Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:32x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2010
430 s. il., mapy, portréty, faksim. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-113-4 (brož.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie
000191572
Část první -- DĚJINY ZEMĚDĚLSTVÍ OD PRAVĚKU PO STŘEDOVĚK -- Úvodem o pravěku a středověku -- Příchod Slovanů -- Velká kolonizace a počátky nesvobody -- Počátky zemědělství -- Obdělávání půdy -- Obdělávání půdy v mladší a pozdní době kamenné -- Obdělávání půdy v době bronzové a na počátku doby železné -- Otázka zavodňování a hnojení -- Vypalování lesa a jeho využívání -- Nej starší železné součásti rádla -- Orba v severozápadní Evropě -- Obdělávání půdy v době laténské a římské -- Keltské oradlo a orba -- Obdělávání polí ve svobodné Germanii -- Obdělávání půdy v oblasti ilyrské, dácké a trácké před příchodem Římanů a po něm -- Oradlo a orba v západořímských provinciích -- Obdělávání polí v časném středověku -- Oradlo -- Žárové zemědělství, klučení lesa -- Orba a ikonografie -- Čas a opakování orby -- Vláčení -- Hnojení, setí -- Ruční nářadí ---
Oradla a orba ve 13-15. století -- Rozšíření pluhu -- Zvláštní tvary, místní vynálezy -- Doba a hloubka orby -- Ruční nářadí -- Vláčení, brány -- Hnojení, práce s hnojem -- Zápřah -- Přechod k úhorovému systému, resp. k trojpolnímu hospodaření -- Polní a zahradní plodiny -- Obilniny -- Luštěniny -- Rostliny pro vlákno a olej -- Zahradní rostliny -- Koření, léčivé rostliny -- Květiny -- Sklizeň obilí a dalších polních plodin -- Skladování obilí -- Dějiny mlynářství -- Ovoce a ovocnářství -- Vinařství -- Chmelařství -- Chov domácích zvířat -- Druhy domácích zvířat -- Způsob chovu dobytka -- Využití domácích zvířat, mléčná produkce -- Dějiny senoseče -- Význam koní v pravěku a ve středověku -- Počátky rybníkářství -- Včelařství -- Literatura -- Poznámky -- Část druhá -- DĚJINY ZEMĚDĚLSTVÍ OD STŘEDOVĚKU PO SOUČASNOST ---
Zemědělství v předbělohorském období (od husitství do Bílé hory) -- Sociální a právní postavení poddaných -- Zemědělská výroba -- Pěstování zemědělských plodin -- Chov hospodářských zvířat -- Myslivost, rybníkářství a včelařství -- Vývoj zemědělského nářadí -- Vliv české šlechty na předbělohorské hospodářství -- Dějiny zemědělství v letech 1620-1848 -- Poddanská vesnice a sociální postavení poddaných -- Zemědělská výroba -- Rostlinná výroba -- Chov hospodářských zvířat -- Selská hospodářství -- Rozvoj zemědělské techniky -- Hospodaření na velkostatku -- Státní podpora zemědělství a pokrokové směry jeho vývoje -- Na cestě ke svobodě selského lidu -- Dějiny zemědělství v letech 1848-1900 -- Zrušení poddanství -- Nástup kapitalismu do zemědělství a jeho upevňování -- Zemědělská výroba -- Rostlinná výroba -- Rolníkův pracovní rok -- Živočišná výroba ---
Potravinářský (zemědělský) průmysl -- Cukrovarnictví -- Pivovarnictví, sladovnictví a lihovarnictví -- Mlynářství -- Ostatní potravinářská výroba -- Zemědělská krize v 70. letech 19. století -- Nástup nových zemědělských strojů a nářadí -- Chemizace zemědělství a vývoj meliorací -- Scelování půdy -- Zemědělská osvěta -- Zájmové zemědělské organizace -- Rolnická a svépomocná družstva -- Agrární hnutí -- Dějiny zemědělství v letech 1900-1945 -- Zemědělství v období 1900-1918 -- Zemědělství v meziválečném období 1918-1938 -- Vývoj držby a vlastnictví půdy -- Pozemková reforma -- Zemědělská výroba -- Rostlinná výroba -- Živočišná výroba -- Hospodářská krize v zemědělství -- Zemědělský průmysl -- Mlynářství -- Cukrovarnictví -- Sladovnictví a pivovarnictví -- Lihovarnictví -- Mlékařství -- Konzervárenství -- Zemědělské družstevnictví ---
Zemědělská technika, výroba umělých hnojiv a elektrizace venkova -- Zemědělská osvěta -- Zemědělské školství a tisk -- Vědeckovýzkumná práce a poradenství -- Zemědělské výzkumnictví -- Sociální politika v zemědělství -- Zemědělská správa a řízení zemědělství -- Činnost státní správy -- Zemědělská samospráva -- Vývoj agrárního hnutí a jiných aktivit -- Zemědělství v letech 1938-1945 -- Dějiny zemědělství v letech 1945-1989 -- Hledání nových cest (1945-1948) -- Státní správa -- Místní národní výbory -- Okresní národní výbory -- Zemské národní výbory a další orgány -- Poválečné změny vlastnických vztahů -- Konfiskace, rozdělení a osídlení půdy Němců, Maďarů a zrádců -- Revize předválečné pozemkové reformy -- Nová pozemková reforma -- Zemědělské plánování -- Združstevňování zemědělství -- Socialistické zemědělství -- Zemědělská výroba ---
Zemědělská věda a technika -- Shrnutí vývoje zemědělství v letech 1948-1989 -- Literatura -- Přílohy -- Slovníček základních pojmů -- Staré plošné, prostorové a váhové jednotky -- Peníze a ukázky kupní síly peněz -- Srovnávací tabulky -- O autorech

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC