Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2010
774 s. : il., mapy ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0213-0 (váz.)
Historické myšlení ; sv. 43. Totalitarismus a šoa ; sv. 11
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000192677
1. ÚVOD ... 17 // TÉMA A STANOVENÍ OTÁZEK ... 17 // STAV A TENDENCE BÁDÁNÍ ... 22 // SITUACE PRAMENŮ A JEJICH KRITIKA ... 30 // 2. SUDETONĚMECKÁ SPOLEČNOST A ŽIDÉ // VLETECH 1918-1938 ... 36 // PROLOG: VÝVOJ ANTISEMITISMU V ČECHÁCH A NA MORAVĚ DO KONCE PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY ... 36 // Antisemitské kořeny ... 36 // Konec války - založení Československé republiky ... 47 // ŽIDOVSKÉ OBYVATELSTVO // V SUDETONĚMECKÝCH OBLASTECH ... 48 // К počtu Židů v Sudetech ... 48 // Národní příslušnost a právní postavení židovského obyvatelstva // v Sudetech ... 52 // Sociální a profesní rozvrstvení židovského obyvatelstva_ 55 // POLITIKA A ANTISEMITISMUS V SUDETECH ... 59 // Německá nacionálněsocialistická dělnická strana (DNSAP), // Rudolf Jung a NSDAP ... 59 // Sudetoněmecká vlastenecká fronta/Sudetoněmecká strana ... 68 // Postoj ostatních sudetoněmeckých stran k „židovské otázce“ ... 84 // Sudetoněmecká studentstvo ...90 // Německý Turnverband ...106 // „SUDETSKÁ OTÁZKA“ A JEJÍ DOPADY NA ŽIDOVSKÉ OBYVATELSTVO OD BŘEZNA DO SRPNA 1938 ...113 // „Anšlus“ Rakouska ...113 // Přihlášení SdP k nacionálnímu socialismu ...116 // „Tvář Třetí říše“ ...118 // Důsledky „Karlových Varů“ ...119j Květnová krize ...123 // Pokračující vyhánění Židů ...125 // Změna směru ekonomiky ...127 // Hospodářské důsledky krize ...128 // Vystěhovalectví a útěk Židů ...130 // Exkurs: reakce zahraničí na antisemitský kurs SdP ...133 // Memorandum židovské obce v Praze ze srpna 1938 ...135 // ROZHODUJÍCÍ MĚSÍC - ZÁŘÍ 1938 ...136 // Říšský sjezd NSDAP ...136 // Hitlerův projev v Norimberku ...138 // Po Hitlerově projevu: excesy v pohraničí ...139 // Podněcování v tisku ...140 // Předběžný vrchol ...141 // Stanné právo v Sudetech ...142 //
Uklidnění situace ...143 // Sudetoněmecký Freikorps ...144 // Cheb se vrací „domů do Říše“ ...145 // Obavy z války a masový útěk ...147 // 3. ROZPOUTÁNÍ PROTIŽIDOVSKÉHO TERORU PO „MNICHOVU“ ...150 // PRONÁSLEDOVÁNÍ „NEPŘÁTEL ŘÍŠE“ BEZPROSTŘEDNĚ PO „PŘIPOJENÍ“ ...150 // Útoky na odpůrce „anšlusu“ a na Židy ...150 // Správa wehrmachtu ...152 // Zásahová komanda jako předchůdci systematického teroru // vůči všem „nepřátelům Říše“ ...153 // Zahájení zásahu ...157 // Postup proti židovskému obyvatelstvu ...159 // Zatýkání ...161 // LISTOPADOVÝ POGROM V SUDETECH ...163 // Příprava pogromu ...163 // Rozkaz k úderu ...164 // Oběti ...166 // Ničení ...169Pachatelé ...171 // Účast a reakce obyvatelstva ... 173 // Další zatýkání ...176 // Věznění v táborech ...178 // К počtu uvězněných ...182 // Tlak na vystěhování ...183 // 4. „ŽIDOVSKÁ POLITIKA“ V SUDETECH V LETECH 1938/1939 ...186 // ORGANIZAČNÍ ZÁSADY „ŽIDOVSKÉ POLITIKY“ V SUDETECH ...186 // Nový pořádek v oblasti a ve správě ...186 // NSDAP v sudetské župě ...191 // Doplňovací volby do říšského sněmu 4. prosince 1938 ...192 // EVIDENCE ŽIDŮ V SUDETECH ...193 // Zajištění matrik v židovských obcí ...193 // Zavedení říšského evidenčního řádu v Sudetech ...195 // „Prokazování původu“ ...197 // „Opční právo“ ...199 // Sčítání lidu ve „Velkoněmecké říši“ 17. května 1939 ...200 // ZÁKONNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ // V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY ...201 // Zahájení zákonných perzekučních opatření ...201 // Zákonné vyřazování Židů po listopadovém pogromu ...205 // KOMISAŘ PRO ZASTAVENÍ ČINNOSTI ORGANIZACÍ: LIKVIDACE ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ /A ZPENĚŽENÍ JEJICH MAJETKU ...207 //
Jmenování komisaře pro zastavení činnosti organizací ...207 // Konflikty mezi státem a stranou o kompetence komisaře // pro zastavení činnosti organizací ...212 // Bilance činnosti Štiko ...214 // Fond výstavby-správa majetku s. r. o. ...215 // Evidence majetku židovských náboženských obcí ...216 // Nemovité jmění židovských náboženských obcí a spolků ...221 // Komuny a zpeněžení hřbitovních pozemků // Rozšíření kompetenční sféry Štiko a Fondu výstavby ...233 // 5. „ARIZACE“ ŽIDOVSKÉHO MAJETKU V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY ...235 // EKONOMICKÉ CÍLE NACISTICKÉHO REŽIMU, HOSPODÁŘSTVÍ A SUDETSKÝCH NĚMCŮ NA PODZIM ROKU 1938 ...236 // Přípravy nacistického režimu a německého hospodářství na „připojení“ Sudet ...236 // Průmyslový potenciál Sudet ...237 // Úkoly a cíle hospodářského „připojení“ Sudet ...239 // KOMISAŘSKÁ SPRÁVA ŽIDOVSKÝCH PODNIKŮ ...243 // První kroky k zabránění „divokému hospodaření // komisařů“ ...243 // Henleinovy směrnice k dosazování komisařů ...245 // Exkurs: ohledy na zahraniční vztahy Německé říše ...249 // PRÁVNÍ PODKLADY A AKTÉŘI „ARIZACE“ V SUDETECH ...251 // Předběžné „zajištění“ provozu židovských živností ...251 // První právní kroky ...252 // Rozhodující právní kroky ...253 // Reorganizace postupu ...256 // Exkurs: právní situace v jihočeských // a jihomoravských oblastech ...259 // Struktura schvalovacích instancí při „arizaci“ ...260 // Funkce gestapa ...262 // Role bank ...262 // „ARIZACE“ ZÁJEMCI ZE „STARÉ ŘÍŠE“ // - ČTYŘI PŘÍKLADY ...266 // První milník „nového pořádku“: // prodej Ústeckého spolku ...266 // „Odžidovštění“ uhelných dolů: případy Petschek // a Weinmann ...268 // „Arizace“ Bohemia Keramische Werke AG ...271 //
Zřízení Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 // a jeho následky pro „arizaci“ v říšské župě Sudety ...276 // PODPORA SUDETONĚMECKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ: ŘÍŠSKÁ HOSPODÁŘSKÁ POMOC A JEJÍ VÝZNAM PRO „ARIZACI“ ...281 // Přípravy říšské hospodářské pomoci ...281 // Kompetenční spory ...283 // Zahájení říšské hospodářské pomoci ...285 // Expertní instance župní úvěrové komise ...287 // Přidělování „arizačních úvěrů“ v rámci říšské // hospodářské pomoci ...291 // „Mimořádná akce Jablonec nad Nisou“ ...294 // Exkurs: „Šumavská akce“ ...299 // Výsledek říšské hospodářské pomoci a podíl // „arizačních úvěrů“ ...303 // „ARIZACE“ A SUDETONĚMECKÉ EKONOMICKÉ ZÁJMY ...305 // Nespokojenost sudetských Němců s průběhem „arizace“__305 // „Arizace“ v textilním průmyslu ...306 // Požadavky na zastavení výroby ...308 // Konsorcia ...310 // UKONČENÍ „ODŽIDOVŠTĚNÍ“ SUDETONĚMECKÉHO PRŮMYSLU ...311 // Časový průběh ...311 // К počtu postižených podniků ...312 // Osoby profitující z „odžidovštění“ sudetoněmeckého // průmyslu ...312 // „ODŽIDOVŠTĚNÍ“ MALOOBCHODU A VELKOOBCHODU ...316 // Obraz nepřítele v nacistické propagandě: „požidovštění“ // maloobchodu ...316 // „Arizace“ a středostavovské zájmy ...316 // Výchozí situace v Sudetech ...317 // „Zajištění“ židovských obchodů ...318„Vyřazení“ Židů z maloobchodu po listopadovém // pogromu ...320 // Praxe přebírání obchodů ...321 // Obchodní domy a filiálky ...324 // „Arizace“ jako reklamní motiv ...327 // „Odžidovštění“ velkoobchodu ...329 // Zavírání a likvidace - důsledky války ...331 // „ODŽIDOVŠTĚNÍ“ HOTELNICTVÍ A POHOSTINSVÍ V ČESKÝCH „SVĚTOVÝCH LÁZNÍCH“ ...333 //
Hospodářská krize v českých lázních ...333 // Pomocná opatření ...334 // Plány prezidenta karlovarského vládního obvodu // na „odžidovštění“ pohostinské živnosti ...336 // Urovnávání dluhů ...340 // „ARIZACE“ ŽIDOVSKÝCH OBYTNÝCH PROSTOR ...343 // Nacionálněsocialisdcká bytová politika v Sudetech ...343 // První zabírání „židovských bytů“ ...345 // Evidence a správa židovských obytných prostor ...346 // Exkurs: zpeněžení zařízení z židovských bytů ...350 // Zásady „arizace bytových prostor“ ...351 // „Nařízení o konfiskaci národu a státu nepřátelského majetku // v sudetoněmeckých oblastech“ z 12. května 1939 // a jeho důsledky ...353 // Praxe správy v Sudetech ...356 // Sjednocení postupu ...358 // Konflikty ...360 // Výsledky „arizace obytných prostor“ ...363 // „ODŽIDOVŠTĚNÍ“ ZEMĚDĚLSTVÍ V SUDETECH ...364 // Zásady „arizace“ zemědělských pozemků ...364 // Nové zkoumání židovských zemědělských podniků ...367 // Cíle a provedení „odžidovštění“ ...368 // Soukromí zájemci ze „staré říše“ ...371 // Výsledky „arizace“ zemědělství ...3736. IZOLACE A KONCENTRACE ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY V LETECH 1939-1942 ...378 // „ŽIDOVSKÁ POLITIKA“ V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY V LETECH 1939-1942: KONCENTRACE A NUCENÉ PRÁCE ...378 // Rozhodující vývoj ...378 // Ústecká obvodní úřadovna Říšského sdružení Židů v Německu ...379 // Plány nacistického režimu na koncentraci Židů ...381 // Opatření v říšské župě Sudety ...382 // Zřizování „pracovních a obytných táborů“ // v říšské župě Sudety ...383 // Krásný Les a Dlažkovice ...384 // Plány na využití židovské pracovní síly v Říši ...387 // První nasazení v říšské župě Sudety ...389 //
Označení a stigmatizace ...390 // Židovští „konzulenti“ ...391 // SUDETONĚMECKÉ OBYVATELSTVO A ŽIDÉ V LETECH 1939-1942 ...394 // Propaganda ...394 // Reakce na „označení“ Židů ...396 // Denunciace ...398 // SOUDNÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY ...400 // Zvláštní soudy v Sudetech ...400 // „Hanobení rasy“ ...400 // „Zákeřné útoky“ ...401 // Hospodářské delikty ...402 // Další důvody žalob ...403 // 7. POSLEDNÍ DĚJSTVÍ: DEPORTACE ŽIDŮ Z ŘÍŠSKÉ ŽUPY SUDETY DO TEREZÍNA A „NA VÝCHOD“ // VLETECH 1942-1944 ...405 // DEPORTACE DO VYHLAZOVACÍCH TÁBORŮ NA VÝCHODĚ V LETECH 1942-1943 _ // 405Plánování deportací z Říše ...405 // Deportace z říšské župy Sudety „na Východ“ ...410 // Deportace a komunální zájmy ...411 // Únor 1943: poslední transport z říšské župy Sudety // na Východ ...413 // DEPORTACE DO TEREZÍNA V LETECH 1942-1944 ...414 // Terezín ...414 // 1942: Zahájení deportací ze Sudet do Terezína ...416 // 1943: „Přestávka“ v deportacích ...419 // Další koncentrace Židů ...419 // Podpora Říšského sdružení ...420 // Využití židovských předmětů domovního zařízení ...421 // 1944: Uzavření zámku Krásný Les ...422 // SUDETONĚMECKÉ OBYVATELSTVO A ŽIDÉ V LETECH 1942-1944 ...423 // Antisemitská propaganda a reakce veřejnosti na deportace_423 // Udávání a trestní stíhání ...425 // ŘÍŠŠTÍ NĚMCI A ZAHRANIČNÍ ŽIDÉ V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY ...426 // Pracovní tábory Organizace Schmelt ...426 // Vnější tábory koncentračních táborů v říšské župě Sudety_428 // POSLEDNÍ DEPORTACE Z ŘÍŠSKÉ ŽUPY SUDETY // V ROCE 1945 ...430 // Blížící se konec Třetí říše: kolony uprchlíků // a pochody smrti v Sudetech ...430 // Poslední vlna deportací ...431 //
Bilance deportací z říšské župy Sudety ...432 // 8. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ...433 // POZNÁMKY ...451 // 9. PŘÍLOHY // 627MAPY // 627 // TABULKY ...632 // ZKRATKY ...696 // SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY ...702 // Nečištěné prameny ...702 // Tištěné prameny ...706 // Literatura do roku 1945 ...708 // Periodika ...712 // Paměti a biografie ...713 // Bibliografie, encyklopedie, příručky ...714 // Literatura po roce 1945 ...715 // Přednášky a nezveřejněné texty ...733 // KONKORDANCE MÍSTNÍCH NÁZVŮ ...734 // PODĚKOVÁNÍ ...742 // OBRAZOVÁ DOKUMENTACE ...745 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...753
(OCoLC)681490022
cnb002007397

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC