Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

chronemika (@@20120618-14:57:12@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
EB
Příručka
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Grada, 2010
325 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2339-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-8864-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8070-2 (online ; epub)
Manažer. Komunikace
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000192380
1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ -- 1.1 Historické a perspektivní v komunikaci -- 1.2 Definice pojmu komunikace -- 1.3 Charakteristika komunikace -- 1.3.1 Funkce komunikace -- 1.3.2 Komunikace je proces -- 1.3.3 Součásti komunikačního procesu -- 1.3.4 Komunikace je dvousměrná aktivita -- 1.3.5 Intencionalita komunikace -- 1.3.6 Komunikace je symbolická, ale v představách lidí je názorná -- 1.3.7 Komunikace je srozumitelná -- 1.3.8 Komunikace je nepřetržitá -- 1.4 Druhy komunikace -- 1.5 Bariéry komunikace -- 1.5.1 Interní bariéry -- 1.5.2 Externí bariéry -- 1.6 Vybrané komunikační teorie -- 1.6.1 Transakční analýza -- 1.6.2 Pragmatická systémová Watzlawickova komunikační teorie -- 1.6.3 Rogersova teorie komunikace -- 1.6.4 Teorie neurolingvistického programování -- 1.6.5 Teorie TCI tematicky centralizovaný interakční systém Doporučená literatura -- 2 OSOBNOST ČLOVĚKA A JEHO JÁ V KOMUNIKACI -- Doporučená literatura ---
3 SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ -- 3.1 Selektivnost vjemů -- 3.1.1 Poznávací a vztahová schémata -- 3.1.2 Přisuzování příčin -- 3.2 Postoje a přesvědčení -- 3.3 Přitažlivost a odpudivost -- 3.4 Řízení dojmu -- 3.5 Důvěryhodnost -- 3.6 Stereotypy -- 3.7 Chyby a nedostatky ve vnímání -- 3.7.1 „Haló-efekt" a efekt posledního dojmu -- 3.7.2 Projekce -- 3.7.3 Sebeuspokojující proroctví -- 3.7.4 Mezikulturní nevnímavost -- 3.7.5 Efekt svatozáře -- 3.7.6 Centrismus -- 3.7.7 Chyba kontrastu -- 3.7.8 Desirabilita -- 3.7.9 Kategorizace -- 3.7.10 Favoritismus -- 3.7.11 Efekt sympatie, respektive antipatie -- 3.7.12 Sériový efekt -- 3.7.13 Efekt mírnosti -- 3.7.14 Chyba blízkosti -- 3.7.15 Předsudky -- 3.7.16 Předčasná generalizace a dialela -- Doporučená literatura -- 4 INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY -- 4.1 Evalvace a devalvace -- 4.2 Analýza a hodnocení vztahů -- 4.3 Vytváření a zlepšování vztahů, pacing -- 4.3.1 Metody vytváření vztahu ---
4.4 Asertivita -- Doporučená literatura -- 5 POSLOUCHÁNÍ A NASLOUCHÁNÍ -- 5.1 Způsoby poslouchání -- 5.1.1 Aktivní poslouchání -- 5.1.2 Kritické poslouchání -- 5.1.3 Reflektivní a empatické naslouchání -- 5.1.4 Poslouchání pro pobavení -- 5.1.5 Poslouchání pro informace -- 5.2 Porozumění a interpretační chyby -- Doporučená literatura -- 6 VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKOVÁNÍ -- 6.1 Verbální komunikace -- 6.1.1 Jazykové prostředí -- 6.1.2 Jazykový styl -- 6.2 Paralingvistické aspekty verbálního projevu -- 6.2.1 Hlasitost verbálního projevu -- 6.2.2 Výška tónu řeči -- 6.2.3 Rychlost verbálního projevu -- 6.2.4 Objem řeči -- 6.2.5 Plynulost řeči, pomlky, frázování -- 6.2.6 Barva hlasu a emoční náboj -- 6.2.7 Kvalita řeči -- 6.2.8 Slovní vata -- 6.2.9 Chyby v řeči -- 6.3 Neverbální komunikace -- 6.3.1 Mimika -- 6.3.2 Gestika -- 6.3.3 Posturika -- 6.3.4 Kinezika -- 6.3.5 Pohledy -- 6.3.6 Proxemika ---
6.3.7 Osobní teritorium -- 6.3.8 Haptika -- 6.3.9 Chronemika -- 6.3.10 Neurovegetativní reakce -- 6.3.11 Rekvizitové prostředky a celkový image -- 6.3.12 Prostředí -- 6.3.13 Sdělování činy -- Doporučená literatura -- 7 KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ FIRMY -- 7.1 Komunikační kanály v podniku -- 7.2 Komunikace s veřejností -- 7.3 Komunikace manažera -- 7.3.1 Řízení a styly jednání -- 7.3.2 Informování -- 7.3.3 Vysvětlování -- 7.3.4 Přikazování -- 7.3.5 Přesvědčování -- 7.3.6 Motivování -- 7.3.7 Kontrolování a monitorování -- 7.3.8 Kritizování a přijímání kritiky -- 7.3.9 Organizování a koordinování -- 7.3.10 Rozhodování -- Doporučená literatura -- 8 ROZHOVOR -- 8.1 Příprava na interview -- 8.2 Vlastní průběh interview -- 8.3 Dialog jako specifická forma rozhovoru -- 8.4 Přijímací pohovory -- 8.4.1 Příprava manažera na přijímací pohovor -- 8.4.2 Vlastní pohovor -- 8.4.3 Aktivity manažera po pohovoru ---
8.4.4 Jak se ucházet o zaměstnání a jak se připravovat jako uchazeč -- 8.5 Hodnotící pohovory -- Doporučená literatura -- 9 PŘESVĚDČOVÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ -- 9.1 Přesvědčování -- 9.1.1 Věrohodnost a důvěryhodnost -- 9.1.2 Jak přesvědčovat -- 9.1.3 Racionální přesvědčování -- 9.1.4 Emocionální a motivační přesvědčování -- 9.1.5 Paradoxní způsoby ovlivňování -- 9.2 Vyjednávání -- Doporučená literatura -- 10 PREZENTACE -- 10.1 Příprava prezentace -- 10.1.1 Rozhodnutí o účelu a tématu prezentace -- 10.1.2 Sbírání podkladů -- 10.1.3 Posouzení psychologické stránky prezentace -- 10.1.4 Nácvik prezentace -- 10.2 Vlastní provedení projevu -- 10.2.1 Organizování projevu -- 10.2.2 Spontánní prezentace bez přípravy -- 10.2.3 Přednes z psaného textu -- 10.2.4 Přednes zpaměti -- 10.2.5 Improvizovaný přednes -- 10.2.6 Neverbální a paralingvistické složky přednesu -- 10.2.7 Audiovizuální pomůcky ---
Doporučená literatura -- 11 SKUPINOVÁ KOMUNIKACE A TÝMOVÁ PRÁCE -- 11.1 Vývoj skupiny -- 11.1.1 Faktory ovlivňující skupinový vývoj -- 11.2 Struktura skupiny -- 11.2.1 Úloha rolí ve skupinové komunikaci -- 11.2.2 Skupinová koheze a skupinové myšlení -- 11.3 Spory ve skupinách a spory mezi skupinami -- 11.4 Pracovní týmy -- 11.4.1 Druhy týmů -- 11.4.2 Týmové role -- 11.4.3 Jak vytvářet efektivní tým -- Doporučená literatura -- 12 PRACOVNÍ PORADY -- 12.1 Jak prezentovat návrhy ke změnám, aby byly přijaty -- 12.2 Roční valná hromada -- Doporučená literatura -- 13 PROBLÉMOVÁ KOMUNIKACE -- 13.1.1 Agresivita -- 13.1.2 Pasivita -- 13.1.3 Manipulační chování -- 13.1.4 Pesimismus -- 13.1.5 Užívání a zneužívání síly a moci -- 13.2 Kritika -- 13.3 Konflikty -- 13.4 Diskriminace, harasment a mobbing -- 13.5 Rasismus a xenofobie -- 13.6 Nezdravá komunikace -- Doporučená literatura -- 14 PÍSEMNÁ FORMA KOMUNIKACE -- 14.1 Psaní dopisů ---
14.1.1 Firemní dopisy -- 14.1.2 Osobní dopisy -- 14.2 Psaní obchodního návrhu -- 14.3 Psaní zpráv -- 14.3.1 Výroční zpráva -- 14.3.2 Negativní zpráva -- 14.3.3 Finanční zpráva -- 14.4 Obchodní návrh -- 14.5 Vývěsky a nástěnky -- 14.6 Inzerát -- 14.7 Podnikové noviny a časopisy -- 14.8 Použití grafických prvků v písemné komunikaci -- 14.8.1 Druhy grafických vyobrazení -- Doporučená literatura -- 15 TELEFONOVÁNÍ -- 15.1 Faxování -- 15.2 Telefonické porady a konference -- Doporučená literatura -- 16 MASMEDIÁLNÍ KOMUNIKACE -- 16.1 Druhy médií -- 16.1.1 Noviny a časopisy -- 16.1.2 Rozhlas -- 16.1.3 Televize -- 16.1.4 Knihy -- 16.1.5 Film -- 16.1.6 Marketingová komunikace, reklama a public relation -- 16.1.7 Elektronická a telematická média -- 16.2 Jak jednat s médii -- 16.3 Novinářská etika -- Doporučená literatura -- 17 MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE -- 17.1 Co je to kultura -- 17.1.1 Co tvoří kulturu, jaké jsou její součásti ---
17.1.2 Neverbální projevy v různých kulturách -- 17.1.3 Verbální komunikace -- 17.1.4 Chování a stylizované projevy v interakci -- 17.2 Jak se chovat v jiné kultuře -- 17.3 Jednání s hosty ze zahraničí -- 17.4 Řízení lidí v nadnárodních organizacích -- 17.4.1 Vliv národní kultury na firmy -- 17.4.2 Transformace poznatků a řízení v mezinárodních podmínkách -- 17.4.3 Personální strategie a kultura národa -- Doporučená literatura -- 18 KOMUNIKAČNÍ AUDIT A SOCIÁLNÍ VÝCVIK
(OCoLC)670482057
cnb002123768

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC