Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
169 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3685-3 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 169
000193090
Otázky, které se týkají firmy -- 1. „Proč se ucházíte o zaměstnání právě v naší firmě?" -- 2. „Co vás napadá v souvislosti s našimi produkty?" -- 3. „Co vás na naší branži nejvíce zajímá?" -- 4. „Co víte o naší konkurenci?" -- 5. „Čím se lišíme od konkurence?" -- 6. „Jak hodnotíte naši propagaci?" -- 7. „Co víte o historii naší firmy?" -- 8. „Co víte o naší firemní kultuře?" -- 9. „Jak hodnotíte náš inzerát?" -- 10. „Jak se vám líbí on-line servis na našich webových stránkách?" -- Otázky, které se týkají vzdělání -- 11. „Proč jste se rozhodl právě pro toto vzdělání?" -- 12. „Proč jste se rozhodl právě pro toto studium?" -- 13. „Jaký je podle vašeho názoru rozdíl mezi studiem na vysoké škole -- a na univerzitě?" -- 14. „Vystudoval jste humanitní obor. Jakou to pro vás představuje výhodu v souvislosti s nabízenou pracovní pozicí?" ---
15. „Co vám dala absolvovaná praxe během studia?" -- 16. „Je vaší silnou stránkou generalizace, nebo jste spíše specialista?" -- 17. „Odpovídají vaše hodnocení vašim skutečným výsledkům?" -- 18. „Jaký přínos pro vás měl zahraniční studijní pobyt?" -- 19. „Proč jste studoval na soukromé vysoké škole?" -- 20. „Proč jste si vybral pro svou diplomovou práci právě toto téma?" -- 21. „V čem je výhoda nových bakalářských a navazujících magisterských -- programů?" -- 22. „Předurčil vaše profesní zaměření nějaký klíčový zážitek?" -- Otázky, které se týkají kariéry -- 23. „Proč chcete změnit pracovní místo?" -- 24. „Co se vám nejvíce líbilo na minulé práci?" -- 25. „Kde v kariérním postupu vidíte své místo za pět let?" -- 26. „Proč nemůžete své profesní cíle realizovat u vašeho dosavadního -- zaměstnavatele?" -- 27. „Jak si představujete fázi zapracování?" ---
28. „Ve firmě jste pracoval dlouho. Jaké by to mohlo představovat -- komplikace?" -- Otázky, které se týkají osobnosti -- 29. „V čem vynikáte?" -- 30. „Co jsou vaše slabé stránky?" -- 31. „Proč pracujete?" -- 32. „Co pro vás znamená úspěch?" -- 33. „Co bylo nejlepší rozhodnutí vašeho života?" -- 34. „Na co jste ve svém životě mimořádně hrdí?" -- 35. „Co vás morálně vzchopí po neúspěchu?" -- 36. „Z čeho máte strach?" -- 37. „Pracujete raději sám, nebo s ostatními?" -- 38. „Kde dokážete nejlépe uplatnit svou kreativitu?" -- 39. „Co pro vás znamená loajalita?" -- 40. „Co chápete pod pojmem flexibilita?" -- 41. „Nakolik jste mobilní?" -- 42. „Umíte se prosadit?" -- 43. „Jste připraveni na konfrontaci? Jak vnímáte konflikt?" -- 44. „S jakou mimořádnou zátěží počítáte ve své případné nové práci?" -- 45. „Jak reagujete na stres?" -- 46. „Co děláte nejraději ve svém volném čase?" ---
47. „Nakolik je pro vás důležitý vzhled a optický dojem?" -- 48. „Jaké máte vzory?" -- 49. „Jaké klíčové kvalifikace budou v budoucnu nejdůležitější?" -- Otázky, které se týkají nesrovnalostí v životopise -- 50. „Proč jste nedokončil své učňovské/středoškolské vzdělání?" -- 51. „Proč jste přerušil vysokoškolské studium?" -- 52. „Proč jste změnil obor studia?" -- 53. „Proč jste studoval tak dlouho?" -- 54. „Proč jste nestudoval v zahraničí?" -- 55. „Proč jste opustil své dosavadní zaměstnání ještě během zkušební doby?" -- 56. „Proč jste byl propuštěn v průběhu zkušební lhůty?" -- 57. „Proč hledáte zaměstnání tak dlouho?" -- 58. „Proč chcete po letech samostatné výdělečné činnosti nastoupit -- do zaměstnání?" -- 59. „Proč jste tak často střídal zaměstnání?" -- 60. „Jak jste se poučil ze svých chyb?" -- Otázky, které se týkají vedení a spolupráce ---
61. „Jak důležitá je pro vás osobně týmová práce?" -- 62. „Na čem nejčastěji ztroskotávají pracovní týmy?" -- 63. „Co uděláte, jestliže máte pocit, že s vámi nadřízený jednal -- nespravedlivě?" -- 64. „Co byste udělal, kdyby byl váš kolega povýšen do pozice, pro niž -- se cítíte lépe kvalifikován?" -- 65. „Co vás motivuje?" -- 66. „Kvůli čemu vznikají ve firmách největší ztráty?" -- 67. „Čemu dáváte přednost tykání nebo vykání?" -- Otázky, které se týkají metodické kompetence -- 68. „Co rozumíte pod označením profesionální projekt management?" -- 69. „Proč projekty krachují?" -- 70. „Jak lze zvýšit efektivitu mítinků?" -- 71. „Co si myslíte o ,balanced scorecarď?" -- 72. „Jak zvládáte časovou tíseň?" -- 73. „Co rozumíte pod pojmem ,change managemenť?" -- Otázky, které se týkají (budoucích) vedoucích pracovníků -- 74. „Jaké vlastnosti má mít ideální nadřízený?" ---
75. „Jak jste dosud mohl prokázat své manažerské schopnosti?" -- 76. „Jaké nástroje řízení lidských zdrojů využíváte?" -- 77. „Nakolik je pro vás v roli manažera důležité získat široký konsenzus?" -- 78. „Jak chápete profesionální management konfliktů?" -- 79. „Jak postupujete, pokud zaměstnanec nepodává takové výkony, -- jaké se od něho očekávají?" -- 80. „Kterou teorii řízení nebo radu pro manažery považujete za mimořádně -- účinnou?" -- 81. „Jaký styl řízení preferujete?" -- 82. „Co si myslíte o ,shareholder value je to měřítko dobrého řízení -- firmy?" -- 83. „Čím je pro vás zajímavá práce, která zabere více než 50 hodin týdně? -- Vždyť máte rodinu a děti." -- Klíčové otázky k rámcovým ekonomickým podmínkám -- 84. „Jak si představujete úspěšný podnik?" -- 85. „Co určuje konkurenceschopnost firem?" -- 86. „Jaký je váš postoj ke globalizaci?" ---
87. „Jak hodnotíte ekonomickou budoucnost Německa?" -- Typické otázky kladené ženám -- 88. „Nakolik je pro vás důležitá rodina?" -- 89. „Kdy vlastně chcete mít děti?" -- 90. „Jak lze skloubit péči o děti s prací?" -- 91. „Jste připravena na vysoké nároky a komplikace spojené s prací mimo sídlo firmy?" -- Problematické otázky -- 92. „Jaká je vaše oblíbená barva?" -- 93. „Dali byste souhlas ke grafologickému rozboru svého písma?" -- Otázky, které se týkají finančního ohodnocení -- 94. „Nakolik jsou pro vás důležité peníze?" -- 95. „Jakou máte představu o platu?" -- 96. „Čím zdůvodníte své nadprůměrně vysoké požadavky finančního ohodnocení?" -- 97. „Proč jste ochoten přijmout nižší finanční ohodnocení?" -- Otázky na závěr přijímacího pohovoru -- 98. „Máte nějaké dotazy na závěr?" -- 99. „Ucházíte se o zaměstnání ještě někde jinde?" ---
100. „Byl byste případně ochoten pracovat u nás i na jiné pozici?" -- 101. „Proč bychom se měli rozhodnout právě pro vás?" -- Když personalisté googlují aneb co o vás ví internet -- Přijat, nebo odmítnut? -- Mentální příprava na pohovor -- Jste pozorovatel, nebo pozorovaný? -- Nepřípustné otázky jak si s nimi poradit? -- Žádná odpověď, také odpověď -- Jak si šikovně poradit s nepřípustnými otázkami -- Nemoci a handicapy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC