Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Moravská dominia (@@20121106-17:37:56@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2010
287 s. : 1 mapa ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-457-9 (brož.)
Otazníky našich dějin ; sv. 19
Vydáno ve spolupráci s Historickým spolkem Liechtenstein
Obsahuje bibliografii na s. 203-220 a bibliografické odkazy
Zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového
Část. slovenský text, německé resumé
000192673
Vlastnictví a jeho omezení /13 -- Mezi svobodou a rovností: k paradigmatu vlastnického práva z historické perspektivy /13 -- Vlastnictví a vlastnické právo: pojmy a významy /15 -- Historický exkurs /19 -- Omezení vlastnického práva /22 Ústavní základy ochrany vlastnictví /26 -- Vznik Československa, recepční zákon a prozatímní ústava /26 -- Ústavní listina Československé republiky z roku 1920 /32 První republika o vlastnictví, základních právech -- a svobodách /37 -- Jazyk jako provinění? Exkurs o vztahu jazyka, národnosti a etnicity /49 Konfiskace a vyvlastnění /54 Základní charakteristika /54 Konfiskace /54 Vyvlastnění /61 Shrnutí /65 -- Meziválečná pozemková reforma a poválečné konfiskace /67 -- Uvedení a základní srovnání /67 -- Základní charakteristika a mezinárodní rozměr /68 -- Právní rozměr poválečných opatření /75 -- Meziválečná pozemková reforma /75 -- Poválečné konfiskace /85 ---
Význam a hodnocení poválečných opatření /93 Cíle a výsledky pozemkové reformy a poválečných -- konfiskací /95 Mezi konfiskací a vyvlastněním: Liechtensteinové a Československo /108 Liechtensteinové v literatuře /108 Liechtensteinové v českých zemích: poznámky k rodové -- historii /111 Liechtensteinové po vzniku Československa /117 Liechtensteinové a státní orgány /122 Vývoj pozemkové reformy na liechtensteinských -- velkostatcích /126 -- Liechtensteinský epilog v Československu /138 -- Epilog, nebo prolog? /145 Závěr /149 Poznámky /155 Seznam zkratek /200 Seznam pramenů a literatury /203 -- Archivy /203 -- Paměti, publikované prameny a sbírky dokumentů /203 Periodika (noviny věstníky sborníky) /205 Sbírky zákonů a judikátů /205 Komentáře /206 -- Literatura k obecné části (vlastnictví, konfiskace, -- vyvlastnění) /207 Literatura ke zvláštní části (Liechtensteinové) /217 Jiné zdroje informací /219 Přílohy /221 ---
Vybraná ustanovení mírových smluv versailleského -- systému /222 Zákon č. 215/1919 Sb. (o zabrání velkého majetku -- pozemkového) /227 Dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. (o konfiskaci -- a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, -- Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského -- národa) /231 Dokumenty k přijímání dekretu č. 12/1945 Sb /237 Rozsah půdy spadající podle zákona pod pozemkovou reformu -- ve státech střední a východní Evropy /257 Výsledky pozemkové reformy do konce roku 1937 /258 Skupinové rozvrstvení půdy získané v pozemkové reformě a její -- nabyvatelé do konce roku 1937 /260 Mapa liechtensteinských panství v rakouské monarchii -- v 17. a 18. století /262 Přehled majetkových akvizic Liechtensteinů v českých -- zemích /263 -- Výběr z materiálů předložených dr. Emilem Sobičkou /265 Vývoj liechtensteinského pozemkového vlastnictví v ČSR v letech ---
1919-1945 /270 Posudky právního odboru Kanceláře prezidenta republiky -- o státních zásazích proti majetku Františka Josefa II -- z Liechtensteina /272

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC