Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen2 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
191 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3275-6 (váz.)
Expert
Obsahuje bibliografii na s. 185-189 a rejstřík
Anglické resumé
000191499
1. Východiska -- 1.1 Pojetí managementu -- 1.1.1 Management jako proces řízení -- 1.1.2 Management jako řídící pracovníci -- 1.1.3 Management j ako soubor poznatků o řízení -- 1.2 Historický vývoj managementu -- 1.2.1 Klasický management -- 1.2.2 Manažerská revoluce -- 1.2.3 Postindustriální trendy -- 2. Organizování -- 2.1 Podstata organizace -- 2.2 Organizace a trh -- 2.2.1 Outsourcing a integrace -- 2.2.2 Sdružování organizací -- 2.3 Organizační struktura -- 2.3.1 Procesní struktura -- 2.3.2 Útvarová struktura -- 2.3.3 Stupeň organizovanosti -- 2.4 Parametry organizační struktury -- 2.4.1 Dělba práce -- 2.4.2 Rozpětí řízení -- 2.4.3 Dělba pravomoci -- 2.5 Faktory ovlivňující organizační strukturu -- 3. Rozhodování -- 3.1 Podstata rozhodování -- 3.2 Organizační stránka rozhodování -- 3.2.1 Individuální rozhodování -- 3.2.2 Kolektivní rozhodování -- 3.2.3 Příprava rozhodnutí ---
3.3 Procesní stránka rozhodování -- 3.3.1 Fáze definování -- 3.3.2 Fáze analyzování -- 3.3.3 Fáze generování -- 3.3.4 Fáze klasifikace -- 3.4 Hodnocení dle metod rozhodovací analýzy -- 3.4.1 Základní pojmy a vztahy -- 3.4.2 Předběžné hodnocení pořadí variant -- 3.4.3 Předběžné hodnocení rizikovosti variant -- 3.4.4 Vícekriteriální rozhodování v podmínkách jistoty -- 3.4.5 Vztah rozhodovatele k riziku -- 3.4.6 Jednokriteriální rozhodování v podmínkách rizika -- 3.4.7 Analýza citlivosti, simulace metodou Monte Carlo -- 3.4.8 Jednokriteriální rozhodování v podmínkách nejistoty -- 3.4.9 Vícekriteriální rozhodování v podmínkách rizika -- 3.4.10 Víceetapové rozhodovací procesy -- 4. Ovlivňování -- 4.1 Motivační teorie -- 4.1.1 Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin -- 4.1.2 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu -- 4.2 Motivační nástroje -- 4.2.1 Ocenění práce -- 4.2.2 Podmínky práce ---
4.2.3 Práce -- 4.3 Vedení lidí v organizacích -- 4.3.1 Teorie X a Y -- 4.3.2 Styl vedení -- 4.3.3 Koncept vůdcovství

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC