Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : C.H. Beck, 2010
xv, 132 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-195-6 (brož.)
Beckova edice ekonomie
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000191588
1. Vyvážený rozvoj na regionální a globální úrovni -- 1.1 Koncept vyváženého a udržitelného rozvoje -- 1.1.1 Udržitelný rozvoj -- 1.1.2 Vyvážený rozvoj -- 1.2 Rozvojový problém očima Organizace spojených národů -- 1.3 Soudržnost cesta k rozvoji Evropské unie -- Závěrečné shrnutí -- Literatura k 1. kapitole -- 2. Problém globální vyváženosti růstu a limity jeho řešení -- 2.1 Politické předpoklady vyváženého rozvoje -- 2.2 Mezinárodní režimy a mezinárodní organizace s vlivem na řešení rozvojového problému -- 2.3 Demokratizace, good governance a vyváženost -- 2.4 Respekt k lidským právům jako podmínka vyváženého rozvoje -- Závěrečné shrnutí -- Literatura k 2. kapitole -- 3. Fenomén (ne)vyváženosti globalizace a globalizační tlaky -- 3.1 Definice globalizace a její rozdílná pojetí -- 3.1.1 Hyperglobalisté -- 3.1.2 Skeptici -- 3.1.3 Transformacionalisté -- 3.2 Globalizační tlaky a problémy governance ---
3.2.1 Tržní globalizační tlaky -- 3.2.1.1 Sjednocování potřeb zákazníků -- 3.2.1.2 Globální zákazníci -- 3.2.1.3 Globální distribuční kanály -- 3.2.1.4 Přenositelnost marketingu -- 3.2.1.5 Přenositelnost konkurenční výhody -- 3.2.2 Nákladové globalizační tlaky -- 3.2.2.1 Globální úspory z rozsahu -- 3.2.2.2 Zkušenostní křivka -- 3.2.2.3 Efektivnější globální sourcing -- 3.2.2.4 Výhodná globální logistika -- 3.2.2.5 Vysoké náklady na R&D -- 3.2.2.6 Rychlé technologické změny -- 3.2.3 Konkurenční globalizační tlaky -- 3.2.3.1 Zvyšující se úroveň mezinárodního obchodu -- 3.2.3.2 Zvyšující se globální konkurence -- 3.2.3.3 Růst globálních sítí -- 3.2.4 Politické globalizační tlaky -- 3.2.4.1 Liberalizace mezinárodního obchodu a hospodářské politiky -- 3.2.4.2 Konvergence technických standardů -- 3.2.4.3 Konvergence tržních politik ---
3.3 Regionalizace a její governance jako jedna z možných strategií vůči -- negativnímu působení globalizačních tlaků -- 3.3.1 Politicko-ekonomická regionalizace světové ekonomiky -- 3.3.2 Globalizační tlaky versus lokální podmínky -- (neúplná globalizace prostředí) -- Závěrečné shrnutí -- Literatura k 3. kapitole -- 4. Politické a právní předpoklady vyváženého rozvoje v Evropské unii -- 4.1 Evropské právo a jeho koordinace -- 4.2 Koordinace hospodářských politik v právu EU -- 4.3 Sociální a regionální soudržnost v právních základech ES/EU -- Závěrečné shrnutí -- Literatura k 4. kapitole -- 5. Teritoriální soudržnost a vyvážený rozvoj v EU -- 5.1 Hospodářská koheze a vyvážený rozvoj členské základny EU -- 5.1.1 Vývoj ekonomické úrovně a konvergence -- 5.1.1.1 Ekonomická úroveň komparativní profil EU -- 5.1.1.2 Konvergence -- 5.1.2 Aktuální růstová dynamika EU v kontextu hospodářské krize ---
5.1.3 Trh práce a sociální soudržnost -- 5.1.3.1 Zaměstnanost -- 5.1.3.2 Produktivita a náklady práce -- 5.1.3.3 Nezaměstnanost -- 5.2 Regionální diferenciace EU -- 5.2.1 Teritoriální soudržnost a konvergence -- 5.2.2 Stav a vývoj regionálních rozdílů uvnitř původních zemí EU -- 5.2.3 Regionální rozdíly uvnitř nových zemí EU -- základní trendy -- 5.3 Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU -- 5.3.1 Implementace politiky soudržnosti EU v období 2007-2013 -- 5.3.1.1 Nástroje politiky soudržnosti -- 5.3.1.2 Cíle politiky soudržnosti -- 5.3.2 ČR a politika hospodářské a sociální soudržnosti EU -- 5.3.2.1 Programové dokumenty -- 5.3.2.2 Úloha operačních programů -- Literatura k 5. kapitole
(OCoLC)670478711
cnb002104309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC