Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
Bibliografie
Vyd. 1.
Brno : Host ; Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009
333 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-740-3 (Ostravská univerzita ; brož.)
ISBN 978-80-7294-372-2 (Host ; brož.)
Spisy Ostravské univerzity v Ostravě ; č. 205/2009
Obsahuje rejstřík
I. Literární tvorba Františka Hrubína -- II. O Františku Hrubínovi a jeho díle -- III. Bibliografie tvorby Františka Hrubína v novinách a časopisech od počátku publikační činnosti až do smrti (1929-1971)
000192648
1/ Literární tvorba Františka Hrubína -- I. PŮVODNÍ PRÁCE -- 1. Poezie -- 2. Próza -- 3. Divadelní hry -- 4. Knihy pro děti -- a) Verše a próza -- b) Divadelní hry -- 5. Souborná vydání díla -- 6. Výbory z díla -- 7. Účast ve sbornících, almanaších, antologiích či dílech, výborech a souborných vydáních děl jiných autorů -- a) Tvorba pro dospělé -- b) TVorba pro děti -- II. PŘEKLADY -- 1. Verše -- 2. Divadelní hry -- 3. Knihy pro děti -- a) Verše a próza -- b) Divadelní hry -- III. SPOLUPRÁCE S FILMEM -- 1. Filmové adaptace vlastních děl -- 2. Podíl na přípravě filmových děl -- IV. DROBNÉ TISKY A BIBLIOFILIE -- V. PŘEDMLUVY A DOSLOVY -- VI. ÚVODNÍ SLOVA A VERŠE K ZAHÁJENÍ VÝSTAV, TEXTY V KATALOZÍCH -- VII. REDAKČNÍ ČINNOST -- 1. Knihy -- 2. Časopisy -- VIII. PŘEKLADY HRUBÍNOVÝCH DĚL DO CIZÍCH JAZYKŮ -- 1. Překlady sbírek, próz a výborů ---
2. Zařazení překladů Hrubínových textů do almanachů a sborníků -- IX. ZHUDEBNĚNÉVERŠE -- X. HRUBÍN V TELEVIZI (výběrová bibliografie) -- 1. Televizní zpracování děl Františka Hrubína -- 2. František Hrubín v pořadech televize -- XI. HRUBÍN V ROZHLASE (výběrová bibliografie) -- 1. Rozhlasová zpracování děl Františka Hrubína -- 2. František Hrubín v pořadech Českého rozhlasu -- II/ O Františku Hrubínovi a jeho tvorbě -- I. MONOGRAFIE -- II. BIBLIOGRAFIE -- III. KORESPONDENCE -- IV. STUDIE, ČLÁNKY, PODOBIZNY -- V. O FRANTIŠKU HRUBÍNOVI -- V LITERÁRNĚHISTORICKÝCH, PŘEHLEDOVÝCH PUBLIKACÍCH, SOUBORNÝCH VYDÁNÍCH STUDIÍ A ČLÁNKŮ, V PAMĚTECH -- VI. NEKROLOGY -- VII. ČLÁNKY K VÝROČÍ NAROZENÍ A ÚMRTÍ -- VIII. KRITICKÁ RECEPCE HRUBÍNOVYTVORBY -- 1. Básnické sbírky -- 2. Prózy -- 3. Dramata -- 4. Korespondence -- 5. Knihy pro děti -- 6. Divadelní hry pro děti -- 7. Výbory a souborná vydání ---
8. Filmové adaptace Hrubínových děl -- 9. Překlady -- a) Překlady veršů -- b) Překlady divadelních her -- 10. Drobné tisky a jednotlivé básně -- 11. Ostatní činnost -- 111/ Bibliografie tvorby Františka Hrubína v novinách a časopisech od počátku publikační činnosti až do smrti (1929-1971) -- Ediční poznámky -- TVůrčí aktivity Františka Hrubína -- v bibliografických datech (Iva Málková) -- Časopisecká bibliografie prací Františka Hrubína -- v periodickém tisku vletech 1929-1971 (Daniel Řehák)
(OCoLC)670479822
cnb002114491

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC