Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2010
494 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7294-364-7 (brož.)
Teoretická knihovna ; sv. 27
francouzština
Přeloženo z francouzštiny?
Obsahuje rejstřík
000192687
Prolog/ Flaubert analyzuje Flauberta -- Pozice, investice, přesuny -- Otázka dědictví -- Nutné náhody -- Moc psaní -- Flaubertův vzorec -- Dodatek 1/ Obsah Citové výchovy -- Dodatek 2/ Čtyři pohledy na Citovou výchovu Dodatek 3/ Paříž v Citové výchově -- PRVNÍ ČÁST -- TROJÍ STAV POLE -- 1/ Nabytí autonomie -- Strukturní podřízenost -- Bohéma a proměna života v umění -- Roztržka s „měšťákem" -- Baudelaire nomothétos -- První výzvy k pořádku -- Budování pozice -- Dvojí roztržka -- Ekonomický svět naruby -- Pozice a dispozice -- Flaubertovo hledisko -- Flaubert a „realismus" -- „Dobře psát o průměrnosti" -- Návrat k Citové výchově -- Dát formu -- Nalezení „čisté" estetiky -- Etické podmínky estetické revoluce -- 2/ Vznik podvojné struktury -- Postavení jednotlivých žánrů -- Diferenciace žánrů a unifikace pole -- Umění a peníze -- Dialektika odlišnosti -- Specifické revoluce a vnější změny -- Stvoření intelektuála -- Stýkání malířů a spisovatelů -- Zdůrazňování tvaru -- 3/ Trh symbolických statků -- Dvojí ekonomická logika -- Dva způsoby stárnutí -- Něco znamenat -- Zákonitost změny -- Obdoby a důsledek předzjednané harmonie -- Jak se tvoří víra -- DRUHÁ ČÁST -- ZÁKLADY VĚDY O DÍLECH -- 1/ Metodologické problémy -- Nový duch vědy -- Literární doxa a odolnost vůči objektivaci -- „Prvotní projekt", mýtus prvopočátku -- Thersítovo hledisko a nepravý
rozchod -- Prostor hledisek -- Překonání alternativ -- Objektivizovat subjekt objektivace -- Dodatek/ Úplný intelektuál a iluze všemohoucnosti myšlení -- 2/ Hledisko autora -- Literární pole v mocenském poli -- Nomos a otázka hranic -- Illusio a umělecké dílo jako fetiš -- Pozice, dispozice a zaujímání pozice -- Prostor možností -- Struktura a změna: vnitřní boje a permanentní revoluce -- Reflexivita a „naivita" -- Nabídka a poptávka -- Vnitřní střety a vnější sankce -- Průnik dvojích dějin -- Utvářená trajektorie -- Habitus a možnosti -- Dialektika pozic a dispozic -- Utváření a rozpad skupin -- Institucionální transcendence -- „Rouhavá demontáž fikce" -- Dodatek/ Účinek pole a formy konzervativismu -- TŘETÍ ČÁST -- POCHOPIT CHÁPÁNÍ -- 1/ Historická geneze ryzí estetiky -- Analýza podstaty a iluze absolutna -- Historická anamnéza a návrat potlačeného -- Historické kategorie uměleckého vnímání -- Podmínky ryzího čtení -- Bída ahistorismu -- Dvojí historizace -- 21 Způsob vidění a jeho společenský zrod -- Oko quattrocenta -- Základ charismatické iluze -- 3/ Procesuální teorie čtení -- Sebezobrazující příběh -- Čas čtení a čtení času -- Da capo/ Iluze a illusio -- Post-scriptum/ Za společenství univerzalismu -- O autorovi -- Csaba Szaló: Symbolická alchymie -- na literárním poli (Doslov) -- Sociologie Pierra Bourdieua -- Geneze knihy Pravidla umění -- Intelektuálové
a autonomie kultury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC