Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 2., dopl.
Praha : Karolinum, 2010
190 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1829-6 (brož.)
Učební texty ; 17
Obsahuje bibliografii na s. 173-186 a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000192691
I. Rétorika jako umění dobrého stylu a argumentace, která chce přesvědčit -- Co je rétorika /-] Spory o rétoriku /12 -- Ars persuadendi umění přesvědčovat /15 Rétorika a sémiotika /19 Rétorika a jazykověda /22 Rétorika a poetika /32 Neorétorika a teorie argumentace Rétorika a estetika /48 Umění mluvit a umění psát /51 Rétorika a hermeneutika 757 -- II. Předmět rétoriky a jeho uspořádání -- Řečnické žánry /64 -- Kánony (etapy) utváření řeči /66 -- 1. Invence /67 -- Rétorické a rétorikou využívané definice /73 Přirovnání, odlišení, konfrontace /75 Časti řečnického vystoupení /782. Dispozice /81 -- 3. Elokuce /84 -- 4. Memorování /89 -- 5. Podání, přednes /92 -- 6. „Šestý kánon" beletristická rétorika a učení o dobrém vkusu /93 -- III. Kapitoly z praktické rétoriky -- Příklady interpretace řečnických textů /97 Praktický průvodce cestou od námětu k řečnickému vystoupení /114 Čemu učí jazykovědná stylistika? /115 -- Funkční styly a jejich klasifikace /116 -- Stylové postupy a stylové útvary /121 -- Slohové útvary řečnické /125 Řečnické slohové útvary informativní a naučné /125 Řečnické útvary argumentativní a přesvědčovací /127 Řečnické útvary příležitostné /130 -- IV. Rétorické kontexty moderní jazykové komunikace -- Jazyková a řečová kultura /131 -- Dějiny a současnost jazykového purismu očima rétoriky /147 Institucionální lingvistika z pohledu rétoriky /151 Zdvořilost a takt v jazyce a v řeči /161 -- V. Namísto závěru -- O rétorice, řečnickém umění, o stylu a o porozumění řeči řekli a napsali /169
(OCoLC)681496487
cnb002123866

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC