Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2010
520 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0236-9 (váz.)
Historické myšlení ; sv. 53
francouzština
Obsahuje bibliografii na s. [482]-513, bibliografické odkazy a rejstřík
000192667
1. DÍL VZNIK VZTAHŮ ZÁVISLOSTI -- 1. ČÁST PROSTŘEDÍ -- 1. KNIHA POSLEDNÍ NÁJEZDY -- 1. Muslimové a Maďaři -- Evropa pod nájezdy a v obležení -- Muslimové -- Vpád Maďarů -- Konec maďarských nájezdů -- 2. Normané -- Obecné rysy skandinávských nájezdů -- Od nájezdů ke kolonizaci -- Území osídlená Skandinávci: Anglie -- Území osídlená Skandinávci: Francie -- Christianizace severu -- Hledání příčin -- 3. Některé důsledky nájezdů a jejich význam -- Anarchie -- Lidský vklad: svědectví jazyka a jmen -- Lidský vklad: svědectví práva a společenské struktury -- Lidský vklad: otázka původu -- Závěry -- 2. KNIHA ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A DUCHOVNÍ ATMOSFÉRA -- 1. Hmotné podmínky a ráz hospodářství -- Dva feudální věky -- První feudální věk: lidnatost -- První feudální věk: kontakty mezi lidmi -- První feudální věk: obchod -- Hospodářská revoluce druhého feudálního věku -- 2. Vnímání a myšlení ---
Vztah člověka k přírodě a k času -- Vyjadřování -- Kultura a společenské vrstvy -- Náboženská mentalita -- 3. Kolektivní paměť -- Historiografie -- Epos -- 4. Intelektuální renesance druhého feudálního věku -- Některé rysy nové kultury -- Sebeuvědomění -- 5. Základy práva -- Moc zvykového práva -- Rysy zvykového práva -- Obnova psaného práva -- 2. ČÁST MEZILIDSKÉ VZTAHY -- 1. KNIHA POKREVNÍ VAZBY -- 1. Rodová soudržnost -- „Pokrevní přátelé" -- Vendeta -- Ekonomická solidarita -- 2. Povaha a proměny příbuzenských vztahů -- Realita rodinného života -- Struktura rodu -- Pokrevní vazby a feudalita -- 2. KNIHA VAZALITA A LÉNO -- 1. Vazalský slib -- Člověk jiného člověka -- Homagium ve feudální éře -- Geneze vztahů osobní závislosti -- Vojáci přebývající pod pánovou střechou -- Karlovská vazalita -- Vznik tradiční vazality -- 2. Léno -- Beneficium a léno: držba jako odměna -- Oblenění vazalů ---
3. Nástin evropského vývoje -- Rozmanitost francouzského vývoje: jihozápad a Normandie -- Itálie -- Německo -- Prostor mimo sféru karlovského vlivu: -- anglosaská Anglie a španělská království Asturie a Leonu Importované feudální systémy -- 4. Jak se léno stalo součástí vazalova dědictví -- Problém dědičnosti: „hodnosti" a prostá léna -- Vývoj: případ Francie -- Vývoj: říše -- Proměny léna z hlediska lenního dědického práva -- Obchod s věrností -- 5. Člověk několika pánů -- Vícečetná homagia -- Hlavní homagium, jeho vzestup a úpadek -- 6. Vazal a pán -- Pomoc a ochrana -- Vazalita namísto rodu -- Vzájemnost vztahů a jejich zpřetrhání -- 7. Paradox vázali ty -- Rozporuplné svědectví pramenů -- Právní vazby a mezilidský kontakt -- 3. KNIHA VZTAHY ZÁVISLOSTI V RÁMCI NIŽŠÍCH -- SPOLEČENSKÝCH TŘÍD -- 1. Panství -- Panská půda -- Expanze dominií -- Pán a nájemci -- 2. Nevolnictví a svoboda ---
Počátky: postavení jedinců ve franské době -- Francouzské nevolnictví -- Případ Německa -- Anglie: proměny venkova -- 3. Cesta k novým formám poddanství -- Ustálení závazků -- Proměna vztahů mezi jednotlivci -- 2. DÍL SPOLEČENSKÉ TŘÍDY A ZPŮSOB VLÁDNUTÍ -- Upozornění čtenáři -- 1. KNIHA SPOLEČENSKÉ TŘÍDY -- 1. Urození jako faktická třída -- Zánik starší aristokracie krve -- Různé významy slova „urozený" v prvním feudálním věku -- Třída urozených jako třída pánů -- Válečné poslání -- 2. Život urozených -- Válka -- Obydlí urozeného -- Zaměstnání a zábava -- Pravidla chování -- 3. Třída rytířů -- Pasování -- Rytířský kodex -- 4. Proměna faktické šlechty v šlechtu právní -- Dědičnost pasování a povýšení do šlechtického stavu -- Proměna potomků rytířských rodů v privilegovanou třídu -- Právo urozených -- Výjimka: Anglie -- 5. Třídní rozdíly v rámci šlechtického stavu ---
Hierarchie moci a postavení -- Ministeriálové a nesvobodní rytíři -- 6. Duchovenstvo a pracující třídy -- Církevní společnost v rámci feudálního systému -- Sedláci a měšťané -- 2. KNIHA MOC NAD LIDMI -- 1. Soudy -- Obecné rysy soudnictví -- Rozdrobenost soudnictví -- Soud rovných, či soud pána? -- Na okraji rozdrobenosti: přežitky a nové faktory -- 2. Tradiční mocnosti: království a císařství -- Zeměpis království -- Tradice a povaha královské moci -- Předávání královské moci; dynastické problémy -- Císařství -- 3. Od teritoriálních knížectví po chdtellenies -- Teritoriální knížectví -- Hrabství a chdtellenies -- Církevní panství -- 4. Chaos a boj proti chaosu -- Meze jednotlivých pravomocí -- Násilí a mírové snahy -- Mír a „boží příměří" -- 5. Směřování k přestavbě států: vývoj v jednotlivých zemích -- Příčiny přeskupení sil -- Nová monarchie: Kapetovci ---
Konzervativní monarchie: Německo -- Anglonormandská monarchie: důsledky normanského vpádu -- a germánské pozůstatky -- Národnosti -- 3. KNIHA FEUDALITA JAKO SPOLEČENSKÝ MODEL A JEJÍ PŮSOBENÍ -- 1. Feudalita jako společenský model -- Feudalita či feudality: singulár či plurál? -- Základní rysy evropské feudality -- Řez srovnávacími dějinami -- 2. Pozdní projevy evropské feudality -- Trvání a návraty -- Válečnické poslání a představa smlouvy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC