Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
79 s. : il., formuláře ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-1910-7 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografie
000192663
Obsah // Předmluva...7 // Úvod...9 // 1 Studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Porodní asistentka...11 // 1.1 Cíle týkající se přímého vztahu ke klientce/pacientce...11 // 1.2 Cíle týkající se profesního rozvoje oboru porodní asistentka...12 // 1.3 Cíle týkající se jednotlivých úrovní a oblastí systému péče o zdraví...12 // 1.4 Služby a instituce, kde absolvent/ka může uplatnit získané profesní vzdělání...13 // 1.5 Pravidla a podmínky pro vytvoření studijního plánu...13 // 1.6 Uplatnění absolventů/absolventek...13 // 1.7 Základní rámec pro činnost porodní asistentky...14 // 1.8 Profil absolventa/absolventky...14 // 2 Náplň a cíle odborné praxe v porodní asistenci...15 // 2.1 Náplň odborné praxe v porodní asistenci...15 // 2.2 Cíle odborné praxe v porodní asistenci...15 // 2.3 Modul odborné praxe v porodní asistenci...17 // 3 Vedení odborné praxe v porodní asistenci... 19 // 3.1 Mentor/ka klinické praxe...19 // 4 Poučení studenta/ky o základních povinnostech a pravidlech chování při konání // odborné praxe v porodní asistenci...21 // 5 Všeobecná vstupní instruktáž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany... 23 // 5.1 Práva a povinnosti studentů/tek...23 // 5.2 Tématický plán instruktáže (osnova)...23 // 5.2.1 Oblast BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)...23 // 5.2.2 Oblast PO (požární ochrany)...24 // 6 Školní/pracovní úraz...25
// 6.1 Právní předpisy, které zaměstnavateli (škole) ukládají povinnost řešit úraz...25 // 6.1.1 Postup při školním/pracovním úrazu...25 // 7 Ochrana zdraví porodní asistentky...27 // 7.1 Poranění jehlou (nebo jiným předmětem) kontaminovaným biologickým materiálem...28 // 8 Očkování zdravotníků a studentů konajících odbornou praxi...29 // 9 Organizace odborné praxe v porodní asistenci...31 // 9.1 Před nástupem na praxi...31 // 9.2 Průběh vlastní praxe...31 // 9.2.1 Vedení ošetřovatelské praxe...32 // 9.2.2 Praktická zkouška (ZK)...33 // 9.2.3 Ukončení praxe - kroky nutné ? udělení zápočtu...33 // 5 // 9.2.4 „Problémy“ v průběhu praxe v porodní asistenci...33 // 9.2.5 Prázdninová odborná praxe v porodní asistenci...33 // 10 Potvrzení o konání odborné praxe v porodní asistenci...35 // 11 Ošetřovatelské činnosti...39 // 12 Činnosti v porodní asistenci...43 // 12.1 Fyziologický porod - samostatné vedení...43 // 12.2 Asistence u porodu koncem pánevním, u operativního porodu - VEX, Forceps, // Sectio caesarea...44 // 12.3 Vyšetření ženy s fyziologickým těhotenstvím...44 // 12.4 Vyšetření ženy s rizikovým těhotenstvím...45 // 12.5 Vyšetření ženy v prenatální poradně...46 // 12.6 Vyšetření ženy v poporodním období...48 // 12.7 Vyšetření novorozence...50 // 13 Bibliografické odkazy...53 // 14 Přílohy...55 // Příloha č. 1 Plán aktivit a stanovení cílů...56 // Příloha
č. 2 Protokol vedení ošetřovatelské praxe studenta/tky...57 // Příloha č. 3 Celkové hodnocení studenta/tky...58 // Příloha č. 4 Obsah a forma výukové ošetřovatelské dokumentace...59 // Příloha č. 5 Podklady pro smlouvu o zajištění ošetřovatelské praxe // s jinými zdravotnickými zařízeními...61 // Příloha č. 6 Vzor smlouvy o zajištění praxe vysokoškolských studentů...62 // Příloha č. 7 Evidence úrazů studenta/tky...63 // Příloha č. 8 Doporučení lékaře ke konání ošetřovatelské praxe...64 // Příloha č. 9 Záznam o školním úrazu studenta/tky vysoké školy...65 // Příloha č. 10 Posudek o bolestném...67 // Příloha č. 11 Edukační záznam - posouzení a diagnostika...69 // Edukační záznam - realizace a hodnocení...70 // Příloha č. 12 Činnosti porodní asistentky...71 // Fyziologické porody (40)...71 // Asistence u porodu koncem pánevním, operativního porodu - VEX, Forceps, SC...72 // Vyšetření ženy s fyziologickým těhotenstvím (40)...73 // Vyšetření ženy s rizikovým těhotenstvím (40)...74 // Vyšetření ženy v prenatální poradně ( 100)...75 // Vyšetření ženy v poporodním období ( 100)...76 // Vyšetření novorozence (100)...77 // Příloha č. 13 Doporučená literatura (pro odbornou praxi v porodní asistenci)...78 // Doporučená literatura (pro celé studium)...78 // 6
(OCoLC)237074065
cnb001801495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC