Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2010
451 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0237-6 (váz.)
Každodenní život ; sv. 44
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000192647
1. ČÁST: SLOŽKY KŘESŤANSKÉHO MILENARISMU -- 1. ZROD MILENARISMU -- Přísliby Starého zákona -- Od Apokalypsy ke svatému Ireneovi -- Od svatého Irenea k Laktanciovi -- Gelasiův kánon -- 2. OD TIBURTINY PO JÁCHYMA Z FIORE1) -- Křesťanské sibylské předpovědi -- První milenaristické nepokoje -- Jáchym z Fiore: člověk a jeho učení -- Mírumilovný prorok, který rozsévá zárodky násilí -- 3. JÁCHYMOVI NÁSTUPCI -- „Spirituálové" -- Od Petra Oliviho po Jana z Roquetaillade -- Šíření Jáchymova učení mezi laiky -- Svobodný duch -- 4. JÁCHYMOVO UČENÍ, KRÁL SPASITEL A „ANDĚLSKÝ" PAPEŽ -- Naděje vkládané do císaře1) -- Naděje vkládané do francouzského krále -- Andělský pastor -- 2. ČÁST: MILENARISTICKÉ NÁSILÍ -- 5. OD LOLARDŮ K TÁBORITŮM -- Vliv Viklefa a úloha Jana Husa -- Husitské vzbouření -- Milenarismus táboritů -- Štěstí a neštěstí táboritů -- 6. KNIHA STA KAPITOL -- Obsah zvláštní knihy ---
7. THOMAS MUNTZER -- Tribun 16. století -- Byl Müntzer milenarista? -- 8. OD MÜNTZERA K JANOVI Z LEYDENU -- Hut, Bader a Hutter -- Melchior Hofmann -- Bernard Rothmann -- Munster: nový „Sión" -- 3. ČÁST: NOVÉ DIMENZE MILENARISMU -- 9. MILENARISMUS PŘEKONAL KONFESNÍ HRANICE -- Obavy z nadcházejícího konce světa -- Chiliasmus v katolickém prostředí -- A ještě několik katolíků -- Protestantský chiliasmus. Od Davida Jorise po Spenera -- V rámci francouzského protestantismu -- 10. PORTUGALSKÝ MILENARISMUS -- Sny Manuela Šťastného -- Bandarra a „skrytý" král -- Od Sebastiana k milenarismu Antonia Vieiry -- 11. ŠPANĚLSKÝ MILENARISMUS -- Narůstající vlna proroctví -- Eschatologie Kryštofa Kolumba -- 12. LATINSKÁ AMERIKA A ESCHATOLOGICKÉ NADĚJE -- Kustodie sv. Gabriela -- Motolinia -- Mendieta -- Amerika, útočiště církve -- 13. VE VELKÉ BRITÁNII PANUJE HOREČNÉ -- OČEKÁVÁNÍ PŘÍŠTÍHO OKAMŽIKU -- Brightman a Mede a jejich díla ---
Ve stopách Medeho -- 14. MUŽI PÁTÉ MONARCHIE -- Vztahy k dalším skupinám odpůrců a rozdíly mezi nimi -- „Uspíšit den Páně" -- 15. SEVERNÍ AMERIKA, ZEMĚ MNOHA PŘÍSLIBŮ -- (17-18. STOLETÍ) -- „Nový Eden", „nová země Kanaán" -- Americký milenarismus. Od „velkého probuzení" -- po nezávislost Spojených států -- 4. ČÁST: LAICIZACE MILENARISMU -- 16. DVĚ SBÍHAJÍCÍ SE CESTY -- Winstanleyův přínos -- Milenarismus a utopie -- Morelly a dom Deschamps a jejich příspěvek -- Přechod k uchronii -- 17. MILENARISMUS A POKROK -- Vznik myšlenky pokroku -- Milenaristé a pokrok -- Společný pokrok vědy a zbožnosti -- 5. ČÁST: ŠTĚSTÍ NA OBZORU -- Antologie textů pro budoucnost (konec 18. až 20. století) -- 18. KŘESŤANSTVÍ JE BUDOUCNOSTÍ LIDSTVA -- 19. NOVÝ VÝKLAD UČENÍ JÁCHYMA Z FIORE -- 20. VÍRA V POKROK -- 21. SOCIALISMUS ZMĚNÍ SVĚT -- 22. ZÁŘNÁ BUDOUCNOST, KTEROU PŘEDPOVÍDALY UTOPIE 19. STOLETÍ ---
23. OD TRADIČNÍHO MILENARISMU PO „NEW AGE"
(OCoLC)670478093
cnb002030035

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC