Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
310 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7368-426-6 (brož.)
Název z obálky
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra chemie
Obsahuje bibliografie
Část. anglický, slovenský a polský text, anglická resumé
000192434
Drogy nejčastěji zneužívané školní mládeží - Ondřej Adamčík, Irena Plucková, Jiří Šibor 11 // K medzipredmetovým vzťahom chémie a filozofie na gymnáziách SR - Marián Ambrozy 18 // ICT in training of chemistry teachers and chemical education - Małgorzata Bartoszewicz 23 // Súčasnosť a tvorivé aktivity učiteľov chémie -Renata Bellova 27 // Aktuální výzvy pro počítačem podporované školní chemické experimenty - Martin Bílek, Petra Toboříková 32 // Experimentální systém vernier ve výuce na ZŠ A SŠ - Pavel Böhm, Jakub Jermář 36 // Reakce kyseliny benzoové s alkoholy a aminy jako green chemistry experiment - Jan Čermák, Jitka Raková, Andrea Barešová, Hynek Dostál, Karel Myška, Karel Kolář 38 // Příprava a další vzdělávání učitelů chemie v podmínkách permanentní reformy - Božena Čerňanská, Hana Čtrnáctová 41 // Využití edukativní hry chemická laboratoř ve výuce - Bohuslav Dušek, Alena Popelová 47 // Projektové vyučovanie v chemii didaktická príručka pre učiteľov základných škôl - Mária Ganajová, Júlia Kalafutová, Mária Siváková 50 // 2D a 3D zobrazení v chemii - Jan Grégr, Martin Slavík 56 // Multimedia as a component/element of a chemistry coursebook - Hanna Gulińska 63 // Učebné úlohy ako účinný spätnoväzbový a motivačný nástroj v rukách učiteľa chémie - Zuzana Haláková 72 // Satisfaction of slovak science teachers with their initial training - Ľubomír Held, Zuzana Slívová 78 // Wyobrażenia o atomach i jonach u uczniów szkoły średniej - Agnieszka Chmielówska-Marmucka, Jan Rajmund Paśko 84 // Problémové vyučování v chemickém vzdělávání ve světle české kurikulární reformy - Aleš Chupáč 88 // Microsoft Excel ve výuce chemických výpočtů - Luděk Jančář, Lucie Sichová, Zdeněk Zaoral 95 //
Nová podoba periodické soustavy prvků - Luděk Jančář 101 // Analýza vín stanovení vybraných komponent - Irena Jančářová, Alice Náplavová, Luděk Jančář 107 // Počítačom podporovaný chemický experiment - Jenisová Zita 113 // Efektívnosť a miera rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov projektovým vyučovaním v chémii - Júlia Kalafutová, Mária Ganajová, Petra Lechová 120 // Teachers opinions about the role of homework in chemical education - Agnieszka Kamińska-Ostęp 126 // Zkoumání antibiotických látek v rostlinách - Jana Karpíšková 131 // Přírodní vědy pod drobnohledem akce pro talentované studenty - Marta Klečková, Libor Kvítek 135 // Inovace kalorimetrických úloh - Štěpánka Klimková, Jana Ehlerová, Josef Šedlbauer 139 // Doskonalenie kompetencji nauczycielskich w ramach studiów podyplomowych Zofia Jolanta Kloc 146 // Exkurze s chemickým zaměřením jako prvek mezipředmětové integrace v přírodovědném vzdělávání - Jitka Kloučkova, Renata Šulcová 151 // Chemické vzdelávanie v kontexte školskej reformy na Slovensku - Jarmila Kmeťová 157 // Vonné látky v rostlinách - Věra Kopecká, Jan Grégr 163 // Přírodovědné vzdělávání současný stav a perspektivy - Dana Kričfaluši 168 - Didaktická analýza vybraných učebnic chemie pro střední školy - Bohuslava Krúpová 172 // Štátny vzdelávací program a výučba chémie - Danica Melicherčíková 176 // Srovnání návratnosti dotazníkových šetření distribuovaných různými formami - Zuzana Mokrá, Hana Cídlová 181 // Vodárenské postupy úpravy vody jako průřezové téma ve výuce chemie - Vladimír Nápravník, Tereza Kubíková 186 // Jak kształcić nauczycieli chemii, aby prezentowane przez nich wizualizacje były jak najbardziej efektywne? - Małgorzata Nodzyńska 192 //
Przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do nauczania nowego przedmiotu „przyroda" w szkole średniej - Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko 196 // Alchymie jako výchovná strategie - Petr Nývlt 203 // Nowe anilidy kwasów karboksychinolinowychi ich oddziaływanie na korzeń allium cepa - Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko, Lesław Przywara 208 // Computer classes on computer-assisted drug design case studies. calculation of biological activity of the chosen group of pesticides from their structure in respect to their toxicological action - Andrzej Persona, Tomasz Gaca, Iwona Filiks 212 // Integrace přírodovědných předmětů na ZŠ a její podpora z ESF - Irena Plucková, Hana Svatoňová 217 // K taxonómiám učebných úloh v praktickej didaktike chemie - Miroslav Prokša 233 // Vzťah slovenských chemikov ku komunikácii s verejnosťou - Ján Reguli, Katarína Bogárová 228 // Práce s malými kvanty látek v přípravě budoucích učitelů chemie - Václav Richtr, Milan Kraitr, Jitka Štrofová 234 // Nové možnosti interaktivní výuky chemie se systémem Pasco - Miroslav Staněk 237 // Integrovaná výuka v chemickém vzdělávání - Michal Šíba, Helena Klímová 240 // Zkušenosti s výukou chemie v bakalářském studijním programu přírodovědná studia na ZČU v Plzni - Vladimír Sirotek, Jitka Štrofová 245 // Tvorba motivačních výpočtových úloh v přírodovědném vzdělávaní - Marie Solárová 249 // Výsledky výzkumů TIMSS inspirace pro učitele přírodovědných předmětů - Škoda Jiří, Doulík Pavel 254 // Postavení chemie ve výuce předmětů s environmentálním zaměřením - Milan Šmídl 260 // Grafy logických struktur poznatkových systémů a pojmové mapy - Renata Šulcová, Hana Čtrnáctová 266 //
Využití interaktivní tabule při podpoře experimentálních činností ve výuce chemie - Petra Toboříková, Martin Bílek, Tomáš Rychetský 273 // Chemické výpočty ve školních vzdělávacích programech - Eva Trnová 279 // Literatura doporučená ke studiu předmětu obecná chemie na veřejných vysokých školách v České republice studijní obory učitelství chemie - Barbora Valová, Hana Cídlová 285 // E-learning jako součást vzdělávání učitelů chemie k nové státní maturitě - Marie Vasileská 292 // Multimediální výukový program základy první pomoci a jeho začlenění do výuky chemie na ZŠ a SŠ - Martina Veřmiřovská 295 -- Flexibilita multimediálních studijních opor v chemii vs. názor učitelů - Jan Veřmiřovský 299 -- Role multimediálních prostředků ve školních přírodovědných projektech - Barbora Zákostelná, Renata Šulcová 304
cnb002145767

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC