Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
224 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3061-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-7377-3 (online ; pdf)
Politologie
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000192624
1. Lokální úroveň demokratického procesu // 1.1 Lokální demokracie v demokratických transformacích // 1.2 Lokální demokracie normativní přístup // 1.3 Lokální demokracie deskriptivní přístup // 2. Česká lokální politika v historické perspektivě // 2.1 Zrod územní samosprávy v českých zemích // 2.2 Zlatý věk české samosprávy (1862-1918) // 2.2.1 Působnost a orgány obcí // 2.2.2 Volby do obecních orgánů a politická participace občanů // 2.3 Meziválečné Československo (1918-1939) // 2.3.1 Volby do obecních orgánů // 2.3.2 Politické stranictví a politická participace // 2.4 Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) // 2.5 Období národních výborů (1945-1990) // 3. Obecní samospráva // 3.1 Obnovení obecní samosprávy // 3.2 Orgány obce // 3.2.1 Zastupitelstvo // 3.2.2 Rada // 3.2.3 Starosta // 3.2.4 Obecní úřad // 3.2.5 Orgány zastupitelstva obce a rady obce // 4. Obecní volby // 4.1 Funkce voleb // 4.2 Volební systémy // 4.2.1 Volební obvod // 4.2.2 Forma kandidatury // 4.2.3 Struktura hlasu // 4.2.4 Volební klauzule // 4.2.5 Volební formule // 4.3 Volby do zastupitelstev obcí v České republice // 4.3.1 Volební obvod // 4.3.2 Forma kandidatury // 4.3.3 Struktura hlasu // 4.3.4 Volební klauzule // 4.3.5 Volební formule // 5. Lokální politické stranictví // 5.1 Úloha politických stran // 5.2 Parlamentní strany v lokálním politickém prostoru // 5.3 Lokální politické strany // 5.4 Nezávislí kandidáti a jejich sdružení // 6. Politická participace občanů // 7. Politický proces v českém venkovském prostoru // 7.1 Definice venkovských obcí // 7.2 Účinky volebního systému na politická spektra venkovských obcí České republiky // 7.2.1 Velikost a determinace volebních obvodů vs. proporcionalita výsledků voleb //
7.2.2 Způsoby sestavování kandidátních listin jako reakce na volební pravidla // 7.2.3 Relevance uzavírací klauzule // 7.2.4 Distribuce mandátů a personalizace volby // 7.2.5 Komunální volební systém jako většinový volební systém? // 7.3 Lokální stranické systémy // 7.3.1 Vztah formátů a mechanismů lokálních stranických systémů // 7.3.2 Měření plurality lokálních politických spekter // 7.3.3 Lokální politické subjekty // Charakter lokálních politických subjektů Možnosti interpretace výsledků komunálních voleb // 7.3.4 Konfliktní linie v lokálních politických spektrech // 7.3.5 Komunální koalice // 7.4 Lokální politická kultura a tradice // 8. Lokální modely demokracie ve venkovských obcích ČR // 8.1 Typologie lokálních modelů demokracie // 8.1.1 Model A: Neparticipativní model // 8.1.2 Model B: Apoliticko-demarchistický model // 8.1.3 Model C: Konsenzuální model // 8.1.4 Model D: Kompetitivní model // 8.2 Hodnocení lokálních modelů demokracie // 8.2.1 Vliv lokálních modelů demokracie na efektivitu místní samosprávy // 8.2.2 Komparace lokálních modelů demokracie s normativními předpoklady // 9. Reprezentace venkovských zájmů jako politický problém // 9.1 Venkov proti městu // 9.2 Vzestup a pád českého agrarismu // 9.3 Agrární aspekty rekonstrukce stranického systému po roce 1989 // 10. Rozvoj venkova v politickém diskursu // 10.1 Venkov v ideologické perspektivě // 10.2 Agrární otázka // 10.3 Půda v polistopadovém politickém diskursu // 10.4 Regulace nebo liberalizace trhu? // 10.5 Zemědělství nebo venkov?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC