Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2010
336 s. : mapy, plány ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0333-5 (váz.)
Memoria medii aevi ; sv. 11
italština
Přeloženo z italštiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
000192630
Obsah -- Předmluva (José Enrique Ruiz-Doměnec) 5 Úvod (Francesco Gabrieli) 13 -- Bibliografie 21 Arabští autoři a jejich díla 24 -- První část Od Godefroie k Saladinovi I -- Frankové se zmocňují Antiochie 33 Pochod muslimů proti Frankům a to, co následovalo 36 Frankové se zmocňují Ma’arrat an-Nu’mánu 37 Frankové dobývají Jeruzalém 38 Zajetí Bohemunda z Antiochie 40 Godefroiova smrt a další franská vítězství 41 Saint-Gilles obléhá Tripolis 42 Osvobození Bohemunda. Porážka krále Balduina v ar-Ramle 43 Frankové se zmocňují Džubajlu a Akkonu 44 II -- Výprava Suqmana a Čekermíše proti Frankům 45 Balduin z Edessy a Tankred z Antiochie 47 III -- Pád Tripolisu 50 Pád Bejrútu 52 Pád Sidonu 53 Ohlas, jenž měly v Bagdádu zprávy ze Sýrie 54 Obléhání Tyru 55 IV -- Porážka a smrt Rogera z Antiochie u Balatu 59 Smrt a vykreslení osobnosti Balduina II. 62 V ---
Zengí, jehož v Sýrii vedla prozřetelnost 63 Zengí dobývá pevnost Ba´rín. Porážka Franků 64 Spojenectví Damašku s Franky proti Zengímu 65 -- VI -- Zengí dobývá Edessu 69 Smrt a chvála Zengího 72 VII -- Druhá křížová výprava. Obléhání Damašku 75 VIII -- Núr-ad-Dínova vítězství a jeho triumf v Damašku 81 Núr-ad-Dínova smrt 84 IX -- Franské rytířství 88 Franské pirátství 89 Franské lékařství 90 Frankové a manželská žárlivost 91 Na Východě zdomácnělí Frankové 92 Templáři v Jeruzalémě 93 Vykupování zajatců 94 Návrh, abych poslal svého syna do Evropy 95 Sokol z Akkonu 96 Křesťanská a muslimská zbožnost 96 -- Druhá část Saladin a třetí křížová výprava I ---
Stručný Saladinův životopis 98 Jeho spravedlnost 103 Pokus o vykreslení jeho štědrosti 105 Jeho odvaha a pevnost 106 Jeho zápal pro svatou válku 108 Jeho trpělivost a úsilí o zásluhy před Bohem 110 Pokus o vylíčení jeho lidskosti a shovívavosti 113 O jeho vytrvalém zachovávání ctnosti 115 II -- Co předcházelo Hattínu 120 Spor mezi syrskými Franky a přechod hraběte z Tripolisu na Saladinovu stranu 120 ---
Zrada knížete Arnáta 121 Saladin obléhá al-Karak122 Útoky na území Akkonu 122 Saladin se vrací ke svému vojsku a vpadne na franské území 123 Bitva u Hattínu 124 Sultán Saladin vstupuje s vojskem na franské území 128 Dobytí Tiberiady 132 Zajetí velkého kříže v oné bitvě 137 Dobytí pevnosti v Tiberiadě 137 Jak Saladin naložil s templáři a špitálníky, jak jim usekal hlavy a potěšil všechny tím, že je vyhladil 138 Znovudobytí Jeruzaléma 139 Chrám Vzkříšení 145 Popis Jeruzaléma 148 Den vítězství, sedmnáctý radžab 154 Stav Franků při jejich odchodu z Jeruzaléma 155 Dobrá díla, která sultán učinil v Jeruzalémě, a špatná, která odstranil 157 Popis oslavovaného Skalního chrámu, kéž jej Bůh nechá vzkvétat! 160 O Davidově modlitebně a dalších vznešených svatyních. Potlačení kostelů a založení madras 163 III -- Konrád z Monferratu v Tyru, marné Saladinovo obléhání 165 -- IV ---
Pochod Franků k Akkonu a jeho obléhání 170 Další bitva a arabská šarvátka 173 Polní bitva pod Akkonem 174 Saladin se od Franků vzdálil, takže mohli znovu zahájit blokádu Akkonu 176 Příjezd egyptského vojska a egyptské flotily po moři 177 Požár obléhacích věží 182 Různé příhody z obléhání 185 Jak bejrútská loď lstí pronikla do Akkonu 185 Příběh plavce ísy 185 -- Léčka 186 Saladinova lidskost 187 Milostnice a bojovnice mezi Franky 188 V -- Konrád z Monferratu a třetí křížová výprava 191 Křížová výprava Fridricha Barbarossy a jeho smrt 192 Příjezd francouzského a anglického krále 194 Saladinova výzva k protikrizové výpravě 196 Poslední útok a kapitulace Akkonu 197 Akkon, zahnaný do úzkých, zahajuje jednání s Franky 199 Z města přicházejí dopisy 201 Obránci uzavírají mír, který jim zajistil svobodný odchod 202 Nepřítel se zmocňuje Akkonu 202 Masakr mulimských zajatců 203 VI ---
Mírová jednání a jejich završení 205 VII -- Zavraždění Konráda z Monferratu asasíny 215 VIII -- Saladinova nemoc a smrt 221 -- Třetí část Ajjúbovci a útoky na Egypt I -- Pátá křížová výprava 226 Soustředění Franků v Sýrii, jejich pochod do Egypta a dobytí Damietty a jejich útok na muslimy 226 -- Obléhání a dobytí Damietty Franky 227 Muslimové dobývají Damiettu na Francích 229 Další detaily franské kapitulace Damietty 233 II -- Příjezd císaře Fridricha, krále Franků, do Akkonu 235 -- Předání Jeruzaléma Frankům 237 Nářky muslimů v Damašku. Fridrich v Jeruzalémě 239 Další štaufsko-ajjúbovské vztahy. Poslední Štaufové 241 -- Dva arabské dopisy od Fridricha 244 III ---
Křížová výprava Ludvíka IX. Svatého 248 Připlutí Franků do Egypta a jejich okupace Damietty 248 Al-Malik as-Sálih se přesouvá a táboří u al-Mansúry 250 Frankové postupují vpřed a zaujímají postavení přímo proti muslimům 251 Překvapivý útok na muslimy u al-Mansúry, zabití emíra Fachr-ad-Dín júsufa a následné vítězství muslimů nad Franky 252 Útok muslimské flotily na franské lodě a oslabení Franků 254 Upíná porážka Franků a zajetí francouzského krále 255 Zavraždění al-Malika al-Mu’azzama Túránšáha 257 Dohoda o tom, že vládnout bude princezna Šadžár ad-Durr, matka Chalíla, společně s ’Izz-ad-Dínem Turkmenem jako velitelem vojska 258 Znovudobytí Damietty 259 Prolog a epilog ke křížové výpravě Ludvíka IX. Svatého 260 Ludvík IX. Svatý v Tunisu 263 -- Čtvrtá část Mamlúci a konec křížových výprav I ---
Bajbars proti Tripolisu a Antiochii; jeho dopis Bohemundovi VI. 265 Jednání s Hugem III., králem kyperským a jeruzalémským 270 Dobytí Hisn al-Akrádu 272 Neúspěšný útok na Kypr 275 II -- Smlouva sultána Qaláwúna s templáři z Tortosy 278 Dohoda s Akkonem 280 Text přísahy vyslovené sultánem při tomto příměří 285 Text franské přísahy 286 Pád al-Marqabu 287 Pád Maraqíje 291 Pád Tripolisu 293 -- III -- Pád Akkonu 296 -- Poznámky 301 Mapy 317 Ediční poznámka 321 Jmenný a místní rejstřík 323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC