Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

bazální stimulace (@@20121011-10:49:20@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(14.8) Půjčeno:148x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
188 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-915-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 179-188, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000191668
ÚVOD -- 1 MENTÁLNÍ RETARDACE -- 1.1 Definování a vymezení základních termínů -- 1.2 Etiologie mentální retardace -- 1.2.1 Endogenní faktory vzniku mentální retardace -- 1.2.2 Exogenní faktory vzniku mentální retardace -- 1.3 Klasifikace mentální retardace -- 1.3.1 Klasifikace mentální retardace podle formy a doby vzniku -- 1.3.2 Klasifikace mentální retardace podle stupně -- 1.3.2.1 Charakteristické znaky jedinců v rámci jednotlivých stupňů -- 1.4 Specifika struktury osobnosti jedince s mentálním postižením -- 1.5 Socializace a seberealizace osob s mentálním postižením -- 1.6 Edukace osob s mentálním postižením -- 2 ZVLÁŠTNOSTI SENZORICKÉHO VNÍMÁNÍ U OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM -- 2.1 Teoretická východiska problematiky lidské percepce -- 2.2 Zrakové vnímání u jedince s mentálním postižením -- 2.3 Sluchové vnímání u jedince s mentálním postižením -- 2.4 Taktilní percepce u jedince s mentálním postižením -- 2.5 Čichové a chuťové vnímání u jedince s mentálním postižením -- 3 TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY A METODY V RÁMCI EDUKACE OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM -- 3.1 Teoretická východiska terapií ve speciální pedagogice -- 3.1.1 Cíl speciálně pedagogických terapií -- 3.1.2 Procesuální stránka a fáze speciálně pedagogických terapií -- 3.2 Hlavní terapeutické metody využívané v edukaci osob s mentálním postižením -- 3.2.1 Arteterapie a její úloha v edukačním procesu osob
s mentální retardací -- 3.2.2 Muzikoterapie a její úloha v edukačním procesu osob s mentální retardací -- 3.2.3 Dramaterapie a její úloha v edukačním procesu osob s mentální retardací -- 3.2.4 Ergoterapie a činnostní terapie a jejich úloha v edukačním procesu osob s mentální retardací -- 3.2.5 Zooterapie a jejich úloha v edukačním procesu osob s mentální retardací 3.3 Terapeutické přístupy a metody využívané v edukaci osob s těžkým mentálním -- postižením -- 3.3.1 Podpůrné metody -- 3.3.2 Facilitační a rehabilitačně masážní metody -- 4 METODA SNOEZELEN -- 4.1 Vymezení metody Snoezelen -- 4.2 Základní schémata a zásady využívání metody Snoezelen, -- 4.2.1 Terapeut Průvodce -- 4.2.2 Klient a možnosti využití metody Snoezelen -- 4.2.3 Prostor a pomůcky -- 4.2.4 Snoezelen pavilón v Centru De Hartenberg -- 4.3 Nástin metodiky jednotek ve Snoezelenu -- 5 AKTUÁLNÍ VYUŽITÍ METODY SNOEZELEN V ČR -- ZÁVĚR -- SHRNUTÍ -- SUMMARY -- SEZNAM OBRÁZKU/TABULEK A GRAFŮ -- REJSTŘÍK JMENNÝ -- REJSTŘÍK VĚCNÝ -- POUŽITÁ LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC