Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku (@@20121103-15:57:12@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(12.9) Půjčeno:116x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
310 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-845-5 (brož.)
Spis OU ; č. 219/2010
Obsahuje bibliografie
000193163
I -- Ludmila Neslddkovd -- Statistika přirozené měny obyvatelstva (vitální statistika). II -- Bohumír Smutný -- Zemská tovární oprávnění (privilegia) -- III -- Eduard Maur -- Katastry 18. století (tereziánský katastr český a moravský, karolínský katastr slezský, josefský katastr) -- IV -- Jan AI Saheb Marek Vafeka -- Urbáře -- V -- Martin Jemelka -- Vybrané vizuální prameny k hospodářským dějinám -- VI -- Milan Myška -- Statistické zprávy obchodních a živnostenských komor VIL -- Radek Lipovski Petr Popelka -- Pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí v 18-19. století -- VIII -- Petr Gába -- Výsledky empirických sociologických výzkumů -- IX -- Hana Šústková — Andrea Pokludová — Pavel Kladiwa Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků) -- X -- Radoslav Danek -- Stavební dokumentace -- XI -- Pavel Kladiwa -- Noviny -- XII -- Milan Hlavačka -- Vnitrozemská plavba v českých zemích v 19. století a prameny statistické povahy -- XIII -- Petr Kadlec -- Prameny k dějinám vzdělání a školství -- (Tištěné programy /výroční zprávy/ středních škol, -- školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy) -- XIV -- Andrea Pokludová Výroční zprávy měst -- druhé poloviny 19. a počátku 20. století

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC