Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : C.H. Beck, 2009
xiv, 138 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-123-9 (brož.)
C.H. Beck pro praxi
Obsahuje bibliografii na s. 131-132 a rejstřík
000191586
1. Brownfields jako problém rozvoje území -- Klíčová slova -- 2. Výklad pojmu „brownfields" -- Klíčová slova -- 3. Typologie brownfields -- 3.1 Dělení z hlediska původu vzniku brownfields -- 3.2 Dělení brownfields z hlediska ekonomické atraktivity -- 3.2.1 Rozdělení z hlediska ekonomické atraktivity v ČR -- 3.2.2 Klasifikace brownfields používaná v USA -- 3.2.3 Klasifikace využívaná v Německu -- 3.2.4 Klasifikace využívaná ve Francii -- Klíčová slova -- 4. Faktory ovlivňující vznik brownfields -- 4.1 Koncentrace ekonomických aktivit a jejich vliv na vznik brownfields -- 4.2 Nepřímé vlivy přispívající ke vzniku brownfields -- 4.2.1 Forresterův model toků materiálů -- 4.2.2 Kondratievův ekonomický cyklus -- 4.2.3 Inovační cyklus -- 4.2.4 Spolupráce vně zóny -- 4.2.5 Základní infrastruktura -- 4.2.6 Infrastruktura průmyslových zón -- Klíčová slova -- 5. Lokalizační rozhodování, preference investorů ---
5.1 Umisťování investic, vztah brownfields a greenfields -- 5.2 Ekonomický model vývoje trhu -- 5.3 Životní cyklus podnikatelské nemovitosti -- 5.4 Faktor stárnutí -- 5.4.1 Stárnutí jednotlivých materiálů konstrukcí -- 5.4.2 Časová osa jednotlivých úrovní -- Klíčová slova -- 6. Regenerace území -- 6.1 Parametry a jednotky -- 6.2 Používané technologie -- 6.3 Evidence ekologických zátěží -- Klíčová slova -- 7. Sledování nákladů -- 7.1 Nákladová mezera -- 7.2 Investice a dotace pro brownfields -- 7.3 Velikost zóny -- Klíčová slova -- 8. Dynamický model -- 8.1 Základní proměnné -- 8.2 Model a jeho prvky -- 8.3 Hlavní proměnné -- 8.4 Stanovení časového intervalu -- 8.5 Matematická forma vztahů modelu -- Klíčová slova -- 9. Aspekty auditu výkonnosti pro brownfields -- 9.1 Pojem a souvislosti auditu výkonnosti -- 9.2 Kvalita provedení auditu a vybrané metody auditu výkonnosti ---
9.3 Právní opora auditu výkonnosti v současné legislativní úpravě -- Klíčová slova -- 10. Brownfields v ČR, skutečně nový fenomén? -- 10.1 Historické souvislosti existence brownfields v českých zemích -- 10.2 Modernizace ekonomiky ČR a její vliv na vznik brownfields Klíčová slova -- 11. Brownfields a aktivity veřejného sektoru -- 11.1 Brownfields selhání trhu, či vlády? -- 11.2 Měla by existovat samostatná politika pro brownfields? -- 11.3 Aktivity veřejného sektoru při řešení brownfields -- 11.4 Regionální politika ČR a její příspěvek k řešení brownfields -- 11.4.1 Význam strategie regionálního rozvoje -- 11.4.2 Strategie regionálního rozvoje a problematika brownfields -- 11.5 Politika územního rozvoje České republiky a problematika revitalizace brownfields -- 11.5.1 Význam politiky územního rozvoje -- 11.5.2 Politika územního rozvoje a problematika brownfields -- 11.5.2.1 Specifická oblast Karvinsko ---
11.5.2.2 Specifická oblast Mostecko -- 11.6 Řešení brownfields, potřeba zapojení místních aktérů -- Klíčová slova -- 12. Zvýšení efektivity prostředků investovaných soukromým sektorem -- do rozvoje měst a regionů -- 12.1 Poznatky a postřehy mezinárodních institucí -- 12.2 Nástroje rozvoje již jednou urbanizovaných území zahraniční zkušenosti -- 12.3 Případová studie „Cambuslandský investiční park" (Skotsko) -- 12.4 Případová studie „Revitalizace brownfields ve státě New York" -- 12.5 Případová studie „Návrh revitalizace bývalého areálu policie" -- Klíčová slova -- 13. Problematika zemědělských brownfields -- 13.1 Alternativní přístupy k dané problematice -- 13.1.1 Oblast politiky a etiky -- 13.1.2 Oblast stavební realizace -- 13.1.3 Oblast sociologie -- 13.1.4 Oblast architektury a urbanismu -- 13.2 Současné trendy v zemědělství -- 13.3 Koncepce zemědělské výroby ---
13.4 Alternativy využití zemědělských brownfields -- 13.5 Příklady jednotlivých technologií -- 13.5.1 Technologie využívající principu ORC -- 13.5.2 Technologie využívající principu Stirlingova motoru -- 13.5.3 Technologie využívající principu tradičních kogeneračních jednotek na zemní plyn -- Klíčová slova -- Závěr -- Přílohy -- Literatura -- Seznam obrázků Seznam tabulek. Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC