Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009
853 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7106-988-1 (váz.)
Česká historie ; sv. 21
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000191606
Obsah -- PŘEDMLUVA (M. Lenderová) 5 -- ÚVOD (M. Lenderová) 7 -- I. PROMĚNY GENDEROVÉ IDENTITY: -- „TEORETICKÁ" REFLEXE FEMINITY OD STŘEDOVĚKU -- DO 20. STOLETÍ (B. Kapičková, M. Lenderová, -- V. Hanulík, J. Burešová) 20 -- Zrcadlo názorů středověkých teologů a filosofů (21) Od raného novověku na práh emancipace (33) Filosofický konstrukt feminity (36) Právní konstrukt (44) Lékařský konstrukt (47) Konstrukt a stereotyp feminity v preskriptivní literatuře (52) Genderové konstrukty a stereotypy v krásné literatuře 19. století (60) Autoreflexe genderových konstruktů: Genderové konstrukty v pramenech osobní povahy (64) -- II. ŽIVOTNÍ CYKLY A ŽENA (B. Kopičková, E. Maur, -- M. Lenderová, M. Ryantová, J. Stejskal, J. Burešová, M. Macková, -- A. Velková) 68 -- Dětství (69) Stav panenský, chválou teologů zdobený (75) Vzdělání panny, vzdělání dívky (83) Manželství (96) Mateřství (126) -- Vdovství (134) Stáří (154) Neprovdané ženy (163) -- III. DUŠE A TĚLO (K. Čadková, M. Ryantová, E. Maur, M. Macková, M. Lenderová, Z. Cevelová, J. Burešová, -- M. Melkesová, T. Němcová) 169 -- Duše: Podoby ženské středověké zbožnosti (169) Křesťanský přerod (171) Ženské vzory (172) Vita contemplativa (176) Vita activa (177) Mystika (179) Zeny v reformním a husitském hnutí (180) Intermezzo po husitských válkách (183) Zbožnost a religiozita v raném novověku (185) „Užitečnost" řeholních sester
(193) -- Ženská zbožnost v době páry a elektřiny (194) Projevy zbožnosti (197) Náboženské spolky a klerikální politické strany (198) -- Tělo: Péče o zdraví a krásu (200) Těhotná v průběhu staletí (207) -- Fyzické dospívání (220) „Věc tuze nemilá" (226) Ženská sexualita (229) Kontracepce (235) Tělesná krása a její pěstování (239) Oděv jako obal ženského těla, proměny oděvní módy: Středověk (243) Řeč oděvu (252) Cesta k zpřístupnění módy (255) -- Oděv výraz politických sympatií, národní a ženské emancipace (257) Technikou k demokratizaci módy (260) Móda a zdraví (267) V zdravém těle zdravý duch (268) -- IV. DOMOV A SVĚT (J. Stejskal, D. Dvořáčková-Malá, -- M. Ryantová, A. Velková, E. Maur, M. Tenderová, J. Burešová, -- B. Kopičková, M. Macková, K. Habartová) 27£ -- Středověká domácnost (278) Panovnický dvůr (279) Zena \\ a majetek (283) Samostatné hospodyně (296) Dům a hospodářství (300) Domácnost jako poslání (310) V mezích domácího rozpočtu (318) Svět za okny domova (321) Zena a válka (340) -- V. PRÁCE, PROFESE, POLITIKA (B. Kopičková, E. Maur, M. Tenderová, M. Macková, M. Bahenská, J. Burešová, -- M. Ryantová, D. Musilová) 358 -- Středověk: Chudé ženy vydělávající na chléb vezdejší (359) Realita raného novověku (369) Ženská povolání (370) Ženy a řemeslnické cechy (373) Zeny-podnikatelky (374) Práce a mzda (377) Zeny bez kvalifikace služka,
kojná, dělnice (379) První kvalifikace: Porodní bába (407) Zlomová šedesátá: Kvalifikovaných profesí přibývá (419) Úřednice (424) Od maturity k univerzitě (428) Ženy ve vědě (443) Od profese k politice (449) -- Emancipační hnutí v českých zemích (450) -- VI. MECENÁŠKY, MÚZY A TVŮRKYNĚ (B. Kopičková, D. Dvořáčková-Malá, E. Maur, M. Tenderová, J. Straníkova, -- I. Říha, M. Ryantová) 475 -- Kulturní vklad českých princezen a panovnic (479) Dvorská kultura ve znamení rytířské cti a služby paní (486) Mecenášky a múzy (491) Zena jako inspirace malířů, žena malířka (500) -- Hudba a divadlo (510) Krásné písemnictví: Recepce, reflexe, tvorba (516) -- VII. ŽENY NA OKRAJI (M. Macková, E. Maur, A. Velková, -- M. Tenderová, B. Kopičková, J. Burešová, -- K. Habartová, M. Halířová) -- 552 -- Legislativní kontext ženských provinění (552) Tulačky a žebračky (558) Kouzelnice, čarodějnice (561) Nemanželská matka (564) -- Infanticidium (571) Potraty (574) Nemanželská matka a moc (578) Snaha o řešení: Porodnice jako péče i prostředek disciplíny (583) Vraždy partnerů a dětí (588) Prostituce (602) Přestupky, revolty, rebelie (623) -- POZNÁMKY 631 -- PRAMENY A LITERATURA (VÝBĚR) 772 -- Prameny archivní (772) Prameny vydané (774) Dobová odborná literatura (779) Dobová krásná literatura (783) Internetové zdroje (784) -- Literatura: Metody a kompendia (785) Syntézy a přehledy (785) -- Středověk
(788) Raný novověk (799) 19. a 20. století (806)-Slovníky, encyklopedie, adresáře, schematismy (815) -- SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 816 -- ZDROJE VYOBRAZENÍ 818 -- 853 -- OBSAH -- REJSTŘÍK -- 819
(OCoLC)551414907
cnb002033781

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC