Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2010
230 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7294-390-6 (brož.)
Studie osobností brněnské lingvistiky ; 1
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000193137
Diaíektoíogie -- Dnešní rozdělení nářečí na východní Moravě ♦ ♦ ♦ 15 -- Poznámky k nářeční slovo tvorbě 21 -- Slovesný vid v nářečích na Moravě a ve Slezsku ♦ ♦ ♦ 25 -- Grafémika -- Poznámky k vývoji české interpunkce v 16. století ♦ ♦ ♦ 35 Průřez vývojem staročeské interpunkce 47 Poloha enklitik jako kritérion k hodnocení staročeské interpunkce Středník ♦♦♦ 63 -- Historická fonologie -- Příspěvek k poznání české kvantity v 16. století ♦ ♦ ♦ 75 Samohlásková kvantita v době Adama Michny z Otradovic Poznámky ke dvěma edičním otázkám ♦ ♦ ♦ 89 Ještě k rukopisu Blahoslavovy Gramatiky 93 Počátkové staročeské mluvnice Pavla Josefa Šafaříka 95 Hláskosloví staré češtiny alternativně ? ♦ ♦ ♦ 101 Střídnice za jery ve střední slovenštině ♦ ♦ ♦ 107 -- Slovotvorba ---
Slovotvorná produktivita pojem synchronní, nebo diachronní? « Slovotvorba v Blahoslavově gramatice a v gramatikách pozdějších « Konce derivačních řad v slovotvorném systému češtiny ♦ ♦ ♦ 123 Pokus o vypracování optimálního modelu pro srovnávání -- příbuzných jazyků v oblasti slovo tvorby 127 Slovní zásoba u Veleslavína a Komenského (slovotvorný aspekt) ♦ Slovotvorné svazky (subparadigmata) adjektiv ♦♦♦ 139 (Ing. Dr.) Václav Jan Rosa ♦ ♦ ♦ 151 -- jazyková kultura -- Racionalizace pravopisu psaní bez úsilí? 159 Slova Jana Skácela 161 -- Rentgenogram mladé ženy Zdeny Zábranské ♦♦♦ 165 -- Jazyk totality a jazyk dneška 167 Jazyk publicistiky Leoše Janáčka a jeho přeměny ♦ ♦ ♦ 171 Česko-německé jazykové kontakty 177 Minimalizace škod na spisovné češtině ♦ ♦ ♦ 181 Slova L.K. ♦♦♦ 183 -- Recenze ---
Lingvistika lži (Může jazyk zakrývat myšlenky?) ♦ ♦ ♦ 187 Poučení o jednom důležitém nástroji ♦ • ♦ 189 Pozoruhodné myšlenky o jazyce ♦♦♦ 193 Německo-česko-slovenské lexikální kontakty ♦ ♦ ♦ 195
(OCoLC)703548235
cnb002125220

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC