Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.6) Půjčeno:113x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2010
467 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1832-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 431-459, bibliografické odkazy a rejstříky
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000191654
Předmluva /9 -- 1. Úvod /11 -- 1.1 Vymezení pojmu osobnost /11 1.1.1 Vývoj pojetí osobnosti z hlediska různých teorií /16 -- 1.2 Vymezení oboru psychologie osobnosti /25 -- 2. Dědičný základ osobnosti /28 -- 2.i Studium dědičnosti osobnostních vlastností a funkcí /34 -- 2.1.1 Dědičnost temperamentových vlastností -- 2.1.2 Dědičnost osobnostních rysů -- 2.1.3 Dědičnost inteligence -- 3. Neurofyziologický základ osobnosti /50 -- 3.1 Strukturální a funkční aspekty CNS, které mají vztah k osobnosti /50 -- 3.2 Neuroaktivní látky a jejich vliv na osobnost /58 -- 4. Temperament /64 -- 4.1 Historie proměny pojetí temperamentu /64 -- 4.2 Aktuální teorie temperamentu /67 -- 4.3 Charakteristika základních temperamentových vlastností /73 -- 4.4 Adaptační význam temperamentových vlastností /76 -- 4.5 Vývojově podmíněné proměny projevů temperamentu /80 -- 5. Struktura osobnosti: osobnostní rysy /S4 ---
5.1 Způsob vymezení základních osobnostních rysů /88 -- 5.2 Základní osobnostní dimenze a jejich charakteristika /90 -- 5.3 Nejvýznamnější modely vycházející ze základních rysů osobnosti /94 5.3.1 Cattellův model osobnosti /95 5.3.2 Eysenckův model osobnosti /g8 -- 5.3.3 Pětifaktorový model osobnosti (Velká pětka) /100 5.4 Vliv osobnostních vlastností na život dospělého člověka /117 -- 5.5 Stálost a variabilita chování vyplývajícího z osobnostních vlastností /123 -- 6. Stabilita osobnosti a její vývojové proměny /127 -- 6.1 Hodnocení stability a proměnlivosti osobnosti /127 -- 6.1.1 Stabilita a vývojově podmíněná proměnlivost základních osobnostních vlastností /132 -- 6.2 Faktory ovlivňující proměnlivost a stabilitu osobnosti /137 -- 6.3 Stabilita a vývoj osobnosti od dětství do dospělosti /140 6.3.1 Rozvoj základních osobnostních vlastností z hlediska -- Eriksonovy teorie /146 ---
7. Osobnost jako hierarchické uspořádání funkčně diferencovaných vrstev /152 -- 7.1 Psychoanalytické pojetí osobnosti S. Freuda /152 -- 7.1.1 Základní aspekty psychoanalytické teorie /154 -- 7.1.2 Struktura osobnosti podle S. Freuda /156 -- 7.1.3 Dynamika osobnosti v pojetí S. Freuda /159 -- 7.2 Pojetí osobnosti z hlediska analytické psychologie C. G.Junga /163 -- 7.2.1 Struktura osobnosti podle C. G. Junga /164 -- 7.2.2 Dynamika osobnosti v pojetí C. G. Junga /172 -- 8. Emoční aspekty osobnosti /175 -- 8.1 Trvalejší emoční rysy /175 -- 8.1.1 Charakter převažujícího emočního ladění /175 -- 8.1.2 Rozsah emočního prožívání a schopnost orientace ve vlastních emocích /182 -- 8.1.3 Schopnost regulace a zvládání emocí /183 -- 8.2 Emoční dispozice jako dílčí aspekt osobnostních rysů /186 -- 8.3 Emoční zdatnost a emoční inteligence /192 -- 8.3.1 Vztah rysové emoční inteligence k osobnostním vlastnostem /203 ---
8.3.2 Vliv emoční inteligence na úspěšnost v různých oblastech života /205 -- 8.4 Vývoj emočních kompetencí /208 -- 9. Kognitivní aspekty osobnosti /211 -- 9.1 Kognitivní styl jako individuální charakteristika /211 -- 9.2 Kognitivní aspekty osobnostních rysů /218 -- 9.3 Inteligence jako součást osobnosti /221 -- 9.3.1 Základní modely inteligence /224 -- 9.3.2 Vzájemný vztah inteligence a osobnostních vlastností 7236 -- 9.3.3 Vliv inteligence na úspěšnost v různých oblastech života /240 -- 10. Sociální aspekty osobnosti /242 -- 10.1 Vývoj sociálních aspektů osobnosti /245 -- 10.2 Sociálně zaměřené osobnostní vlastnosti /251 -- 10.3 Sociální aspekty základních osobnostních rysů /256 -- 10.4 Sociální inteligence /260 -- 11. Potřeby a motivační vlastnosti jako osobnostní charakteristika 7265 -- 11.1 Nejvýznamnější psychické potřeby jako osobnostní charakteristika /279 ---
11.2 Základní osobnostní vlastnosti a jejich motivační aspekty /28g -- 11.3 Hodnoty jako osobnostní charakteristika /292 -- 12. Já a jeho základní struktury a funkce /2g8 -- 12.1 Základní aspekty sebepojetí /300 -- 12.2 Psychologický význam sebepojetí /305 -- 12.3 Struktura sebepojetí /306 -- 12.4 Význam souladu dílčích složek sebepojetí /312 -- 12.4.1 Reálné já a jeho hypotetické varianty /314 -- 12.4.2 Explicitní a implicitní sebepojetí /319 -- 12.5 Charakteristické znaky sebepojetí a jejich význam /322 -- 12.6 Vztah sebepojetí a osobnostních vlastností  29 -- 12.7 Vývoj sebepojetí /334 -- 12.8 Životní příběh jako charakteristika osobnosti 7337 -- 13. Adaptace a zvládání náročných situací  47 -- 13.1 Subjektivní hodnocení a prožívání zátěží  48 -- 13.2 Odolnost vůči zátěžím a jejich zvládání 7354 -- 13.3 Vliv osobnostních vlastností na vyrovnávání se stresem 7359 ---
13.4 Trvalejší změny psychiky jako důsledek silného a dlouhodobého stresu /371 -- 14. Metody poznávání osobnosti 7375 -- 14.1 Testové metody a jejich charakteristika 7378 -- 14.2 Klinické metody a jejich charakteristika 7382 -- 14.3 Experiment 7387 -- 14.4 Psychofyziologické metody měření osobnosti /388 -- 14.5 Metody diagnostiky temperamentových vlastností 7389 -- 14.6 Metody diagnostiky osobnostních rysů a projevů chování 7392 -- 14.7 Metody používané k odkrytí nevědomých obsahů 7397 -- 14.8 Metody diagnostiky emočních vlastností a schopností 7399 -- 14.9 Metody diagnostiky inteligence /406 -- 14.10 Metody diagnostiky sociálních aspektů osobnosti a sociálních dovedností /414 -- 14.11 Metody diagnostiky potřeb a motivace /420 -- 14.12 Metody diagnostiky sebepojetí /424 -- 14.13 Metody diagnostiky prožívání a zvládání stresu /428 -- Seznam literatury /431 Jmenný rejstřík /460 Věcný rejstřík 7466
(OCoLC)681501151
cnb002131298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC