10.4.2.3. Švédsko...320 // 387 // 11. Základné tendencie hospodárskeho vývoja Západu v ranom // stredoveku (V. Múcska)...322 // 11.1. Poľnohospodárstvo...322 // 11.2. Mestá, remeslá, obchod...324 // 11.3. Oživenie hospodárskeho života za Karolovcov...327 // 11.4. Židia v spoločenskom a hospodárskom živote raného stredoveku...329 // Zoznamy panovníkov a pápežov raného stredoveku // (V. Múcska-M. Daniš)...332 // Rímska ríša... // Byzantská ríša ... // Vizigóti...334 // Ostrogoti (v Itálii)...334 // Vandali...335 // Burgundi...335 // Longobardi (v Itálii)...335 // Anglosaská Británia...336 // Wesscx/Anglicko... // Mercia...
// Franská ríša...337 // Anglicko...337 // Nemecko... // Východofranské kráľovstvo...338 // Západofranské kráľovstvo...339 // Burgundské kráľovstvo...339 // Dolné Burgundsko (Provensalské kráľovstvo. Regnum Provinciae)...339 // Horné Burgundsko (Burgundia superior)...340 // Lotrinské kráľovstvo (Lotharii regnum) - králi...340 // Lotrinské vojvodstvo - súčasť Západofranského (Francúzskeho) kráľovstva.340 // Dolné Lotrinsko (severné oblasti)...341 // Horné Lotrinsko (južné oblasti)...34I // Italské kráľovstvo...341 // Dánsko... // Švédsko... // Nórsko... // Arabská ríša a Córdobský emirát a kalifát...343 // Prvé bulharské cárstvo...344 // Chorvátsko...345 // Srbsko...345 // Velká Morava... // Poľsko... // ???...346 // Kyjevská Rus...347 // Pápežstvo... // 388 // Menný, miestny, vecný register (V. Múcska)...349 // Zoznam máp v texte // Rímska ríša v 4.-5.st...17 // Germánske štáty v 6.st...45 // Slovania v 6.-7.st...83 // Anglicko v 9.-10. st...114 // Pyrenejský pol. v 8.-10.st...149 // Byzantská ríša za Justiniána 1...165 // Byzantská ríša za Basilea II...176 // Slovania v 9.-10.st...202 // Franská ríša za Karolovcov...216 // Franská ríša - delenia...222 // Nemecko za Otovcov...256 // Európa okolo r. 1000...325

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC