Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:153x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
238 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-773-2 (váz.)
ISBN 978-80-262-0242-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 220-230 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000191491
Předmluva ...11 // Co předkládaná publikace nabízí? ...12 // 1 Definice specifických poruch učení z pohledu americké literatury posledního // desetiletí 20. století a na začátku 21. století ...17 // Definice ...17 // Kritika ...18 // Alternativy ...20 // Dovednost číst nesouvisí přímo s intelektem ...21 // Vyšetření IQ u osob s poruchami učení ...22 // Modifikovaná definice a trvající problémy ...25 // Od dyslexie k širšímu pojmu poruch učení ...26 // Trpí každý jedinec nějakou poruchou učení? ...27 // Poruchy učení - poruchy interakce mezi jedincem a prostředím ...28 // 2 Odhady výskytu vývojových poruch učení u dospělých ...30 // Funkční analfabetismus není výjimkou ...30 // Sociální dopad obtíží ve čtení ...33 // Výskyt poruch učení u žen a u mužů ...34 // Trpí poruchami učení více muži? ...34 // Pohlaví nerozhoduje ...38 // 3 Klasifikace poruch učení ...40 // Uvedení do problému ...40 // Jsou poruchy učení homogenní skupinou ? ...40 // Široké spektrum obtíží ...41 // Širší typologie ...42 // Novéjší třídění ...44 // 1. Typ primárně závislý na poruchách řečových funkcí ...44 // 2. Typ primárně závislý na poruchách neverbálních funkcí (nonverbal learning // disabilities) ...47 // 3. Typ závislý primárně na poruchách vlastního výkonu (output - výstup) ve všech // modalitách ...48 // Klasifikace poruch učení u dospělých jedinců ...49 // Neverbální poruchy učení v adolescenci a v dospělosti ...53 // Neverbální poruchy ...53 // Výskyt a rozšíření neverbálních poruch učení ...55 // Specifické poruchy učení v matematice ...55 // Některé všeobecné poznámky k uchopení problému poruch učení v matematice ...55 // Konzistentní a nekonzistentní forma jazyka při překladu a integraci matematického úkolu ...58 //
Významy vět ve slovní úloze ...59 // Výběr relevantních informací ...60 // Vlastní řešení matematického úkolu ...60 // Specifické poruchy učení v matematice u adolescentů a dospělých osob ...62 // Hyperkinetické poruchy v době adolescence a v dospělosti ...63 // 4 Teoretické a metodologické přístupy ke specifickým poruchám učení ...66 // Biologický přístup ke specifickým poruchám učení ...67 // Dědičnost ...67 // Spíše tradice než dědičnost ...68 // Užitek této diskuse ...70 // Odlišnosti ve vývoji mozkových struktur ...71 // Rourkeův model vztahů mezi mozkovými hemisférami (Rourke Right -* Left Model) ...74 // Rourkeova aplikace uvedené teorie na výuku čtení ...76 // Kognitivní přístup ke specifickým poruchám učení ...78 // Schopnost fenologického zpracování řeči ...78 // Cíl výuky čtení ...81 // Krátkodobá pracovní paměť ...82 // Význam zautomatizované dovednosti čtení ...85 // Čtenářské strategie ...86 // Zautomatizované provádění úkolů není vždy výhodné ...87 // Sternbergova stadia rozvoje čtení ...88 // Sociální (kontextuální) přístup ke specifickým poruchám učení ...93 // Specifické poruchy učení jako odraz vlivu prostředí ...93 // Kritika medicínského modelu ...97 // Problémy interpretace výzkumu ...99 // Kritika speciálněpedagogického přístupu k poruchám učení ...101 // V čem se odborníci shodují ...104 // Komplexní definice poruch učení a její důsledky ...104 // Různé typy poruch učení musí být diagnostikovány a napravovány různě ...104 // Genetické předpoklady poruch učení ...104 // Vliv prostředí ...105 // Individualizovaná diagnostika ...106 // Testy IQ nejsou významné pro diagnostiku poruch učení ...106 // Testy fonologického zpracování řeči ...107 //
Zautomatizování školních dovedností ...107 // Porozumění textu ...107 // Vlastnosti nápravných programů ...108 // V čem se odborníci neshodují ...108 // 5 Význam strategie ve školní výuce i nápravě poruch učení ...110 // O strategiích obecně ...110 // Strategie versus mnemotechnická pomůcka ...111 // Strategie a metodika duševní práce ...112 // Správné využití strategií a organizace informací ...113 // Metakognitivní strategie - proces myšlení ...115 // Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina ...121 // Učební potenciál lze rozvíjet ...122 // Schopnost se učit ...122 // Cvičné sešity - Instrumentální obohacení ...123 // Odpovědnost za výuku má i žák ...124 // Zkušenost zprostředkovaného učení ...124 // Další přístupy, které pracují se strategiemi ...126 // Deshlerův program ...127 // Reciproční učení ...127 // Výuka zaměřená na úspěšnou inteligenci ...128 // „Myslící" třída ...129 // 6 Diagnostika poruch učení ...131 // Diagnostika jako dialog mezi examinátorem a klientem ...131 // Dospělí a jejich názor na nápravu ...132 // Význam pedagogických a psychologických testů ...132 // Diagnostika specifických poruch učení u dospělých ...134 // Porozumění čtenému textu ...134 // Fenologické zpracování textu ...136 // Zkouška zdatnosti zautomatizovaného čtení ...137 // Touha po nezávislosti ...138 // Využití diagnostických testů školních výkonů u dospělých ...138 // 7 Náprava poruch učení ...140 // Všeobecné požadavky na nápravu poruch učení ...140 // Dovést nápravu poruch učení do takového stadia, aby nebyly překážkou dalšího rozvoje akademických schopností klienta ...140 // Specifické otázky sebeuvědomování a sebeoceňování v adolescenci a v dospělosti ...141 //
Odhalit a překonat kompenzační strategie ...142 // Přístupy k nápravě poruch učení u adolescentů a dospělých ...142 // Náprava vlastních výkonů ve čtení, psaní a matematice ...142 // Metoda Brigitte Šindelářové ...143 // Je možné používat u dospělých i diagnostické materiály připravené pro děti? ...144 // Metoda G. Fernaldové ...144 // Struktura gramatiky českého jazyka ...145 // Technologická podpora ...147 // Různorodé kompromisy ...147 // Podpora v zaměstnám ...148 // Metakognitivní přístupy - techniky rozvoje kognitivních nebo učebních strategií . 148 // Potíže adolescentů a dospělých ...149 // Nutnost rozvíjet slovní zásobu a obsah pojmů ...150 // Čtení se současným poslechem textu ...152 // Frekventovaná slova ...153 // Rozvoj kognitivních funkcí ...153 // Přehled instrumentů FIE ...154 // Co mi dala metoda FIE-III - reflexe účastníků v závěru kurzu ...155 // 8 Mýty o poruchách učení ...158 // Rozpor mezi teorií a praxí ...158 // Podceňujeme akademické dovednosti ...159 // Celosvětové problémy ...159 // Finanční příspěvek ...160 // Rodiče dětí s poruchami učení i studenti sami usilují o stanovení diagnózy .160 // Nadhodnocuje se význam testů inteligence, jejich výsledky se neinterpretují.161 // Po diagnostickém zjištění ne vždy nastoupí náprava ...162 // Odborníci versus učitelé a terapeuti ...162 // Nová vědecká zjištění versus školská byrokracie ...163 // Situace v České republice ...163 // Síla nápravné metody je v jejím teoretickém zázemí ...163 // Náprava je systematická práce, ne hra ...164 // I diagnostika musí být teoreticky zdůvodněná ...164 // Profesionální jednání je zaměřeno na potřeby klienta ...165 // Klient má svým obtížím rozumět ...165 // Poruchy učení se dají napravit ...166 //
Rozvoj kognitivních funkcí versus kompenzační mechanismy ...166 // Nesmyslné vyšetřování laterality u předškolních dětí ...168 // Tolerantní hodnocení dětí s poruchami učení ...170 // Individuální náprava ...170 // Smysl dyslektických tříd ...171 // Inkluze ...172 // Jedinci s poruchou učení mají dostávat náročné úkoly a splnit je dokonale ...172 // Učení jako poznávání má být radost, proto se děti mohou učit i o prázdninách ...173 // Nevyžadovat rychlé, ale promyšlené odpovědi ...173 // Kompenzační pomůcky odvádějí pozornost ...174 // Psaní jako základní intelektuální dovednost ...174 // 9 Systémový přístup v péči o dospělé se specifickými potřebami ...176 // Systém a systémový přístup ...176 // Vymezení pojmu systém ...177 // Teoretická východiska N. Luhmanna ...178 // Základní vlastnosti systému ...179 // Jak pracovat se systémem ...181 // Systémový a kauzální přístup ...182 // Důsledky systémového myšlení ...182 // 10 Projevy poruch učení v denním životě dospělých ...185 // Přehled obtíží, kterým je vystaven dospělý jedinec se SPU v běžném životě ...186 // Fenologické zpracování ...187 // Krátkodobá paměť ...187 // Uvědomit si pořadí ...188 // Důsledky předchozích obtíží ...189 // Koordinace ruky a oka ...189 // Ještě k otázce sebepojetí ...190 // Jak ovlivňují příčiny poruch učení a nízké sebehodnocení dovednosti číst, psát a počítat? ...191 // Závěrem ...195 // Přílohy ...197 // Anamnestický dotazník (Rahn, s. 141nn.) ...197 // Rourkeova diagnostická baterie pro zjištění verbálních i neverbálních obtíží v učení ...210 // Baterie pro starší děti (9-15 let; používá se i pro dospělé osoby) ...211 // Baterie pro mladší děti (věk 5-8 let) ...216 //
Deficity dílčích funkcí ...218 // Testy pro vyšetření poruch učení dospělých jedinců ...218 // Literatura ...220 // Věcný rejstřík ...231 // Jmenný rejstřík ...234
(OCoLC)697264562
cnb002126253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC