Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2010
221 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7432-079-8 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 205-215, bibliografické odkazy a rejstřík
000193081
Předmluva 5 // I. Velká potopa z doby 6700 let př. n. 1 fakta a vytváření mýtů 9 // Scénář a datování katastrofy 10 Klimatické následky 15 Mýty o potopě a duchovní podněty světové potopy 17 // II. Doboví svědkové katastrofální potopy a jejich potomci 27 // Rané populace v černomořské oblasti: genetický otisk a jazykové pozůstatky 28 Předpotopní revoluce: přechod od lovectví a sběračství k výrobě potravin 38 // III. Ekologické zvraty v oblasti Černého moře 51 // Změny v ekologii životního prostředí 51 // Změny ve formách hospodaření 53 // Změny v ekologii osídlení // kolem roku 5500 př. n. 1 54 // Rané národy severního Černomoří 59 // 219 // IV. Kultura a architektura raných civilizací 69 // Růstové trendy v sídelních zónách // 6. tisíciletí př. n. 1 69 // Vývoj architektury a rozšíření // základních technologií 72 // Kult bohyní v černomořských kulturách 82 // V Písmo vrcholný výkon podunajské civilizace 96 // Vznik písma ve staré Evropě 98 Písmo a jeho společenská role v podunajské civilizaci 104 // Organizační principy staroevropského písma 106 // VI. Kultura předhláskového písma a jeho vývoz ve středomořské oblasti 112 // Dopady šíření staroevropské kultury na středomořské pobřeží a egejské ostrovy 114 // Vývoz egejské kultury a písma na Kypr a na Blízký východ 126 // „Export" písma do Itálie a role Etrusků 130 // Export písma a kultury // do západního Středomoří 140 // Význam egejských lineárních písem // pro vznik abecedy 144 // VII. Rané zemědělské společnosti v oblasti Černého moře 151 // Rané formy zemědělských společností 152 // Mýtus o matriarchátu 156 // Základní společenské modely // v raných civilizacích Starého světa 159 //
VIII. Srovnání raných civilizací Evropy a Mezopotámie 164 // Kulturní tvorba a rané jazykové kontakty v 6. a 5. tisíciletí př. n. 1 166 // Bohyně Evropy a Mezopotámie jako kulturní hrdinky 172 // IX. Evropa a Mezopotámie ve 4. tisíciletí př. n. 1 182 // Časový rozdíl v kulturním vývoji evropsko-asijské konvergenční zóny 182 // Šíření kultury ze západu na východ ve 4. tisíciletí př. n. l. 185 // Vznik sumerského písma a význam šíření kulturních vlivů ze západu na východ 189 // Šíření kultury ze západu a jeho účinky mimo oblast Mezopotámie 197 // Transformace sumerských kulturních tradic v akkadsko-babylonském světě 199 // Epilog 203 // Bibliografie // Zeměpisný rejstřík 216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC