Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.9) Půjčeno:208x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010
147, [13] s. obr. příl. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-878-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000193155
OBSAH -- OBSAH 3 -- ÚVOD 5 -- TEORETICKÁ ČÁST 7 -- 1 VYMEZENÍ ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 7 -- 1.1 Vymezení pojmů gramotnost, čtenářská gramotnost, funkční gramotnost, školská gramotnost 9 -- 1.2 počáteční čtenářská gramotnost 12 -- 1.2.1 Metody výuky čtení v 1. ročníku ZŠ v kontextu s rozvojem počáteční čtenářské gramotnosti 16 -- 1.2.2 Faktory ovlivňující počáteční čtenářskou gramotnost 20 -- 2 STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 24 -- 2.1 výzkum čtenářské gramotnosti šetření PIRLS 27 -- 2.2 výzkum čtenářské gramotnosti šetření PISA 32 -- 3 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ A VÝCHODISKA PRO NAŠE ŠKOLSTVÍ 37 -- 3.1 výsledky českých žáků výzkum PIRLS 37 -- 3.1.1 Způsoby výuky čtení a jejich vliv na rozvoj čtenářských kompetencí 40 -- 3.1.1.1 Užívané zdroje 41 -- 3.1.1.2 Typy textů 44 -- 3.1.1.3 Činnosti následující po přečtení 45 -- 3.1.1.4 Aktivity při výuce čtení 46 -- 3.1.1.5 Rozvijení čtenářských dovedností 47 -- 3.1.1.6 Způsoby práce s výukovým materiálem 49 -- 3.2 výsledky českých žáků výzkum PISA 49 -- 3.3 Porovnání výsledků čtenářských dovedností vybraných zemí ve výzkumu PISA a PIRLS 53 -- 4 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A INTEGRACE PROBLEMATIKY POROZUMĚNÍ TEXTU V NĚM 54 -- 4.1 Princip komplexnosti ve výuce českého jazyka a literatury 65 -- 5 SOUČASNÉ UČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA A
JEJICH ROLE PŘI VÝUCE POROZUMĚNÍ TEXTU VE SPOJENÍ S AKTIVITAMI VEDOUCÍMI KE ZKVALITŇOVÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 68 -- 5.1 Obecná charakteristika učebnic 69 -- 5.2 učebnice českého jazyka a integrace učiva porozumění textu v nich -- 73 -- 5.2.1 Specifika nově pojatých učebnic mateřštiny 75 -- PRAKTICKÁ ČÁST 81 -- 6 METODOLOGIE EMPIRICKÉ ČÁSTI 82 -- 7 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ UČEBNICE ČEŠTINY 84 -- 7.1 Vyhodnocení získaných dat 84 -- 7.2 závěr dotazníkového šetření 87 -- 8 MONITOROVÁNÍ VÝUKY MATEŘSKÉHO JAZYKA 88 -- 8.1 Vyhodnocení získaných dat 88 -- 9 ANALÝZA UČEBNIC ČESKÉHO JAZYKA PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 103 -- 9.1 Analýza učebnic českého jazyka pro 1. ročník ZŠ 105 -- 9.1.1 Integrace vnitropředmětových vztahů 106 -- 3 -- 9.1.2 Výchozí texty učebnic -- 9.13 Typ „ textů " mluvnických cvičeni -- 9.1.4 Úkoly k textu rozvíjející cíleně čtenářskou gramotnost -- 9.2 Analýza učebnic českého jazyka pro 2. ročník ZŠ -- 9.2.1 Integrace vnitropředmětových vztahů -- 9.2.2 Výchozí texty učebnic -- 9.23 Typ „ textů " mluvnických cvičení -- 9.2.4 Úkoly k textu rozvíjející cíleně čtenářskou gramotnost -- 9.3 Analýza učebnic českého jazyka pro 3. ročník ZŠ -- 9.3.1 Integrace vnitropředmětových vztahů -- 93.2 Výchozí texty učebnic -- 933 Typ „ textů " mluvnických cvičení -- 9.3.4 Úkoly k textu rozvíjející cíleně čtenářskou
gramotnost -- 9.4 Analýza učebnic českého jazyka pro 4. ročník ZŠ -- 9.4.1 Integrace vnitropředmětových vztahů -- 9.4.2 Výchozí texty učebnic -- 9.4.3 Typ „ textů " mluvnických cvičení -- 9.4.4 Úkoly k textu rozvíjející cíleně čtenářskou gramotnost -- 9.5 Analýza učebnic českého jazyka pro 5. ročník ZŠ -- 9.5.1 Integrace vnitropředmětových vztahů -- 9.5.2 Výchozí texty učebnic -- 9.53 Typ „ textů " mluvnických cvičení -- 9.5.4 Úkoly k textu rozvíjející cíleně čtenářskou gramotnost -- 10 VÝSTUPY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC