Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2010
774 s. : il., mapy ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-0213-0 (váz.)
Historické myšlení ; sv. 43. Totalitarismus a šoa ; sv. 11
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000192677
OBSAH -- l.ÚVOD 17 -- TÉMA A STANOVENÍ OTÁZEK 17 -- STAV A TENDENCE BÁDÁNÍ 22 -- SITUACE PRAMENŮ A JEJICH KRITIKA 30 -- 2. SUDETONĚMECKÁ SPOLEČNOST A ŽIDÉ -- V LETECH 1918-1938 36 -- PROLOG: VÝVOJ ANTISEMITISMU V ČECHÁCH -- A NA MORAVĚ DO KONCE PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 36 -- Antisemitské kořeny 36 -- Konec války založení Československé republiky 47 -- ŽIDOVSKÉ OBYVATELSTVO -- V SUDETONĚMECKÝCH OBLASTECH 48 -- K počtu Židů v Sudetech 48 -- Národní příslušnost a právní postavení židovského obyvatelstva -- v Sudetech 52 -- Sociální a profesní rozvrstvení židovského obyvatelstva 55 -- POLITIKA A ANTISEMITISMUS V SUDETECH 59 -- Německá nacionálněsocialistická dělnická strana (DNSAP), -- Rudolf Jung a NSDAP 59 -- Sudetoněmecká vlastenecká fronta/Sudetoněmecká strana 68 -- Postoj ostatních sudetoněmeckých stran k „židovské otázce" 84 -- Sudetoněmecké studentstvo 90 -- Německý Turnverband 106 ---
„SUDETSKÁ OTÁZKA" A JEJÍ DOPADY NA ŽIDOVSKÉ -- OBYVATELSTVO OD BŘEZNA DO SRPNA 1938 113 -- „Anšlus" Rakouska 113 -- Přihlášení SdP k nacionálnímu socialismu 116 -- „Tvář Třetí říše" 118 -- Důsledky „Karlových Varů" 119 -- Květnová krize 123 -- Pokračující vyhánění Židů 125 -- Změna směru ekonomiky 127 -- Hospodářské důsledky krize 128 -- Vystěhovalectví a útěk Židů 130 -- Exkurs: reakce zahraničí na antisemitský kurs SdP 133 -- Memorandum židovské obce v Praze ze srpna 1938 135 -- ROZHODUJÍCÍ MĚSÍC ZÁŘÍ 1938 136 -- Říšský sjezd NSDAP 136 -- Hitlerův projev v Norimberku 138 -- Po Hitlerově projevu: excesy v pohraničí 139 -- Podněcování v tisku 140 -- Předběžný vrchol 141 -- Stanné právo v Sudetech 142 -- Uklidnění situace 143 -- Sudetoněmecký freikorps 144 -- Cheb se vrací „domů do Říše" 145 -- Obavy z války a masový útěk 147 -- 3. ROZPOUTÁNÍ PROTIŽIDOVSKÉHO TERORU ---
PO „MNICHOVU" 150 -- PRONÁSLEDOVÁNÍ „NEPŘÁTEL ŘÍŠE" BEZPROSTŘEDNĚ -- PO „PŘIPOJENÍ" 150 -- Útoky na odpůrce „anšlusu" a na Židy 150 -- Správa wehrmachtu 152 -- Zásahová komanda jako předchůdci systematického teroru -- vůči všem „nepřátelům Říše" 153 -- Zahájení zásahu 157 -- Postup proti židovskému obyvatelstvu 159 -- Zatýkání 161 -- LISTOPADOVÝ POGROM V SUDETECH 163 -- Příprava pogromu 163 -- Rozkaz k úderu 164 -- Oběti 166 -- Ničení 169 -- Pachatelé 171 -- Účast a reakce obyvatelstva 173 -- Další zatýkání 176 -- Věznění v táborech 178 -- K počtu uvězněných 182 -- Tlak na vystěhování 183 -- 4. „ŽIDOVSKÁ POLITIKA" V SUDETECH -- VLETECH 1938/1939 186 -- ORGANIZAČNÍ ZÁSADY „ŽIDOVSKÉ POLITIKY" -- V SUDETECH 186 -- Nový pořádek v oblasti a ve správě 186 -- NSDAP v sudetské župě 191 -- Doplňovací volby do říšského sněmu 4. prosince 1938 192 -- EVIDENCE ŽIDŮ V SUDETECH 193 ---
Zajištění matrik v židovských obcí 193 -- Zavedení říšského evidenčního řádu v Sudetech 195 -- „Prokazování původu" 197 -- „Opční právo" 199 -- Sčítání lidu ve „Velkoněmecké říši" 17. května 1939 200 -- ZÁKONNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ -- V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY 201 -- Zahájení zákonných perzekučních opatření 201 -- Zákonné vyřazování Židů po listopadovém pogromu 205 -- KOMISAŘ PRO ZASTAVENÍ ČINNOSTI ORGANIZACÍ: LIKVIDACE ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ -- A ZPENĚŽENÍ JEJICH MAJETKU 207 -- Jmenování komisaře pro zastavení činnosti organizací 207 -- Konflikty mezi státem a stranou o kompetence komisaře -- pro zastavení činnosti organizací 212 -- Bilance činnosti Štiko 214 -- Fond výstavby-správa majetku s. r. o 215 -- Evidence majetku židovských náboženských obcí 216 -- Nemovité jmění židovských náboženských obcí a spolků 221 ---
Komuny a zpeněžení hřbitovních pozemků Rozšíření kompetenční sféry Štiko a Fondu výstavby -- 232 233 -- 5. „ARIZACE" ŽIDOVSKÉHO MAJETKU -- V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY 235 -- EKONOMICKÉ CÍLE NACISTICKÉHO REŽIMU, HOSPODÁŘSTVÍ A SUDETSKÝCH NĚMCŮ NA PODZIM -- ROKU 1938 236 -- Přípravy nacistického režimu a německého hospodářství -- na „připojení" Sudet 236 -- Průmyslový potenciál Sudet 237 -- Úkoly a cíle hospodářského „připojení" Sudet 239 -- KOMISAŘSKÁ SPRÁVA ŽIDOVSKÝCH PODNIKŮ 243 -- První kroky k zabránění „divokému hospodaření -- komisařů" 243 -- Henleinovy směrnice k dosahování komisařů 245 -- Exkurs: ohledy na zahraniční vztahy Německé říše 249 -- PRÁVNÍ PODKLADY A AKTÉŘI „ARIZACE" V SUDETECH 251 -- Předběžné „zajištění" provozu židovských živností 251 -- První právní kroky 252 -- Rozhodující právní kroky 253 -- Reorganizace postupu 256 ---
Exkurs: právní situace v jihočeských -- a jihomoravských oblastech 259 -- Struktura schvalovacích instancí při „arizaci" 260 -- Funkce gestapa 262 -- Role bank 262 -- „ARIZACE" ZÁJEMCI ZE „STARÉ ŘÍŠE" -- ČTYŘI PŘÍKLADY 266 -- První milník „nového pořádku": -- prodej Ústeckého spolku 266 -- „Odžidovštění" uhelných dolů: případy Petschek -- a Weinmann 268 -- „Arizace" Bohemia Keramische Werke AG 271 -- Zřízení Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 a jeho následky pro „arizaci" v říšské župě Sudety -- 276 -- PODPORA SUDETONĚMECKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ: ŘÍŠSKÁ HOSPODÁŘSKÁ POMOC A JEJÍ VÝZNAM -- PRO „ARIZACI" 281 -- Přípravy říšské hospodářské pomoci 281 -- Kompetenční spory 283 -- Zahájení říšské hospodářské pomoci 285 -- Expertní instance župní úvěrové komise 287 -- Přidělování „arizačních úvěrů" v rámci říšské -- hospodářské pomoci 291 ---
„Mimořádná akce Jablonec nad Nisou" 294 -- Exkurs: „Šumavská akce" 299 -- Výsledek říšské hospodářské pomoci a podíl -- „arizačních úvěrů" 303 -- „ARIZACE" A SUDETONĚMECKÉ -- EKONOMICKÉ ZÁJMY 305 -- Nespokojenost sudetských Němců s průběhem „arizace" 305 -- „Arizace" v textilním průmyslu 306 -- Požadavky na zastavení výroby 308 -- Konsorcia 310 -- UKONČENÍ „ODŽIDOVŠTĚNÍ" SUDETONĚMECKÉHO -- PRŮMYSLU 311 -- Časový průběh 311 -- K počtu postižených podniků 312 -- Osoby profitující z „odžidovštění" sudetoněmeckého -- průmyslu 312 -- „ODŽIDOVŠTĚNÍ" MALOOBCHODU -- A VELKOOBCHODU 316 -- Obraz nepřítele v nacistické propagandě: „požidovštění" -- maloobchodu 316 -- „Arizace" a středostavovské zájmy 316 -- Výchozí situace v Sudetech 317 -- „Zajištění" židovských obchodů 318 -- „Vyřazení" Židů z maloobchodu po listopadovém -- pogromu 320 -- Praxe přebírání obchodů 321 ---
Obchodní domy a filiálky 324 -- „Arizace" jako reklamní motiv 327 -- „Odžidovštění" velkoobchodu 329 -- Zavírání a likvidace důsledky války 331 -- „ODŽIDOVŠTĚNÍ" HOTELNICTVÍ A POHOSTINSVÍ -- V ČESKÝCH „SVĚTOVÝCH LÁZNÍCH" 333 -- Hospodářská krize v českých lázních 333 -- Pomocná opatření 334 -- Plány prezidenta karlovarského vládního obvodu -- na „odžidovštění" pohostinské živnosti 336 -- Urovnávání dluhů 340 -- „ARIZACE" ŽIDOVSKÝCH OBYTNÝCH PROSTOR 343 -- Nacionálněsocialistická bytová politika v Sudetech 343 -- První zabírání „židovských bytů" 345 -- Evidence a správa židovských obytných prostor 346 -- Exkurs: zpeněžení zařízení z židovských bytů 350 -- Zásady „arizace bytových prostor" 351 -- „Nařízení o konfiskaci národu a státu nepřátelského majetku v sudetoněmeckých oblastech" z 12. května 1939 -- a jeho důsledky 353 -- Praxe správy v Sudetech 356 ---
Sjednocení postupu 358 -- Konflikty 360 -- Výsledky „arizace obytných prostor" 363 -- „ODŽIDOVŠTĚNÍ" ZEMĚDĚLSTVÍ V SUDETECH 364 -- Zásady „arizace" zemědělských pozemků 364 -- Nové zkoumání židovských zemědělských podniků 367 -- Cíle a provedení „odžidovštění" 368 -- Soukromí zájemci ze „staré říše" 371 -- Výsledky „arizace" zemědělství 373 -- 6. IZOLACE A KONCENTRACE ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA -- V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY V LETECH 1939-1942 378 -- „ŽIDOVSKÁ POLITIKA" V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY V LETECH -- 1939-1942: KONCENTRACE A NUCENÉ PRÁCE 378 -- Rozhodující vývoj 378 -- Ústecká obvodní úřadovna Říšského sdružení Židů -- v Německu 379 -- Plány nacistického režimu na koncentraci Židů 381 -- Opatření v říšské župě Sudety 382 -- Zřizování „pracovních a obytných táborů" -- v říšské župě Sudety 383 -- Krásný Les a Dlažkovice 384 ---
Plány na využití židovské pracovní síly v Říši 387 -- První nasazení v říšské župě Sudety 389 -- Označení a stigmatizace 390 -- Židovští „konzulenti" 391 -- SUDETONĚMECKÉ OBYVATELSTVO A ŽIDÉ -- VLETECH 1939-1942 394 -- Propaganda 394 -- Reakce na „označení" Židů 396 -- Denunciace 398 -- SOUDNÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ -- V ŘÍŠSKÉ ŽUPĚ SUDETY 400 -- Zvláštní soudy v Sudetech 400 -- „Hanobení rasy" 400 -- „Zákeřné útoky" 401 -- Hospodářské delikty 402 -- Další důvody žalob 403 -- 7. POSLEDNÍ DĚJSTVÍ: DEPORTACE ŽIDŮ -- Z ŘÍŠSKÉ ŽUPY SUDETY DO TEREZÍNA A „NA VÝCHOD" -- V LETECH 1942-1944 405 -- DEPORTACE DO VYHLAZOVACÍCH TÁBORŮ NA VÝCHODĚ VLETECH 1942-1943 405 -- Plánování deportací z Říše 405 -- Deportace z říšské župy Sudety „na Východ" 410 -- Deportace a komunální zájmy 411 -- Únor 1943: poslední transport z říšské župy Sudety na Východ 413 ---
DEPORTACE DO TEREZÍNA V LETECH 1942-1944 414 -- Terezín 414 -- 1942: Zahájení deportací ze Sudet do Terezína 416 -- 1943: „Přestávka" v deportacích 419 -- Další koncentrace Židů 419 -- Podpora Říšského sdružení 420 -- Využití židovských předmětů domovního zařízení 421 -- 1944: Uzav
(OCoLC)681490022
cnb002007397

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC