Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : Septima, 1998
58 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7216-050-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii
000191530
Předmluva 5 // 1 Sluchově postižené dítě a jeho vzdělávání 6 // 1.1 Speciální školy 6 // 1.2 Integrace sluchově postižených dět 6 // 1.3 Speciální pedagogika - surdopedie 7 // 2 Sluch 8 // 2.1 Sluchové vady 8 // 2.1.1 Typy sluchových vad 8 // 2.1.2 Stupně sluchových vad 9 // 2.1.3 Důsledky sluchové vady pro dítě 10 // 2.1.4 Důsledky sluchové vady pro rodiče dítěte 10 // 2.2 Řeč dětí se sluchovými vadami 11 // 2.3 Vyšetřování sluchu dětí 12 // 2.4 Sluchová vada nepoznaná 12 // 3 Přístroje pro sluchově postižené 14 // 3.1 Individuální slúchadla a jejich typy 14 // 3.2 Kochleámí implantát 15 // 3.3 Skupinová slúchadla 16 // 3.4 Další přístroje 16 // 3.5 Přístroje a speciální pomůcky pro třídu s integrovaným žákem 16 // 4 Dorozumívací prostředky sluchově postižených 19 // 4.1 Mluvená řeč 19 // 4.2 Čtení a psaní 19 // 4.3 Odezírání 19’ // 4.3.1 Nácvik odezírání 21 // 4.3.2 Podmínky pro odezírání 22 // 4.4 Prstové abecedy 24 // 4.5 Znakové jazyky 24 // 4.5.1 Vlastní znakový jazyk neslyšících 24 // 4.5.2 Národní znakované jazyky 24 // 4.6 Totální komunikace 25 // 4.7 Bilingvní komunikace 25 // 5 Výchova a vzdělávání sluchově postižených 26 // 5.1 Výchova a vzdělávání sluchově postižených ve speciálních školách 26 // 5.1.1 Mateřské školy pro sluchově postižené 26 // 5.1.2 Základní školy pro sluchově postižené 26 // 6 Speciálně pedagogická centra při školách pro sluchově postižené 28 // 7 Výchova a vzdělávání sluchově postižených ve školách pro zdravé děti 31 // 7.1 Kritéria pro zařazení sluchově postiženého žáka do základní školy běžného typu 32 // 7.1.1 Dítě 32 // 7.1.2 Rodina 33 // 3 // 7.1.3 Škola 34 // 7.1.4 Speciální výchova sluchově postiženého dítěte v předškolním věku 37 //
8 Sluchově postižené dítě v mateřské škole běžného typu 39 // 8.1 Podmínky pro úspěšné zařazení sluchově postiženého dítěte do mateřské školy běžného typu 39 // 8.2 Vstup sluchově postiženého dítěte do mateřské školy 40 // 8.3 Průběžná péče o sluchově postižené dítě v mateřské škole 42 // 8.4 Změna chování dítěte se sluchovým postižením 42 // 8.5 Spolupráce SPC a mateřské školy 43 // 9 Sluchově postižené dítě v základní škole běžného typu 44 // 9.1 Didakticko-metodická opatření v základní škole 45 // 9.2 Obecná opatření 45 // 9.3 Potíže školního začátečníka 46 // 9.4 Problémy během další školní docházky 48 // 9.5 2ák se sluchovým postižením a výuka českého jazyka 48 // 9.6 Problémy v jiných předmětech 50 // 9.7 Problémy ve vyšších ročnících 51 // 9.8 Změny v chování a prospěchu žáka 51 // 9.9 Spolupráce SPC a školy 51 // 10 Sluchově postižené dítě s kochleámím implantátem v integrovaném vyučování 53 // 10.1 Specifické podmínky integrace dítěte s kochleárním implantátem 53 // 10.2 Spolupráce SPC a školy u dětí s implantáty 54 // 11 Péče o ohluchlé děti 55 // 12 Slyšící dítě sluchově postižených rodičů 56 // Závěr 58 // Literatura 59 // Přílohy: // Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené 60 // Doporučená literatura 62 // Časopisy poskytující orientaci v problematice výchovy a vzdělávání sluchově postižených 63

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC