Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
224 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3061-5 (brož.)
Politologie
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000192624
1. Lokální úroveň demokratického procesu -- 1.1 Lokální demokracie v demokratických transformacích -- 1.2 Lokální demokracie normativní přístup -- 1.3 Lokální demokracie deskriptivní přístup -- 2. Česká lokální politika v historické perspektivě -- 2.1 Zrod územní samosprávy v českých zemích -- 2.2 Zlatý věk české samosprávy (1862-1918) -- 2.2.1 Působnost a orgány obcí -- 2.2.2 Volby do obecních orgánů a politická participace občanů -- 2.3 Meziválečné Československo (1918-1939) -- 2.3.1 Volby do obecních orgánů -- 2.3.2 Politické stranictví a politická participace -- 2.4 Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) -- 2.5 Období národních výborů (1945-1990) -- 3. Obecní samospráva -- 3.1 Obnovení obecní samosprávy -- 3.2 Orgány obce -- 3.2.1 Zastupitelstvo -- 3.2.2 Rada -- 3.2.3 Starosta -- 3.2.4 Obecní úřad -- 3.2.5 Orgány zastupitelstva obce a rady obce -- 4. Obecní volby -- 4.1 Funkce voleb -- 4.2 Volební systémy -- 4.2.1 Volební obvod -- 4.2.2 Forma kandidatury -- 4.2.3 Struktura hlasu -- 4.2.4 Volební klauzule -- 4.2.5 Volební formule -- 4.3 Volby do zastupitelstev obcí v České republice -- 4.3.1 Volební obvod -- 4.3.2 Forma kandidatury -- 4.3.3 Struktura hlasu -- 4.3.4 Volební klauzule -- 4.3.5 Volební formule -- 5. Lokální politické stranictví -- 5.1 Úloha politických stran -- 5.2 Parlamentní strany v lokálním politickém prostoru -- 5.3 Lokální politické strany -- 5.4 Nezávislí kandidáti
a jejich sdružení -- 6. Politická participace občanů -- 7. Politický proces v českém venkovském prostoru -- 7.1 Definice venkovských obcí -- 7.2 Účinky volebního systému na politická spektra venkovských obcí České republiky -- 7.2.1 Velikost a determinace volebních obvodů vs. proporcionalita výsledků voleb -- 7.2.2 Způsoby sestavování kandidátních listin jako reakce na volební pravidla -- 7.2.3 Relevance uzavírací klauzule -- 7.2.4 Distribuce mandátů a personalizace volby -- 7.2.5 Komunální volební systém jako většinový volební systém? -- 7.3 Lokální stranické systémy -- 7.3.1 Vztah formátů a mechanismů lokálních stranických systémů -- 7.3.2 Měření plurality lokálních politických spekter -- 7.3.3 Lokální politické subjekty -- Charakter lokálních politických subjektů Možnosti interpretace výsledků komunálních voleb -- 7.3.4 Konfliktní linie v lokálních politických spektrech -- 7.3.5 Komunální koalice -- 7.4 Lokální politická kultura a tradice -- 8. Lokální modely demokracie ve venkovských obcích ČR -- 8.1 Typologie lokálních modelů demokracie -- 8.1.1 Model A: Neparticipativní model -- 8.1.2 Model B: Apoliticko-demarchistický model -- 8.1.3 Model C: Konsenzuální model -- 8.1.4 Model D: Kompetitivní model -- 8.2 Hodnocení lokálních modelů demokracie -- 8.2.1 Vliv lokálních modelů demokracie na efektivitu místní samosprávy -- 8.2.2 Komparace lokálních modelů demokracie s normativními
předpoklady -- 9. Reprezentace venkovských zájmů jako politický problém -- 9.1 Venkov proti městu -- 9.2 Vzestup a pád českého agrarismu -- 9.3 Agrární aspekty rekonstrukce stranického systému po roce 1989 -- 10. Rozvoj venkova v politickém diskursu -- 10.1 Venkov v ideologické perspektivě -- 10.2 Agrární otázka -- 10.3 Půda v polistopadovém politickém diskursu -- 10.4 Regulace nebo liberalizace trhu? -- 10.5 Zemědělství nebo venkov?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC