Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

hooligans (@@20121121-08:22:59@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(36.5) Půjčeno:73x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
182 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-874-5 (brož.)
Název z obálky
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografické odkazy
000191435
Kapitola 1. Interkulturní přistup a vzdělávání Jelena Petrucijová -- Úvod: Interkulturní přístup a vzdělávání -- 1 Lidská identita -- 1.1 Vymezení pojmu lidská identita -- 1.2 Etnokulturní dimenze lidské identity -- 1.2.1 Stereotypy a předsudky jako součást lidské identity -- 1.2.2 Identity v multikulturním světě -- 1.3 Pohlaví a gender jako součást lidské identity (multikulturní perspektiva) -- 1.3.1 Pohlaví, „přirozenost" a genderová setrvačnost -- 1.4 Genderová identita, jazyk a škola -- 1.5 Příklady aktivit ve třídě -- Kapitola 2. Minority a skupiny imigrantů, přistěhovalců v Moravskoslezském kraji Józef Szymeček -- 2.1 Minoritní skupiny v ČR -- 2.1.1 Minoritní skupiny v ČR -- 2.1.2 Cizinci -- 2.1.3 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky -- 2.1.4 Organizace poskytující pomoc uprchlíkům -- 2.1.5 Ochrana práv národnostních menšin v ČR -- 2.1.6 Dvojjazyčné názvy v Moravskoslezském kraji -- 2.2 Poláci Tradiční menšina na území Moravskoslezského kraje -- 2.2.1 Poláci na Těšínsku tradiční, starousedlá menšina -- 2.2.2 Jsou Poláci přistěhovalci? O haličských imigrantech a slezských starousedlících -- 2.2.3 Poláci v České republice v době transformace společnosti po roce 1989 -- 2.2.4 Spolková činnost -- 2.2.5 Polská média, školství a divadlo -- 2.3 Národnostní školství a vzdělávání cizinců -- 2.3.1 Národnostní školství -- 2.3.2 Polské národnostní školství
na území Moravskoslezského kraje -- 2.3.3 Legislativní a koncepční rámec polského školství v ČR -- 2.3.4 Cizinci a jejich vzdělávání -- 2.3.5 Některé problémy, které se týkají vzdělávání cizinců a vzdělávání jejich dětí -- 2.4 Náboženské minority a nekřesťanské náboženské denominace (judaismus, islám) -- 2.4.1 Náboženské minority a nekřesťanské náboženské denominace (judaismus, islám) -- 2.4.2 Tradiční křesťanské církve -- 2.4.3 Netradiční náboženské společnosti -- 2.4.4 Judaismus -- 2.4.5 Židé na území dnešního Moravskoslezského kraje -- 2.4.6 Vývoj antisemitismu po roce 1989 -- 2.4.7 Islám -- Kapitola 3. Romové Veronika Ševčíková -- 3.1 Hodnotový systém a specifické rysy romské mentality, jejich otisk v rovině chování a jednání Romů -- 3.2 Romská kultura a její univerzálně sdílené typizační momenty na příkladu romské hudby -- 3.3 Romové a romství ve filmu -- Kapitola 4 Subkultury v ČR Miriam Prokešová -- Úvod k subkulturám v ČR -- Subkultury v ČR -- Faktory, které mohou ovlivňovat možnost začlenění do jednotlivých subkultur v ČR -- EMO styl -- Lolita -- Beatnici a Hippies -- Skinheads -- Hooligans a Ultras, Rowdies -- PunkaGoths -- Hip hop a spol -- Anarchismus

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC