Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2010
199 s., [15] s. obr. barev. příl. ; il. ; 25 cm + 1 CD

objednat
ISBN 978-80-7394-209-0 (brož.)
Scientia ; sv. 4
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
000192640
VYMEZENÍ ARTETERAPIE A NÁČRT JEJÍHO VÝVOJE -- 1. Minulost a současnost arteterapie -- 1.1 Výtvarná tvorba v psychiatrii -- 1.2 Umění v psychoanalýze a psychoanalytické psychoterapii -- 1.3 Výtvarná tvorba v práci s dětmi -- 2. Vymezení oboru -- 2.1 Artefiletika -- 2.2 Arteterapie -- 3. Přístupy, účinné faktory a jejich specifika v arteterapii -- 3.1 Přístupy v arteterapii -- 3.2 Specifika účinných faktorů v arteterapii -- 3.2.1 Psychoterapeutický vztah v arteterapii -- 3.2.2 Náhled -- 3.2.3 Korektivní zkušenost -- 3.2.4 Katarze a abreakce -- 3.2.5 Relaxace -- 3.2.6 Učení a výtvarný posun -- 3.3 Současné proudy v arteterapii -- 4. Arteterapie v kontextu psychoterapeutických škol -- 4.1 Arteterapie jako technika -- 4.2 Arteterapie jako samostatný obor -- 4.3 Arteterapie jako psychoterapeutický přístup -- 4.3.1 Hlubinný přístup v arteterapii -- 4.3.2 Rogersovská psychoterapie -- 4.3.3 Behaviorální psychoterapie ---
4.3.4 Existenciální analýza -- 5. Možnosti a cíle arteterapie -- 5.1 Možnosti arteterapie -- 5.2 Cíle arteterapie -- 5.3 Funkce exprese v arteterapeutických aktivitách -- 5.3.1 Exprese jako vnitřní nastavení -- 5.3.2 Exprese jako sebeověřování -- 5.3.3 Exprese jako terapeutický nástroj -- 5.3.4 Exprese jako sdělení -- 5.3.5 Exprese jako komunikace -- 5.3.6 Exprese jako zdroj informací a zprostředkovatel vztahu -- 5.3.7 Principy expresivní tvorby -- 5.4 Funkce komunikační -- 5.4.1 Řeč a výtvarné vyjádření -- 5.4.2 Výtvarné vyjádření jako zprostředkovatel komunikace -- 5.4.3 Výtvarné vyjádření jako forma komunikace -- 5.5 Interpretace v arteterapii -- 5.5.1 Interpretace jako informační rámec v arteterapii -- 5.5.2 Předpoklady interpretačních možností -- 5.5.3 Úkoly interpretace v arteterapii a zásady při interpretační práci -- 5.5.4 Možnosti a mezi interpretace v arteterapii ---
5.5.5 Užití interpretačního přístupu v arteterapeutické praxi -- ARTETERAPEUTICKÁ METODIKA A VÝVOJ VÝTVARNÉ TVORBY -- 6. Arteterapeutické výtvarně metodická a interpretační strategie tzv. rožnovské školy -- 6.1 Teoretická východiska -- 6.1.1 Kontext rožnovské arteterapie -- 6.1.2 Úloha výtvarného projevu -- 6.1.3 Specifika stylu práce v intervenční arteterapii -- 6.2 Praktické postupy -- 6.2.1 Výtvarně technické prostředky v arteterapii -- 6.2.2 Tematické podněcování akvarelů a koláží v arteterapii -- 6.3 Metodologický rámec práce s artefaktem -- 6.3.1 Podstata metodických vstupů arteterapeuta ve formální složce -- 6.3.2 Podstata metodických vstupů arteterapeuta v obsahové složce -- 6.3.3 Setrvání s artefaktem a verbalizace -- 7. Výkladový rámec pro reflexi vývoje výtvarné tvorby v arteterapii -- 7.1 Vymezení změny -- 7.2 Změna psychoterapeutická -- 7.3 Změna výtvarná -- 8. Vývoj a změna výtvarného stylu ---
8.1 Vývojové aspekty v dětské kresbě a malbě -- 8.2 Piagetova kognitivní teorie a její aplikace na vývoj výtvarného projevu -- 8.2.1 Období názorného myšlení ve výtvarné tvorbě -- 8.2.2 Období konkrétních operací ve výtvarné tvorbě -- 8.2.3 Období formálních operací ve výtvarné tvorbě -- 8.2.4 Terapeutické využití modelu práce s vývojovými aspekty kresby a malby -- 8.2.5 Metodika arteterapeutické práce s vývojovými stádii j. Piageta -- 8.3 Styl v arteterapeutické tvorbě -- 8.3.1 Styl jako výraz změny -- 8.3.2 Popisný model stylů podle R. Simonové -- 8.3.3 Využití teoretické koncepce R. Simonové v arteterapii -- Shrnutí teoretické části -- Výzkumná část -- 1. Úvod výzkumné části -- 2. Teoretická východiska výzkumné studie -- 2.1 Rámec výzkumu -- 2.2 Zdroj výzkumu -- 3. Výzkumné cíle a formulace hypotéz -- 3.1 Cíle a praktické využití výzkumu -- 3.2 K formulaci výzkumného problému ---
3.3 Formulace hypotéz -- 4. Zpracování a analýza dat -- 4.1 Sběr dat a rámec arteterapie -- 4.1.1 Vzorek a metoda jeho výběru -- 4.1.2 Popis práce se získaným výzkumným materiálem -- 4.1.3 Metody použité při definici změn -- 4.1.4 Operacionalizovaná definice změny -- 4.2 Popis výzkumné intervence -- 4.3 Síla shody posuzovatelů existence změn -- 4.4 Způsob verifikace hypotéz -- 4.4.1 Testování hypotézy H1 -- 4.4.2 Testování hypotézy H2 a H3 -- 4.5 Časová analýza vztahu mezi terapeutickými a výtvarnými změnami -- 5. Další zjištění výzkumné studie -- 6. Shrnutí hlavních zjištění -- 7. Diskuse -- 8. Závěr -- Seznam literatury -- Přílohy
(OCoLC)664091430
cnb002105242

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC