Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:51x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
384 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-7307-0 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografie
Popsáno podle tištěné verze
000193079
Část I. Pojem dyslexie, její teorie a problémy -- 1. Pojem dyslexie -- 1.1 Diagnostický a statistický manuál DSM-IV-TR -- 1.2 Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10 -- 1.3 Výhrady k diskrepanci IQ čtení -- 2. Markery -- 2.1 Deskriptivní markery ’ -- 2.2 Substantivní markery -- 2.3 Topické markery -- 2.4 Doplňkové markery -- 2.5 Korelace -- 3. Obraz dyslexie a její typy -- 3.1 Typologie podle Z. Matějčka -- 3.2 Inverzní tendence -- 3.3 Typologie podle D. Bakkera -- 4. Fonologická teorie -- 4.1 Podstata fonologické teorie -- 4.2 Včasné vyhledávání a pomoc rizikovým dětem -- 4.3 Skladba fonologických schopností -- 4.4 Vztah mezi složkami fonologické schopnosti a jejich vývoj -- 4.5 Vztah fonologických schopností ke čtení -- 4.6 Dekódování fonologické versus ortografické -- 4.7 Soulad ortograficko-fonologický ve vztahu ke čtení a dyslexii -- 5. Hypotéza dvojího deficitu a teorie rychlého zpracování podnětů -- 5.1 Historie -- 5.2 Test rychlého pojmenování -- 5.3 Vztah časového deficitu a fonémového uvědomění -- 5.4 Diagnostická schopnost testu rychlého pojmenování -- 5.5 Teorie rychlého zpracování podnětů -- 6 -- Teorie vizuálního deficitu -- 7. Magnocelulární teorie -- 7.1 Magnocelulární a parvocelulární systém -- 7.2 Sustentativní a tranzitorní systém -- 7.3 Testy užívané při vyšetřování magnocelulární funkce -- 8. Cerebelární (mozečková) teorie -- 9. Neurobiologický přístup -- 9.1
Analýza post-mortem -- 9.2 Aplikace zobrazovacích metod -- 9.3 Evokované potenciály -- 10. Úrovně, na kterých dyslexie existuje -- 11. Je výklad jednotlivých teorií vyčerpávající? -- 12. Pracovní paměť -- 12.1 Model pracovní paměti -- 12.2 Pracovní paměť a čtení -- 12.3 Pracovní paměť a dyslexie -- 13. Prostředí, dědičnost a vývoj čtení -- 13.1 Úvod a základní pojmosloví -- 13.2 Metodologie -- 13.3 Vlivy dědičnosti a prostředí na čtenářské vlastnosti -- 13.4 Vliv rodinného prostředí na pozdější čtení -- 13.5 Působení rodičů-dyslektiků na dítě -- 14. Dlouhodobé účinky dyslexie na život jedince -- Část II. Čtení a oční pohyby -- 15. Oční pohyby -- 15.1 Oční pohyby obecně -- 15.2 Oční pohyby a čtení -- 16. Percepční rozpětí -- 16.1 Pojem percepčního rozpětí a metody výzkumu -- 16.2 Percepční rozpětí a čtení -- 17. Čerpání čtenářské informace a oční pohyby -- 18. Pozornost, čtení a oční pohyby -- 18.1 Pozornost a percepční rozpětí -- 18.2 Přesuny pozornosti a oční pohyby -- 18.3 Pozornost zjevná versus skrytá -- 18.4 Úrovně pozornosti -- 18.5 Pozornost mikro-a makrokuželová -- 18.6 Integrace pozornosti a očních pohybů jako podmínka čtení -- 19. Kontrola očních pohybů při čtení -- 19.1 Úrovně kontroly kdy a kam oči přemístit -- 19.2 Vliv parafoveální informace na rozhodování, kdy a kam oči přemístit -- 19.3 Fixační pozice -- 19.4 Sakády
-- 19.5 Individuální rozdíly v očních pohybech při čtení -- 20. Modely čtení -- 20.1 Morrisonův procesní model -- 20.2 Procesní model E-Z Reader -- 20.3 0’Reganův okulometrický model -- 21. Oční pohyby a pracovní paměť -- 21.1 Role očních pohybů v pracovní paměti -- 21.2 Vztah pracovní paměti, čtení a očních pohybů -- Část III. Oční pohyby u dyslektiků -- 22. Z historie výzkumu očních pohybů u dyslektiků -- 22.1 Pavlidisův výzkum -- 22.2 Reakce na Pavlidisův výzkum -- 22.3 Soudobý pohled -- 23. Mozečková hypotéza a oční pohyby -- 23.1 Nystagmus a jeho funkce při vizuálním sledování -- 23.2 Nystagmus a dyslexie -- 23.3 Senzoricko-motorické učení dyslektiků -- 24. Antisakády -- 24.1 Pojem antisakády -- 24.2 Antisakády a diagnostika dyslexie -- 25. Expresní sakády -- 25.1 Pojem expresní sakády -- 25.2 Expresní sakády a dyslexie -- 26. Sakády dyslektiků -- 26.1 Sakády v neverbálních úlohách -- 26.2 Účinek gravitačního středu a adjustace čtenářských sakád -- 27. Fixační instabilita -- 28. Vergence a binokulární kontrola -- 28.1 Vergence při čtení a binokulární (fixační) stabilita -- 28.2 Test Dunlopové -- 28.3 Binokulární instabilita a její náprava -- 28.4 Vergence a fonologické schopnosti -- 28.5 Binokulární kontrola během sakád -- 29. Plynulé sledovací oční pohyby
(OCoLC)707609502
cnb002158207

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC