Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:70x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009
133 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-759-5 (brož.)
V tiráži uveden rok 2010
Obsahuje slovník pojmů
Obsahuje bibliografii na s. 113-121
Anglické resumé
000191669
1 Škola jako učící se organizace výchozí kontexty a významy evaluace -- 1.1 Organizační učení ve škole -- 1.1.1 Pravidla posílení organizačního učení -- 1.1.2 Učící se organizace -- 1.2. Decentralizace školského systému a pedagogická autonomie škol a učitelů -- 1.2.1 Autonomie škol -- 1.2.2 Autonomie školy a postavení učitele -- 1.2.3 Vzdělávací politika a odpovědnost školy za výsledky -- 1.3 Techniky pro použití v praxi -- 2 Evaluace školy pohledem teorie a praxe -- 2.1 Pojetí a podstata evaluace -- 2.2 Typy evaluace -- 2. 2.1 Co je předmětem evaluace a kdy probíhá -- 2.2.2 Kdo je evaluátorem -- 2.3 Techniky pro použití v praxi -- 3 Kvalita školy a modely evaluace -- 3.1 Kvalita a efektivita -- 3.2. Úloha kritérií a indikátorů v definování kvality a efektivity -- 3.3 Modely evaluace jako pohledy na kvalitu školy -- 3.3.1 Model CIPP kontext, vstupy, proces a produkty -- 3.3.2 Modely EFQM a Zvyšování kvality školy -- 3.3.3 Evaluace založená na indikátorech -- Model „dobré" školy -- Kulturní a sociální rovina školy -- Kurikulární rovina školy -- Správní a organizační rovina školy -- 3.4 Techniky pro použití v praxi -- 3.5 Výzkum procesu a produktů autoevaluace škol -- Závěry a jejich diskuse -- 4 Autoevaluace školy Alena Seberová, Martin Malčík -- 4.1 Model autoevaluace školy -- 4.1.1 Design autoevaluace školy -- 4.1.2 Fáze a kroky autoevaluačního procesu -- 4.2 Autoevaluační zpráva
požadavky na kvalitu a hodnocení -- 4.3 Výzkumná reflexe kvality autoevaluačních zpráv -- 4.4 Využití výsledků autoevaluace -- 4.5 Techniky pro použití v praxi -- 5 Autoevaluace pohledem pedagogického výzkumu „učitel výzkumník" -- 5.1 Politická nedorozumění či neporozumění aneb Terminologická sběrna -- 5.2 Stanou se učitelé „výzkumníky" ve svých třídách? Teoretická východiska učitelského výzkumu -- 5.3 Autoevaluace jako učitelský výzkum

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC