Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

francouzští kronikáři (@@20121116-11:34:28@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2010
909 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1857-1 (váz.)
Historie
angličtina
Část. přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 851-871, bibliografické odkazy a rejstříky
000191659
Jeviště svět aneb shakespearovská zrcadlení 25 I. KOMEDIE -- 1. Dva páni z Verony 33 -- Láska a přátelství: Erasmus, Montaigne, Bacon, Shakespeare 33 Komediální konvence šťastného konce 36 Dvůr a les 39 Převleky 39 -- Dvě boty, hůl, klobouk a jeden pes: Shakespearovi klauni 41 -- 2. Zkrocení zlé ženy 43 -- Experiment s divadelní optikou: Předehra 43 Ariosto, Gascoigne, komedie dell’arte 45 Mysterijní hry, Chaucer, kramářské písničky 45 Dračice, saně, odmlouvačné ženy a rejskové 45 Krocení dravých ptáků 46 Mlčení a řeč 46 Poslední slovo 49 -- 3. Komedie omylů 53 -- Shakespeare a Plautus 5 3 Epidamnum a Efesos 54 Apollonius Tyrský 5 5 Stíny smrti a život na prodej 55 Technika rámování 5 8 -- Manželé, manželky a apoštol Pavel 59 Kapka vody 61 „Kdo je kdo?" 62 „Jsem já vůbec já?" 62 -- 4. Marná lásky snaha 65 Hostina jazyka 65 -- Navarrští pánové a platónská akademie 66 Francouzské dámy 66 ---
Ivan Hrozný, vyslanec Pisemskij a ruské námluvy Komedie dellarte 69 Kotrba 70 -- Udání jako literární skvost: Don Armádo 70 Líbezný dým výmluvnosti 72 Slovní hříčky 73 -- Těžké studium a lehké ženy: problémy s osvícením -- Ctitelé a ctitelátka 76 -- Lež a pravda 77 -- Mlčení a řeč 78 -- Soukenná ano nebo režná ne 82 -- 5. Sen noci svatojánské 86 -- Svatební komedie 86 -- První kvarto, druhé kvarto 88 -- Shakespearovské kontexty 89 -- Ovidius, Chaucer 92 -- Rituály plodnosti a vznik komedie 94 -- Sváteční prostor, sváteční čas 96 -- Spílání a vzývání 97 -- Májové oslavy a Král Neřád 99 -- Kenilworth a Eveltham 103 -- Alžbětinská svatba 106 -- Oči a vidění 109 -- Optika a perspektiva 111 -- Slovo a obraz 112 -- Sen jako trompe 1’oeil 115 -- Sny a snění 119 -- Usínání a probouzení 120 -- Metamorfózy Snu 120 -- Magická zrcadla 123 -- Začátek před začátkem 12 3 -- Dvojí čas, dvojí prostor 125 ---
Obřady lásky, obřady války 126 -- Soud 126 -- Jevištní moc 127 -- Hra ve hře 128 -- Oberon, Titanie, Puk 129 -- Theseus a Hippolyta 133 -- Aténští milenci 135 -- Klubko a řemeslníci 137 -- Konec hry 139 -- 6. Kupec benátský 147 -- Alžbětinské politické procesy: Roderigo Lopez 147 Židé v Anglii 149 Židé v Benátkách 151 Peníze, lichva, lichváři 153 Geneze Šajloka 158 Shakespeare a Marlowe 160 Libra masa 163 -- Kniha zvaná Kniha o kupci benátském: první kvarto Poznámka o žánru 169 Benátky a Belmont 171 Zrcadlení slov 172 Láska a peníze 174 Lichva a sex 176 -- Antonio a Sajlok: zrcadla jinakosti 178 Šajlok a lichva slov 180 Uvnitř a vně: tři skříňky 188 Slitovnost a zákon 195 Prsteny a konec hry 204 -- 7. Veselé paničky windsorské 212 -- Zamilovaný Falstaff: geneze hry 212 Hospoda U Podvazku a Podvazkový řád 213 Shakespearova jediná měšťanská komedie 215 Prádelní koš 216 -- Velryba vyvržená na pobřeží Windsoru 218 ---
8. Mnoho povyku pro nic 221 -- Kempe, Cowley a první kvarto 221 -- Shakespeare a Bandello 222 -- Název hry 224 -- Sváteční čas 226 -- Italská móda, italská gesta 228 -- Kostým a řeč 230 -- Námluvy v zastoupení 232 -- Shakespearovská zrcadla a konec hry 235 -- 9. Jak se vám líbí 239 Lodge a Sidney 239 -- Theokritos, Longos, Sannazaro, Guarini 239 -- Pastorální sen 240 -- Shakespearovská pastorála 240 -- Robert Armin 243 -- Falický humor a rituály plodnosti 244 -- Šašek a Korin 245 -- Žak 246 -- Celý svět je jeviště 248 Rosalinda a divadelní iluze 249 -- 10. Večer tříkrálový 254 -- Hudba a řeč lásky 254 Gramatika touhy 257 -- Večer tříkrálový a Večer tříkrálový: sváteční čas 259 Nicolo Secchi, Curzio Gonzaga, Barnaby Riche 266 -- Shakespearovské kontexty 268 Místo a čas 269 Blázni a milenci a básníci 270 Konec hry 272 -- 11. Troilus a Kressida 2 76 -- Otázka žánru 276 -- Troj ská válka a války růží 2 78 ---
Renesanční představa řádu 279 -- Hodnota a cena 282 -- Zrada 283 -- 12. Něco za něco 287 -- Vídeň a Londýn 287 Klášter, nevěstinec, vězení 288 Moc a korupce: Angelo a Isabela 290 Něco za něco 292 -- 13. Dobrý konec všechno spraví 295 -- Shakespearovy hořké komedie 295 Shakespeare a Boccaccio 296 Sonetová zrcadlení: Šašek a Parol 297 Konec šťastných konců 300 -- II. HISTORICKÉ HRY -- 14. Jindřich VI 307 -- Kolotoč králů a mechanismus moci 307 Tudorovský mýtus 309 Talbot a Jana z Arku 312 Válka růží a divadlo smrti 315 Karneval smrti: Jack Cade 319 Krvavé finále 3 2 3 -- 15. Richard III 327 -- Mýtus a skutečnost 327 -- Divadelní geneze padoucha 3 31 -- Richard III. a zrod Shakespearovy tragédie 332 -- Richard jako žertéř a klaun 334 -- Divadlo politiky 336 -- Lamenta, věštby, kletby 340 -- Konec hry 343 -- 16. Richard II 345 -- Richard a Essex 345 -- Etika a politika: Erasmus 348 -- Slovo a moc 350 ---
Král j e mrtev, ať žij e král 3 5 8 -- 17. Král Jan 361 -- Čas historický a čas divadelní 3 61 Spor o legitimnost 364 Předzvěst reformace 367 -- 18. Jindřich IV 370 -- Eastcheap a Westminster 370 Geneze Falstaffa 3 72 Tělo a čest 374 -- Svět královský a svět veselicový 375 Bitevní scény 377 Zavržení Fals taff a 3 78 -- 19. JindřichV 381 -- Portrét panovníka 381 -- Agincourt a válka ve Francii 383 -- Chórické promluvy a problém interpretrace 387 -- 20. Jindřich VIII 395 -- Jindřich a Wolsey 395 Kateřina Aragonská a Anna Boleynová 397 Svatební noc a anglická reformace 399 Jindřich VIII. a Jindřich VIII 402 -- III. TRAGÉDIE -- 21. TitusAndronicus 409 -- Ovidius, Seneca a Shakespearovo divadlo krutosti 409 -- Narušené rituály 411 -- Římané a Gótové 413 -- Tragédie msty jako horor 414 -- Jevištní poznámky 415 -- Useknuté ruce, vyříznutý jazyk 417 -- Krvavá tragédie jako fraška 418 -- Zapečeni v těstě 421 ---
Srdce temnoty: Aaron 423 -- 22. Romeo a Julie 425 -- Láska a smrt před Shakespearem 425 -- Slovo a akce: začátek hry 426 -- Merkucio 428 -- Dvojí řeč lásky 429 -- Sonet a Shakespearova liturgie lásky 432 -- Světlo a tma 434 -- Jméno růže 436 -- Zrcadla řeči 438 -- 23. Julius Caesar 443 -- Julius Caesar a Hamlet 443 Římská republika a císařství 444 Shakespeare a Plutarchos 445 Brutus a Cassius: pokoušení 447 -- Politický ideál a politická vražda 451 Výklad snů 452 -- Brutus a Antonius: umění manipulace 454 Caesar je mrtev, ať žije caesar! 455 -- 24. Hamlet 457 -- Platter, Harvey a Essex: Datace Hamleta 457 -- Texty Hamleta: první kvarto, druhé kvarto, folio 458 -- Saxo, Belieforest, Ur-Hamlet 460 -- Králova dvě těla 463 -- Poslušnost a vzpoura 465 -- Hamlet a politika renesanční královraždy 466 -- Darnleyho skandál 469 -- Hamlet a svědomí 470 -- Hamlet a Duch: renesanční démonologie 472 ---
Divadlo smrti: pohřební rituál a tragédie 476 -- Řád bytí a struktura Hamleta 479 -- Hamlet a manýrismus 483 -- Hamlet a řeč 487 -- Smysl otázky: začátek hry 491 -- Jazyk paměti a rétorika zapomnění: Hamlet a Claudius -- Bytí a zdání 496 -- Horacio 498 -- Laertes 499 -- Hamlet a msta 500 -- Být, nebo nebýt: Hamlet a smrt 502 -- Hamlet a Ofelie 506 -- Hamlet a zrcadla 508 -- Hra ve hře: zrcadlo zrcadel 509 -- Claudiova modlitba 513 -- Ofelie a šílenství 516 -- Hamlet a hrobníci: tanec smrti 521 -- Pohřeb Ofelie 524 -- Otázka smyslu: konec hry 526 -- 25. Othello 533 -- Panny a kurtizány: Benátky 5 3 3 -- Křesťané a Turci: Kypr 535 -- Černá a bílá: Othello 538 -- Manželky a dcery: Desdemona 543 -- Bytí a zdání: Jago 547 -- Cinthio 551 -- Otázka žánru 552 -- Dvojí prostor, dvojí čas 554 -- Zrcadla situací 558 -- Děj hry a děj řeči 560 -- Slovo v akci 561 -- Zrcadla řeči 564 -- Dušeahvězdy 566 -- Mlčení a řeč 570 ---
26. Timon Aténský 576 -- Shakespeare a Middleton 576 -- Lukianos, Plutarchos, Jonson 576 -- Magie štědrosti 5 77 -- Hostina 579 -- Proměny aténského lesa 581 -- Magie zlata 582 -- 27. Král Lear 586 -- Příběhy o pyšném králi 586 -- Nabúkadnesar 586 -- Jób 587 -- Kroniky 588 -- Král Lear a Král Leir 589 -- Středověké morality 590 -- Brian Annesley 5 91 -- Král Jakub 592 -- Harsnett: divadlo ďáblů 593 -- Sebepoznání 594 Renesanční skepse 594 Renesanční pastorála 596 Začátekhry 597 Mlčení a řeč 598 -- Zrcadla řeči: „nic" jako divadelní akce 601 Zrcadla přírody 606 Zrcadla převrácenosti 608 Převleky kostýmů, převleky řeči 611 Řeč hromu 612 Konec hry 614 -- 28. Macbeth 623 -- Skotská hra 6 2 3 Shakespeare a Holinshed 625 Macbeth a král Jakub 628 Prachové spiknutí 629 Doktrína obojetnictví 629 Čarodějnice 631 Macbeth a Hamlet 632 Nahé neviňátko 633 Macbeth a Brutus 635 Dýky a krev 637 Převrácený svět 640 Hra o čas 642 ---
29. Antonius a Kleopatra 646 -- Poznámka o žánru 646 Text hry 648 Shakespeare a Plutarchos 649 Mytologie 652 -- Shakespearovy římské tragédie 655 Egypt a Řím jako divadelní prostor 656 Krunýře a věj íře: začátek hry 6 5 7 Slovo a obraz 658 Nová země, nové nebe 659 -- Přítomná nepřítomnost: divadlo paradoxu 662 Erós a Thanatos: umírání jako divadelní styl 668 -- 30. Coriolanus 676 -- Shakespeare a politika 676 Anglie a Řím 679 Začátek hry 679 Divadelní řeč 683 Shakespearovská zrcadlení 686 -- IV. ROMANCE -- 31. Perikles 691 -- Řecký příběh Apollonia Tyrského 691 -- Gower, Twine, Wilkins 692 -- Autorství 693 -- Renesanční tragikomedie 693 -- Perikles a Shakespearovy romance 694 -- Osudové náhody 695 -- Teofanie 696 -- Divadelní prostor a archetyp cesty 698 -- Moře 698 -- Divadelní čas 699 -- Perikles a středověká mirákula 700 -- 32. Cymbelín 702 -- Simon Forman 702 -- Shakespeare a Boccaccio 702 ---
Shakespearovské kontexty 703 -- Iachimo a Jago 705 -- Sázka a rétorika svádění 706 -- Imogenin náramek a ZnásilněníLukrécie 709 -- Ložnicová scéna: Iachimo a Othello 710 -- Optika emoce 711 -- Kr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC