Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
158 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-558-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 149-155 a rejstřík
Anglické resumé
000191591
1 Vymezení základních pojmů -- 1.1 Vymezení pojmů „kontrola", „kontrola ve veřejné správě" a „audit ve veřejné správě" -- 1.2 Druhy kontrolních vazeb z pohledu informačního toku -- 1.2.1 Kontrolní systém s (jednoduchou) přímou zpětnou vazbou -- 1.2.2 Kontrolní systém s dopřednou zpětnou vazbou -- 1.3 Shrnutí -- 2 Typologie kontrol ve veřejné správě -- 2.1 Klasifikace kontroly ve veřejné správě podle vybraných relevantních kritérií -- 2.2 Interní kontrola a vnitřní kontrolní systém -- 2.3 Klasifikace kontroly ve veřejné správě z hlediska typu -- 2.4 Klasifikace kontroly ve veřejné správě z hlediska času -- 2.4.1 Předběžná kontrola -- 2.4.2 Průběžná kontrola -- 2.4.3 Následná kontrola -- 2.4.4 Závěrečná kontrola -- 2.5 Shrnutí -- 3 Sledování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti ve veřejné správě -- 3.1 Podstata 3E -- 3.2 Audit výkonnosti jako audit hodnoty za peníze (VFM) -- 3.3 Shrnutí ---
4 Kontrola a audit v samosprávě -- 4.1 Podstata samosprávy a kontroly a auditu v samosprávě -- 4.2 Cíle, funkce a druhy kontroly a auditu v samosprávě -- 4.2.1 Poslání kontrolního a auditorského orgánu -- 4.2.2 Cíle kontrolní a auditorské činnosti -- 4.2.3 Objekt a subjekt kontroly a auditu -- 4.2.4 Funkce kontroly a auditu -- 4.2.5 Informační toky o zjištěních kontroly a auditu -- 4.3 Plánování, metodika a výkon kontroly a auditu v samosprávě -- 4.4 Shrnutí -- 5 Kontrolní systém České republiky -- 5.1 Externí audit (Nejvyšší kontrolní úřad) a jeho funkce -- 5.2 Poslanecká sněmovna Parlamentu -- 5.3 Úřad na ochranu hospodářské soutěže -- 5.4 Systém finanční kontroly -- 5.5 Laická kontrola -- 5.6 Kontrola na úrovni samospráv -- 5.7 Nekompatibilita principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti) v relevantních zákonech ČR -- 5.8 Shrnutí -- 6 Kontrolní systémy veřejné správy v Slovenské republice ---
6.1 Kontrolní orgány státní moci a správy na Slovensku -- 6.2 Nejvyšší kontrolní úřad SR -- 6.3 Kontrola na úrovni samosprávy na Slovensku -- 6.4 Shrnutí -- 7 Kontrola a kontrola výkonnosti a její vztah k efektivnosti veřejných zakázek a veřejných služeb -- 7.1 Kontrola veřejných zakázek -- 7.2 Problémy vyplývající z dominance kontroly shody oproti kontrole -- výkonnosti -- 7.2.1 Dopady neúčinnosti kontroly na kontrahování veřejných služeb -- 7.3 Shrnutí
(OCoLC)681492996
cnb002112019

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC