Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:23x 
BK
EB
2., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : Grada, c2010
344 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3348-7 (váz.)
ISBN 978-80-247-7000-0 (online ; pdf)
Expert
Obsahuje bibliografii na s. 327-339 a rejstřík
Anglické resumé
000191500
O autorech ...13 // Předmluva ...15 // 1. Management a organizační chování ...17 // 1.1 Integrální role managementu ...17 // 1.2 Management a organizace ...19 // 1.3 Cíle manažerů a organizací ...19 // 1.4 Efektivita organizace a produktivita ...20 // 1.5 Přístupy k organizačnímu chování a řízení ...21 // 2. Podstata organizačního chování ...23 // 2.1 Organizace jako soubor příbuzných disciplín ...23 // 2.2 Organizační architektura jako soubor příbuzných disciplín // (organizační design) ...24 // 2.3 Teoretické disciplíny ...24 // Organizační chování ...24 // Organizační teorie ...25 // 2.4 Disciplíny aplikované ...26 // Podniková personalistika ...26 // Systémy podnikového řízení ...26 // 2.5 Organizační architektura jako soubor příbuzných disciplín // (organizační design) ...26 // 2.6 Organizační architektura jako pojem na zobecňující úrovni, // zachycující moment změny ...27 // 3. Role manažera, podstata řízení a vedení lidí ...31 // 3.1 Vlastnosti a přednosti manažera ...31 // Přednosti úspěšného manažera ...32 // 3.2 Práce manažera ...33 // Uspořádání prostředí ...33 // 3.3 Manažerské role ...34 // Mezilidské role ...34 // Informační role ...34 // Rozhodovací role ...35 // Libovolné dělení aktivit ...35 // 3.4 Proč organizace potřebují manažery ...36 // Model chování generálních manažerů ...36 // Co dělá opravdový manažer ...37 // Četnost aktivit ...37 // 3.5 Modely manažerské práce a manažerského chování ...37 // Požadavky, omezení a volby ...37 // Flexibilita manažerské práce ...37Jak se manažeři skutečně chovají ...38 // Manažeři budoucnosti ...38 // Deset klíčových strategií ...38 // 3.6 Manažerské způsobilosti ...39 // 3.7 Vývojové trendy v organizačním chování vedoucích pracovníků ...41 //
Síly formující odvětví ...41 // Organizační schopnosti manažera ...42 // Organizační chování a diagnostický přístup ...43 // Individuální chování ...44 // Proces přiřazování ...47 // Proces učení ...48 // Diverzifikovaná pracovní síla ...49 // Osobnost, hodnoty a postoje ...50 // Atributy a charakteristické rysy osobnosti ...50 // Plánování kariéry a rozvoje ...52 // Skupiny a týmy v organizacích ...54 // Typy rozhodnutí ...56 // Vlivy na rozhodování ...58 // Efektivní týmy a pracovní skupiny ...62 // Vznik týmu ...63 // 4. Manažerské chování a efektivita ...65 // 4.1 Manažerské chování ...65 // 4.2 Postoje manažerů k lidem ...65 // Předpoklady teorie X o lidské povaze ...65 // Předpoklady teorie Y o lidské povaze ...66 // Manažerské strategie ...66 // Požadavky vyplývající ze situace ...67 // Použití přístupu teorie X ...67 // 4.3 Prostředí pro japonskou teorii Z ...67 // 4.4 Manažerská/vůdcovská mřížka ...68 // Pět základních kombinací ...68 // Dva dodatečné styly ...70 // Rámec pro model chování ...71 // Převažující manažerský styl ...71 // 4.5 Manažerské systémy ...72 // Profil organizačních charakteristik ...72 // Účinky jednotlivých systémů ...73 // Management podle systému 4 ...73 // 4.6 Management by objectives (MBO) ...75 // Použití MBO ...77 // Hodnocení MBO ...77 // Kritika a omezení ...78 // Hodnotící schémata opírající se o MBO ...78 // 4.7 Kultura managementu ...79 // 4.8 Základní manažerské filozofie ...80 // Ohledy, respekt a důvěra ...80 // Uznání a zásluhy ...80Zapojení a dostupnost ...80 // Slušné a poctivé jednání ...81 // Pozitivní jednání na individuálním základě ...81 // Důraz na konečný výsledek ...81 // Uspokojení zaměstnanců a zákazníků ...81 // 4.9 Výběr manažerského stylu ...82 //
Zlatá pravidla managementu ...82 // 4.10 Manažerské schopnosti ...82 // Důležitost efektivního managementu ...82 // Efektivita a schopnosti ...82 // Schopní a úspěšní manažeři ...83 // Měřítka efektivity ...83 // Ostatní kritéria efektivity ...84 // 4.11 Management času ...84 // Efektivita a aktivita ...85 // Potřeba rovnováhy ...85 // Kontrolní seznam manažera ...85 // 3-D model manažerského chování ...86 // 4.12 Osm stylů manažerského chování ...87 // Vhodný styl chování ...88 // Všeobecná kritéria manažerské efektivity ...88 // Přístup Americké manažerské asociace (AMA) ...90 // 5. Podstata vedení ...93 // 5.1 Smysl vedení ...93 // Důležitost vedení ...93 // Vedení a management ...94 // Rozdíly v postojích a vztazích s druhými ...94 // Organizační rámec 7S ...95 // 5.2 Manažerské vedení ...95 // Symbolické vůdcovství ...95 // Rozumná autorita nebo charisma ...96 // Dynamická forma chování ...96 // 5.3 Moc a vliv ...96 // Vnímání vlivu podřízenými ...99 // Vodítko pro vybudováni a užití moci ...100 // 5.4 Moc a angažovanost ...101 // 5.5 Moc, statut a vedení ...102 // 5.6 Manažer a vliv ...103 // 5.7 Přístupy k vedení ...104 // Přístup podle vlastnosti a zvláštních rysů ...104 // Hledání společných rysů vedení ...105 // Teorie velkého muže ...105 // Řídit potichu ...106 // Omezení přístupu podle zvláštních rysů ...107 // 5.8 Funkční nebo skupinový přístup ...108 // Funkce a odpovědnost vedení ...1085.9 Vedení zaměřené na jednání ...109 // Výcvik k vedení ...110 // 5.10 Vedení jako kategorie chování ...111 // Ohledy a struktura ...111 // Supervizoři zaměření na zaměstnance a na produkci ...112 // Hlavní rozměry manažerského vedení ...112 // 5.11 Styly vedení ...112 // Širší klasifikace stylů vedení ...113 //
Sólový vedoucí a týmový vedoucí ...113 // Pozornost stylu vedení ...113 // 5.12 Kontinuum chování vedoucího ...114 // Čtyři hlavní styly vedení ...115 // Tři hlavní síly při rozhodování o typu vedení ...115 // 5.13 Situační přístup ...116 // Uposlechnutí zákona situace ...116 // Omezení ...116 // 5.14 Náhodné teorie vedení ...116 // Fiedlerův náhodný model ...117 // Vroomův a Yettonův náhodný model ...118 // Vroomův a Jagův přepracovaný rozhodovací model ...119 // Teorie cesta/cíl ...120 // 5.15 Transformační vedení ...123 // Části transformačního vedení ...124 // Vliv na ostatní ...125 // Transformační autokraté ...125 // Renesanční vedoucí ...125 // 5.16 Forma vedení „nikdo není nejlepší“ ...126 // 5.17 Různé styly na různých úrovních ...126 // 5.18 Správný vedoucí pro správnou situaci ...127 // 5.19 Národní kulturní rozměry vedení ...127 // Stereotypizace chování vedoucích ...127 // Bariéry v legislativě ...128 // 5.20 Proměnné ovlivňující efektivitu vedení ...128 // 5.21 Měkké dovednosti (soft skills) ...129 // Součásti emoční inteligence ...129 // Shrnutí ...130 // 6. Jednotlivec a řízení jednotlivců ...135 // 6.1 Chování jednotlivců v organizaci ...135 // Základní stadia socializačního procesu ...135 // Osobnost člověka v organizaci ...138 // Motivy a potřeby ...142 // Postoje ...143 // Hodnoty ...143 // 6.2 Chování lidí v organizační struktuře ...144 // Neformální organizace a reálná moc ...144 // Formální organizace ...1447. Řízení skupin ...151 // 7.1 Význam a důležitost skupin ...151 // Definice skupiny ...151 // 7.2 Vlivy na pracovní chování ...151 // Skupinové hodnoty a normy ...151 // Důležitost týmové práce ...151 // Formální a neformální skupiny ...152 // Soudržnost skupiny a její výkon ...153 //
Rozvoj skupiny a její zralost ...154 // 7.3 Charakteristiky efektivní pracovní skupiny ...154 // Pochopení chování skupiny ...155 // 7.4 Vztahy v rolích ...155 // Soubor rolí ...155 // Nesouběžnost rolí ...155 // Očekávání od rolí ...156 // 7.5 Konflikt rolí ...156 // Neslučitelnost role ...156 // Nejednoznačnost role ...156 // Přetíženi role ...157 // Nevytížení role ...157 // Konflikt rolí a maticové organizace ...158 // 7.6 Stres v roli ...158 // Snížení počtu konfliktů a stresu v roli ...158 // Další vlivy na chování ...158 // 7.7 Členství v úspěšném týmu ...159 // Osm klíčových rolí v týmu ...159 // Podpora týmových a funkčních rolí ...160 // Revidovaný seznam týmových rolí ...160 // Hodnota a využití Belbinových týmových rolí ...161 // 8. Virtuální týmy ...163 // 8.1 Virtuální týmy a elektronická komunikace ...163 // Virtuální identita ...164 // Virtuální tým ...165 // Tradiční versus virtuální týmy ...167 // Geografická vzdálenost a virtualità ...168 // Komunikační model virtuální organizace ...170 // Souhrn názorů na rozměry virtuality ...172 // Zvláštnosti elektronické komunikace ...173 // 8.2 Vícerozměrný model týmové virtuality ...175 // 8.3 Dynamika a výkon virtuálního týmu ...177 // Faktory ovlivňující výkon virtuálních týmů ...179 // 8.4 Důvěra v týmech a organizacích ...180 // 9. Faktory ovlivňující organizační systém podniku ...183 // 9.1 Prostředí a organizační systém podniku ...183 // 9.2 Strategie a organizační systém podniku ...184 // Obránce ...184 // Výzkumník (inovátor) ...185 // Analyzátor ...185 // Zpátečník ...185 // 9.3 Velikost podniku a organizační systém podniku ...187 // 9.4 Technologie a organizační systém podniku ...188 //
9.5 Vliv globální konkurence na řízení a na organizační strukturu podniku ...189 // Důsledky nedostatečné organizační struktury ...189 // 9.6 Význam firemních organigramů ...190 // 9.7 Jak velký tým můžeme efektivně řídit? ...191 // Velikost skupiny ...191 // Co je to skalární řetězec ...193 // 9.8 Budování efektivních organizací ...193 // Omyly v utváření strategií ...194 // Organizační kultura ...194 // Organizační fitness ...195 // Projektové cíle při zdokonalování organizací ...195 // Silent killers ...197 // Nezdravá organizace ...197 // Vhodné organizační nástroje ...198 // 9.9 Digitální řízení ...199 // 10. Typy organizačních struktur a jejich členění ...203 // 10.1 Liniové (lineární) organizační struktury ...204 // 10.2 Štábní organizační struktury ...204 // Růst štábu ...205 // 10.3 Kombinované organizační struktury ...205 // Liniově štábní organizační struktury ...205 // Hospodářská střediska v liniově štábních strukturách ...209 // Cílově programové struktury ...211 // Projektové organizační týmy ...211 // Maticové organizační struktury ...211 // 10.4 Funkční organizační struktury ...214 // 10.5 Výrobkové organizační struktury ...217 // 10.6 Ostatní účelové organizační struktury ...218 // Divizní organizační struktury ...218 // Výrobkové divizní organizační struktury ...219 // Územní (geografické) divizní struktury ...220 // Divizní organizační struktura podle zákazníků ...220 // Kombinování divizí a změny v divizích ...221 // 10.7 Strategické podnikatelské jednotky ...222 // Požadavky SBU na obsahovou náplň podnikatelských plánů v GE ...224 // 11. Zvyšování organizačního výkonu ...237 // 11.1 Efektivní organizace ...237 // Účinnost a efektivita ...237 // Petersova a Watermanova studie ...237 //
Hellerova studie ...238 // Charakteristiky „učící se“ organizace ...238Parkinsonův zákon ...239 // Peterův princip ...240 // 11.2 Bojové hry jako nástroj strategického plánování ...241 // Reálné podmínky ...241 // Mintzberg a strategické plánování ...242 // Historie bojových her ...242 // Kdy je možné bojové hry efektivně použít? ...242 // Proč bojové hry fungují? ...243 // 11.3 Jak hledat schopné vůdce aneb o řízení ...244 // Vítězství emoční inteligence ...244 // Jak poznat toho správného ...245 // Úloha intuice ...245 // 11.4 Teorie her ve strategickém řízení ...246 // O teorii her ...246 // Rovnováha v případě nekooperativních her ...247 // Rovnováha kooperativních her ...248 // 11.5 Příklady použití teorie her ...249 // Duel a tmel ...249 // 11.6 Racionální volba a řízení ...250 // 12. Organizační rozvoj (změna, konflikt, kultura) ...253 // 12.1 Témata související s OR ...253 // 12.2 Podniková kultura ...254 // Úrovně kultury ...254 // Typy podnikové kultury ...254 // 12.3 Kulturní síť ...256 // 12.4 Ceremoniály, rituály a podnikové historky ...257 // Ceremoniály v organizacích ...257 // Rituály přechodu ...258 // Stabilizační funkce ceremoniálů ...259 // Organizační historky ...259 // 12.5 Význam kultury ...262 // Podnikové organizační klima ...262 // Charakteristické znaky zdravého podnikového prostředí ...262 // Jak zvyšovat angažovanost pracovníků ...263 // 12.6 Konfliktní situace v organizacích ...264 // Několik přístupů k řešení konfliktů ...265 // Vlastnosti konfliktů ...266 // Zdroje konfliktu ...267 // 12.7 Kulturní rozdíly mezi manažery z různých zemí ...267 // Francie ...267 // Německo ...269 // Itálie ...270 // Velká Británie ...272 // USA ...273 // Japonsko ...274 //
12.8 Organizační chování manažerů expatriantů v zahraničí ...277 // Nové prostředí a jeho vliv na organizační chování manažerů ...277Organizační chování manažerů v mezinárodních a globálních // organizacích ...277 // Rozdělení zaměstnanců v zahraničí ...277 // Definice pojmu expatriace ...278 // Role expatriantů ...279 // Výhody a úspěšná expatriace ...280 // Nejčastější problémy a neúspěšná expatriace ...280 // Příprava před expatriací ...280 // Kulturní šok ...281 // Anglosaská kultura ...282 // Výzkum expatriantů ve Velké Británii ...282 // 13. Rozvoj manažerské a organizační efektivity ...293 // 13.1 Organizační transformace jako funkce vývojové fáze vrcholového // vedení ...293 // 13.2 Manažer pro transformační období ...299 // 13.3 Model navržený a používaný NASA (Spojené státy) ...305 // Nejvyšší kontrolní úřad Spojených států a kritické faktory úspěchu ...308 // Rysy osobnosti ...309 // Emoční propojení ...310 // Bezúhonnost ...310 // Dualita ...310 // Schopnost řídit nejistotu ...310 // Unikátní schopnost vyrovnávat tlaky ...311 // Znalosti ...311 // Obchodní znalosti ...311 // Organizační znalosti ...311 // 13.4 Vývoj globálních vedoucích ...311 // Odhad talentu ...311 // Proces vývoje ...312 // Výcvik ...312 // Transfery ...312 // 13.5 Schopnost globálního vedení ...313 // 13.6 Závěry z manažerských výzkumů ...315 // Specifický profil top manažerů pro IT business ...315 // 14. Technologie a organizace ...319 // 14.1 Teoretické aspekty technologie ...320 // Nové technologie a organizace ...320 // Měření výkonu výrobních technologií ...320 // Co je nová technologie? ...321 // 14.2 Organizační změny, rozvoj a inovace ...323 // Shrnutí/Summary ...325 // Literatura ...327 // Rejstřík ...341
(OCoLC)607525862
cnb002027377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC