Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
400 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-3076-6 (brož.)
Podrobná uživatelská příručka
Obsahuje rejstřík
000191720
Uživatelské prostředí -- Úprava a ovládání uživatelského prostředí -- Popis okna aplikace -- Přemístění panelu Rychlý přístup -- Přizpůsobení panelu Rychlý přístup -- Rozšíření panelu Rychlý přístup o další nástroje -- Minimalizování pásu karet -- Přizpůsobení pásu karet -- Přejmenování karet a skupin -- Vytváření vlastních karet a skupin -- Ovládání okna aplikace pouze pomocí klávesnice -- Zobrazení Backstage -- Zobrazení základních informací Zobrazení naposledy otevřených prezentací Popisky tlačítek -- Práce se schránkou systému Office -- Kopírování a přesun objektu do schránky Zobrazení obsahu schránky Vložení objektu ze schránky Jiné možnosti vložení -- Použití nápovědy -- Zobrazení nápovědy a vyhledání tématu Tlačítka pro práci s nápovědou Přepínání mezi offline a online nápovědou Nápověda v zobrazení Backstage -- Otázky a odpovědi -- Prezentace ---
Vytvoření prezentace -- Vytvoření nové prezentace Vytvoření prezentace podle existující prezentace Vytvoření prezentace z textového souboru Vytvoření prezentace z osnovy dokumentu Otevření existující prezentace -- Šablony a motivy -- Nová prezentace podle šablony Nová prezentace podle motivu Vytvoření vlastní šablony -- Zobrazení prezentace -- Zobrazení Normální -- Zobrazení Řazení snímků -- Zobrazení Poznámky -- Zobrazení pro čtení -- Zobrazení pravítka, mřížky a vodítek -- Měřítko zobrazení -- Změna barevné hloubky zobrazení Způsob zobrazení odstínů šedé -- Práce s více okny najednou -- Společné zobrazení více prezentací Přepínání mezi okny -- Osnova -- Zobrazení osnovy prezentace Skrytí a zobrazení karty Osnova nebo Snímky Vytvoření prezentace v zobrazení osnovy Kopírování a přesun snímků v osnově -- Ukládání prezentace ---
Změna výchozí složky a formátu pro ukládání souborů Uložení prezentace v jiném formátu Uložení prezentace ve formátu PDF Prezentace uložená jako videosoubor Vytvoření balíčku prezentace pro disk CD -- Makra -- Vytvoření makra -- Spuštění, úprava a odebrání makra Přidání karty Vývojář na pás karet -- Otázky a odpovédi -- 3 -- Snímky -- Manipulace se snímky -- Přidání nového snímku -- Vložení snímku z jiné prezentace -- Označování a výběr snímků -- Označování objektů na snímcích -- Práce s podoknem výběru -- Odstraňování snímků -- Skrytí a zobrazení snímků prezentace -- Změna pořadí snímků -- Kopírování snímků -- Dupl i ková ní snímků -- Přesun a kopírování snímků mezi prezentacemi -- Oddíly snímků -- Rozdělení snímků do oddílů Přejmenování oddílu Sbalení a rozbalení oddílů Odebrání oddílů -- Rozložení snímků ---
Změna rozložení snímku Úprava rozložení snímků -- Návrat k původnímu nastavení zástupných symbolů Vytvoření vlastního rozložení snímku Přejmenování rozložení snímku Odstranění rozložení snímku -- Předlohy -- Zobrazení předlohy Úprava předlohy snímků Vložení další předlohy snímků Přejmenování předlohy snímků Odstranění předlohy snímků Zákaz zobrazování objektů z předlohy snímků Vložení objektu na všechny snímky prezentace Úprava předlohy podkladů -- Úprava předlohy poznámek Zavření předlohy Předloha osnovy -- Úprava vzhledu -- Velikost snímků Orientace snímků -- Motivy -- Nastavení motivu Úprava barev motivu Úprava písma motivu Úprava efektu motivu Uložení vlastního motivu -- Pozadí -- Nastavení pozadí Volba výplně -- Úpravy obrázku na pozadí -- Záhlaví a zápatí -- Vkládání dat do zápatí snímků -- Vkládání dat do záhlaví a zápatí poznámek a podkladů ---
Odstranění záhlaví a zápatí -- Formátování oblasti záhlaví a zápatí -- Otázky a odpovědi -- Text -- Vkládání a úpravy textu -- Vkládání textu do předdefinovaných textových polí -- Vložení vlastního textového pole -- Psaní velkých písmen -- Horní a dolní index -- Vkládání speciálních symbolů -- Vkládání znaků pomocí ASCII kódu -- Změna pozice textového kurzoru -- Označování textu -- Kopírování a přesouvání textu -- Odstraňování textu -- Odstranění textového pole -- Formátování písma -- Volba písma -- Velikost písma -- Řez písma -- Barva písma -- Další vlastnosti písma -- Proložení znaků -- Kopírování formátu písma -- Formátování odstavců -- Zarovnání odstavce Odsazení odstavce Řádkování -- Vytvoření mezery před a za odstavcem -- Sloupcová sazba -- Vložení snímku s odrážkami -- Vytvoření vlastního seznamu odrážek -- Vytvoření víceúrovňového seznamu odrážek ---
Změna vzhledu odrážek -- Vytvoření číslovaného seznamu -- Změna vzhledu číslovaného seznamu -- Záměna odrážkového seznamu za číslovaný a naopak -- Zrušení odrážkového nebo číslovaného seznamu -- Úpravy textového pole -- Označování textových polí -- Určování viditelnosti a pořadí textových polí -- Kopírování a přesouvání -- Úprava pozice na snímku -- Zarovnání textového pole -- Změna velikosti -- Změna tvaru -- Přiřazení rychlého stylu -- Nastavení výplně -- Nastavení obrysu -- Nastavení efektů -- Možnosti přizpůsobení -- Vyhledávání a nahrazování textu -- Vyhledávání textu Nahrazování textu -- Jazyk a kontrola pravopisu -- Nastavení jazyka textu Nastavení výchozího jazyka -- Nastavení a zrušení automatické kontroly pravopisu -- Opravení červeně podtrženého slova -- Práce s uživatelským slovníkem pro kontrolu pravopisu -- Vytvoření a přidání dalšího uživatelského slovníku ---
Nastavení skryté kontroly pravopisu -- Kontrola pravopisu na vyžádání -- Automatické opravy -- Práce se značkou automatických oprav -- Doplnění a odstranění slova ze seznamu automatických oprav -- Rozepsání zkratky do dlouhého názvu -- Automatické opravy pro vkládání speciálních symbolů -- Speciální akce pro slova -- Specifické úpravy textu -- Vyhledání synonym Vyhledání antonym Volba jazyka pro překlad Překlad textu do cizího jazyka Rychlý překlad textu do cizího jazyka Práce se zdroji informací -- WordArt -- Vložení ozdobného textu -- Dodatečné nastavení ozdobného textu -- Formátování ozdobného textu -- Rovnice -- Vkládání předdefinovaných rovnic Vložení vlastní matematické rovnice Změna formátu rovnice Vložení normálního textu do rovnice Odstranění rovnice -- Dynamický text -- Vložení data a času -- Vložení čísla snímku -- Vložení čísel snímků do zápatí ---
Úprava formátu a umístění číslování -- Číslování snímků jinak než od jedničky -- Poznámky přednášejícího -- Vložení poznámky -- Zvětšení prostoru pro psaní poznámek Formátování prostoru pro psaní poznámek -- Otázky a odpovědi -- Obrázky a diagramy -- Obrázky a kliparty -- Vložení obrázku ze souboru Vložení výřezu obrazovky Co je klipart Vložení klipartu -- Úpravy obrázků a klipartů -- Odebrání pozadí Zaostření a rozostření Úpravy kontrastu a jasu Nastavení barev Průhlednost Grafické efekty Komprese -- Obnova původního obrázku -- Záměna obrázků -- Předdefinované styly -- Ohraničení -- Efekty -- Rozložení -- Fotoalbum -- Vytvoření fotoalba Volba rozložení alba Úprava obrázků fotoalba Nastavení textových polí fotoalba Úprava fotoalba -- Vlastní grafické objekty ---
Vkládání obrazců Záměna obrazce za jiný Změna tvaru obrazce Vkládání textu do obrazce Přizpůsobení tvaru množství textu Propojování obrazců pomocí čar Styly obrazců Výplň obrazců Obrys obrazců Efekty obrazců -- Další úpravy grafických objektů -- Kopírování a přesouvání -- Změna velikosti -- Oříznutí -- Změna pozice -- Zarovnání -- Zobrazení vodítek -- Přichytávání objektů k mřížce -- Přichytávání objektů k jiným objektům -- Seskupování objektů -- Otočení -- Změna pořadí -- Viditelnost -- Diagramy -- Vložení snímku s diagramem Převod obrázku na diagram Převod textu na diagram Převod diagramu na text Formátování diagramu Změna rozložení Úprava struktury -- Otázky a odpovědi -- Tabulky -- Vytvoření tabulky -- Vložení snímku s tabulkou Vložení tabulky na snímek Vložení tabulky kreslením Vložení tabulky Excelu Vkládání údajů do tabulky Pohyb v tabulce -- Úprava struktury tabulky ---
Změna pozice a rozměrů Označování buněk Přidání řádků a sloupců Odstranění řádků a sloupců Změna velikosti buněk Sloučení buněk Rozdělení buněk Přesun a kopírování Odstranění tabulky -- Formátování tabulky -- Zarovnání obsahu buněk Změna orientace textu Nastavení okrajů buňky Styly tabulky -- Další možnosti stylů tabulek Rychlé styly textu -- Otázky a odpovědi -- Grafy -- Vytvoření grafu -- Vytvoření grafu v programu PowerPoint Volba typu grafu Zadávání vstupních dat Vytvoření a použití šablony grafu Vložení grafu z Excelu do prezentace Aktualizace grafu vloženého z Excelu -- Úprava struktury grafu -- Záměna řádků a sloupců -- Přidávání a odebírání datových řad -- Dodatečná změna typu grafu -- Změna typu pouze pro některou datovou řadu -- Zobrazení a úprava zdrojových dat -- Úprava rozložení grafu -- Označování určitých částí grafu -- Vkládání dalších objektů do grafu ---
Zobrazení názvu grafu -- Práce s osami grafu -- Úprava měřítka osy -- Zobrazení popisků os -- Zobrazení legendy -- Zobrazení popisků dat -- Zobrazení tabulky dat -- Zobrazení mřížky -- Práce s prostorovým grafem -- Úprava vzhledu grafu -- Úprava velikosti grafu Aplikování rychlého stylu Formátování částí grafu Formátování pozadí -- Analýzy v grafu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC