Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:54x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
xvi, 404 s., 16 s. barev. obr. příl. : il. ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2820-9 (váz.)
ISBN 978-80-247-6773-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 243-250 a rejstřík
Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon)
Popsáno podle tištěné verze
000193233
1 Balneologie -- 1.1 Úvod -- 1.2 Rozdíly mezi českou lázeňskou medicínou a světovou balneologií -- 1.3 Současné postavení české lázeňské medicíny -- 1.4 Historie balneologie ve světě a v České republice v krátkém přehledu -- 1.5 Osobnosti balneologie v Čechách, na Moravě a na Slovensku -- 2.1 Balneologie, balneoterapie -- 2 Balneologie-základní pojmy -- 2.1 Balneologie, balneoterapie -- 2.2 Přírodní léčivé zdroje -- 2.3 Přírodní léčebné lázně -- 2.4 Lázeňská péče -- 2.5 Indikační seznam -- 2.6 Česká lázeňská medicína jako komplexní léčba -- 2.7 Fyziatrie, fyzikální terapie a vztah k balneologii -- 2.7.1 Fyziatrie základní pojmy -- 2.7.2 Dělení fyzikálních energií -- 2.8 Lázeňská léčebná procedura -- 3 Obecné biologické účinky balneologie -- 3.1 Obecné vlivy PLZ na organismus -- 3.1.1 Signální funkce fyzikálních energií -- 3.1.2 Vlivy PLZ na úrovni buněk, tkání a orgánů ---
3.1.3 Obecné reakce CNS na přírodní léčivé zdroje -- 3.2 Autonomie orgánů a tkání ve vztahu k balneologii -- 3.3 Primární a sekundární účinky balneologie -- 3.4 Dysregulace organismu jako včasná indikace balneologie -- 3.5 Plasticita CNS -- 3.5.1 Hyperreaktivní děje CNS a jejich ovlivnění balneologií -- 4 Fyziologické účinky balneologie -- 4.1 Přehled fyziologických účinků balneologie -- 4.1.1 Všeobecné a nespecifické účinky balneologie -- 4.1.2 Specifické účinky balneologie lokální a celkové -- 4.2 Klinický význam nespecifických účinků balneologie -- 5 Autonomní nervový systém, jeho funkce a význam v balneologii -- 5.1 Úvodní charakteristika autonomního nervového systému -- 5.1.1 Funkce ANS jako logistiky organismu -- 5.2 Neuroanatomie CNS a ANS -- 5.2.1 Nervový systém -- 5.2.2 Neuroanatomie autonomního nervového systému -- 5.2.3 Anatomicko-organizační stupně autonomního nervového systému ---
5.2.4 Regulační funkce autonomního nervového systému -- 5.2.5 Přehled funkcí autonomního nervového systému -- 5.2.6 Obecná charakteristika reflexních reakcí autonomního nervového systému -- 5.3 Koncepční pojetí autonomního nervového systému -- 5.3.1 Neuroanatomické dělení autonomního nervového systému -- 5.3.2 Psychoneuroimunoendokrinologický koncept autonomního nervového systému -- 5.3.3 Balneologický koncept autonomního nervového systému -- 5.4 Úrovně regulačních dějů v organismu -- 5.5 Neurofyziologické charakteristiky částí autonomního nervového systému -- 5.5.1 Centrální část autonomního nervového systému -- 5.5.2 Řízení autonomního nervového systému limbickým systémem -- 5.5.3 Vzájemné regulace hypotalamu a autonomního nervového systému -- 5.5.4 Interakce hypotalamu -- 5.5.5 Limbický mozeček, vztah mozečku k autonomnímu nervovému systému a imunitním dějům ---
5.5.6 Centra autonomního nervového systému v mozkovém kmeni, v prodloužené míše -- a mezencefalu -- 5.5.7 Nervus vagus, jeho význam v autonomním nervovém systému -- 5.5.8 Zastoupení autonomního nervového systému v míše -- 5.6 Periferní nervový systém autonomního nervového systému -- 5.6.1 Periferní nervy autonomního nervového systému -- 5.6.2 Přehled receptorů v periferii autonomního nervového systému -- 5.6.3 Mediátory periferního autonomního nervového systému -- 5.6.4 Sympatická nervová vlákna ve stěně cévní, asynaptická sympatická síť autonomního nervového systému -- 5.7 Funkce periferního autonomního nervového systému -- 5.8 Enterický intramurální systém autonomního nervového systému a viscerální orgány -- 5.8.1 Základní údaje o intestinálním systému autonomního nervového systému -- 5.8.2 Stručné údaje z neuroanatomie a fyziologie GIT ---
5.8.3 Reflexní regulační mechanismy v trávicím ústrojí při balneoterapii -- 5.9 Reflexní programy autonomního nervového systému na periferii -- 5.10 Vertikální řízení autonomního nervového systému, systém sympatiku a parasympatiku -- 5.10.1 Neuroanatomie sympatiku a parasympatiku -- 5.10.2 Paraganglia autonomního nervového systému -- 5.10.3 Vzájemné funkční vztahy sympatiku a parasympatiku -- 5.10.4 Klinické nálezy aktivace systému sympatiku a parasympatiku -- 5.11 Aklimatizace -- 5.11.1 Poplachová reakce -- 5.11.2 Adaptace -- 5.11.3 Habituace -- 5.12 Vztah autonomního nervového systému a imunitního systému -- 5.13 Výkonnost autonomního nervového systému -- 5.13.1 Diagnostika autonomního nervového systému, klinická vyšetření -- 5.13.2 Možnosti vyšetření funkcí autonomního nervového systému v lázeňství -- 5.13.3 Dermografismus -- 5.13.4 Komplexní test chladovým podnětem ---
5.13.5 Přínos SAVTF pro diagnostiku stavu autonomního nervového systému -- 5.13.6 Význam diagnostiky funkcí autonomního nervového systému v balneologii -- 5.14 Klinické projevy vlivu autonomního nervového systému v organismu -- 5.14.1 Vliv pohybu na autonomní nervový systém a organismus -- 5.14.2 Regulace kardiovaskulárních funkcí, změny tepové frekvence, -- respirační změny -- 5.14.3 Vztah autonomního nervového systému a bolesti -- 5.15 Biologické zákonitosti autonomního nervového systému -- 5.16 Hyperémie -- 5.16.1 Změny reakcí autonomního nervového systému u různých nemocí -- 6 Termoregulace ve vztahu k balneoterapii -- 6.1 Teplo -- 6.1.1 Úvod, definice -- 6.2 Teplo v lidském těle, zdroje tepla -- 6.2.1 Základní fyzikální a fyziologické pojmy -- 6.2.2 Tepelná pohoda, indiferentní teplota, izotermní bod -- 6.2.3 Tolerance tepla -- 6.2.4 Tepelné jádro a tepelná slupka -- 6.2.5 Funkce tepelné slupky ---
6.2.6 Kongenitální faktory, konstituce ve vztahu k tepelnému jádru a slupce -- 6.2.7 Vztah tepelného jádra a slupky u nemocných osob -- 6.2.8 Obalová vrstva -- 6.3 Termogeneze -- 6.3.1 Netřesová termogeneze -- 6.3.2 Třesová termogeneze -- 6.4 Termogeneze u dětí -- 6.5 Přehled mechanismů výdeje tělesného tepla -- 6.6 Transport tělesného tepla a výměna tělesného tepla s okolím -- 6.6.1 Fyzikální mechanismy transportu tepla -- 6.6.2 Kondukce -- 6.6.3 Konvekce -- 6.6.4 Radiace -- 6.6.5 Evaporace -- 6.7 Termorecepce -- 6.7.1 Neuroanatomie a fyziologie termoreceptorů -- 6.8 Termoregulace, termoregulační centra -- 6.8.1 Úloha hypotalamu v termoregulaci -- 6.9 Centrální mechanismy termoregulace -- 6.9.1 Mechanismy aktivované teplem -- 6.9.2 Mechanismy aktivované chladem -- 6.9.3 Termoregulace chováním -- 6.10 Aklimatizace na tepelné podněty -- 6.11 Sudomotorická termoregulace -- 6.11.1 Základní údaje o sudomotorice ---
6.11.2 Faktory ovlivňující pocení -- 6.12 Tělesná teplota -- 6.12.1 Stavy tělesné teploty -- 6.12.2 Měření tělesné teploty -- 6.12.3 Chronobiologie termoregulace -- 6.12.4 Vliv nemocí na termoregulaci -- 6.12.5 Projevy lokální termoterapie v balneoterapii -- 6.12.6 Projevy celkové termoterapie v balneoterapii -- 6.12.7 Vliv autonomního nervového systému na vnímání tepelné pohody -- 6.12.8 Vliv klimatických podmínek na pocit tepelné pohody -- 6.13 Vliv chladu na lidský organismus -- 6.13.1 Vliv chladových imerzí na aktivitu sympatiku -- 6.13.2 Programy termoregulačních reakcí autonomního nervového systému na povrchu těla -- 6.14 Přehled vlivu tepla na systémy a funkce v těle -- 7 Tradiční procedury balneologie -- 7.1 Uvod -- 7.2 Úprava tepelné bilance organismu a vyrovnání přechodného deficitu tepla hypertermní procedurou -- 7.3 Úprava poruch funkcí termoregulačních řídících center, zvýšení teploty lokálně ---
nebo celkově pro terapeutické účely -- 7.3.1 Hyperémie -- 7.4 Odnětí nadměrného tepla, snížení lokální teploty, celotělové ochlazení -- 7.5 Reakce nemocných na fyzikální energie a na procedury balneologie -- 7.6 Hlavní obecné zásady pro balneoterapii a hydroterapii -- 7.7 Obecné účinky balneologie -- 7.7.1 Obecné účinky celkové vodní koupele s PMV -- 7.7.2 Tepelný vliv balneologie -- 7.7.3 Efektivní teplota -- 7.7.4 Přehled fyziologických účinků teplých celkových vodních koupelí -- 7.7.5 Mechanické vlivy celkové koupele, tlak, vztlak -- 7.7.6 Chemický vliv celkové koupele v PMV -- 7.6.7 Biologicky účinné látky -- 7.8 Fyziologické účinky chladu v přehledu -- 7.8.1 Vliv aplikace chladu -- 7.8.2 Fyziologická podstata léčivého účinku studené vody podle Janského -- 7.8.3 Opakované působení lokální chladové vodní imerze -- 7.9 Tradiční procedury v lázeňství -- 7.9.1 Přehled tradičních procedur balneologie ---
7.9.2 Priessnitzovy procedury -- 7.9.3 Chladné mokré zábaly u febrilních stavů -- 7.9.4 Vlažné a teplé tradiční procedury -- 7.9.5 Oviny podle Kneippa, Kneippova kúra -- 7.9.6 Méně časté tradiční procedury -- 7.9.7 Sprchy, střiky -- 7.10 Koupele obecné údaje, zásady provozu -- 7.10.1 Celkové koupele -- 7.10.2 Koupele částečné, polokoupele, sedací koupel -- 7.10.3 Vířivé koupele, perličková koupel, podvodní masáže -- 7.10.4 Klasická, tzv. složitá vodoléčba podle Niepela -- 7.10.5 Koupele peloidní, plynné, vzdušné, parní -- 8 Přírodní léčivé zdroje ČR -- 8.1 Úvod -- 8.2 Přírodní minerální vody -- 8.2.1 Definice přírodních minerálních vod -- 8.2.2 Způsoby aplikace přírodních minerálních vod -- 8.2.3 Účinky přírodních minerálních vod -- 8.3 Dělení přírodních minerálních vod -- 8.4 Obecné kontraindikace lázeňské péče o dospělé, děti a dorost ---
8.5 Klasifikace přírodních minerálních léčivých vod v CR -- 8.5.1 Přírodní minerální léčivé slabě mineralizované vlažné vody teplíce -- 8.5.2 Přírodní minerální uhličité vody kyselky -- 8.5.3 Zemité vody -- 8.5.4 Alkalické vody -- 8.5.5 Slané vody -- 8.5.6 Kalciumchloridové a chloridovápenaté vody -- 8.5.7 PMV s obsahe

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC