Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.4) Půjčeno:58x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
xvi, 404 s., 16 s. barev. obr. příl. : il. ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2820-9 (váz.)
ISBN 978-80-247-6773-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 243-250 a rejstřík
Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon)
Popsáno podle tištěné verze
000193233
Seznam zkratek XI // Předmluva autora XV // 1 Balneologie 1 // 1.1 Úvod 1 // 1.2 Rozdíly mezi českou lázeňskou medicínou a světovou balneologií 2 // 1.3 Současné postavení české lázeňské medicíny 2 // 1.4 Historie balneologie ve světě a v České republice v krátkém přehledu 2 // 1.5 Osobnosti balneologie v Čechách, na Moravě a na Slovensku 5 // 2.1 Balneologie, balneoterapie 7 // 2 Balneologie - základní pojmy 7 // 2.1 Balneologie, balneoterapie 7 // 2.2 Přírodní léčivé zdroje 8 // 2.3 Přírodní léčebné lázně 8 // 2.4 Lázeňská péče 8 // 2.5 Indikační seznam 8 // 2.6 Česká lázeňská medicína jako komplexní léčba 9 // 2.7 Fyziatrie, fyzikální terapie a vztah k balneologii 9 // 2.7.1 Fyziatrie - základní pojmy 9 // 2.7.2 Dělení fyzikálních energií 10 // 2.8 Lázeňská léčebná procedura 12 // 3 Obecné biologické účinky balneologie 13 // 3.1 Obecné vlivy PLZ na organismus 13 // 3.1.1 Signální funkce fyzikálních energií 13 // 3.1.2 Vlivy PLZ na úrovni buněk, tkání a orgánů 14 // 3.1.3 Obecné reakce CNS na přírodní léčivé zdroje 15 // 3.2 Autonomie orgánů a tkání ve vztahu k balneologii 15 // 3.3 Primárni a sekundární účinky balneologie 16 // 3.4 Dysregulace organismu jako včasná indikace balneologie 16 // 3.5 Plasticita CNS 17 // 3.5.1 Hyperreaktivní děje CNS a jejich ovlivnění balneologií 18 // 4 Fyziologické účinky balneologie 21 // 4.1 Přehled fyziologických účinků balneologie 21 // 4.1.1 Všeobecné a nespecifické účinky balneologie 21 // 4.1.2 Specifické účinky balneologie lokálni a celkové 22 // 4.2 Klinický význam nespecifických účinků balneologie 22 // 5 Autonomní nervový systém, jeho funkce a význam v balneologii 25 // 5.1 Úvodní charakteristika autonomního nervového systému 25 // 5.1.1 Funkce ANS jako logistiky organismu 25 //
5.2 Neuroanatomie CNS a ANS 26 // 5.2.1 Nervový systém 26 // 5.2.2 Neuroanatomie autonomního nervového systému 26 // 5.2.3 Anatomicko-organizační stupně autonomního nervového systému 26 // 5.2.4 Regulační funkce autonomního nervového systému 27 // 5.2.5 Přehled funkcí autonomního nervového systému 27 // 5.2.6 Obecná charakteristika reflexních reakcí autonomního nervového systému 27 // 5.3 Koncepční pojetí autonomního nervového systému 28 // 5.3.1 Neuroanatomické dělení autonomního nervového systému 28 // 5.3.2 Psychoneuroimunoendokrinologický koncept autonomního nervového systému . 28 // 5.3.3 Balneologický koncept autonomního nervového systému 29 // 5.4 Úrovně regulačních dějů v organismu 29 // 5.5 Neurofyziologické charakteristiky částí autonomního nervového systému 30 // 5.5.1 Centrální část autonomního nervového systému 30 // 5.5.2 Řízení autonomního nervového systému limbickým systémem 30 // 5.5.3 Vzájemné regulace hypotalamu a autonomního nervového systému 31 // 5.5.4 Interakce hypotalamu 32 // 5.5.5 Limbický mozeček, vztah mozečku k autonomnímu nervovému systému a imunitním // dějům 33 // 5.5.6 Centra autonomního nervového systému v mozkovém kmeni, v prodloužené míše // amezencefalu 35 // 5.5.7 Nervus vagus, jeho význam v autonomním nervovém systému 35 // 5.5.8 Zastoupení autonomního nervového systému v míše 36 // 5.6 Periferní nervový systém autonomního nervového systému 37 // 5.6.1 Periferní nervy autonomního nervového systému 37 // 5.6.2 Přehled receptom v periferii autonomního nervového systému 38 // 5.6.3 Mediátory periferního autonomního nervového systému 38 // 5.6.4 Sympatická nervová vlákna ve stěně cévní, asynaptická sympatická síť autonomního nervového systému 39 //
5.7 Funkce periferního autonomního nervového systému 39 // 5.8 Enterický intramurální systém autonomního nervového systému a viscerální orgány 40 // 5.8.1 Základní údaje o intestinálním systému autonomního nervového systému 40 // 5.8.2 Stručné údaje z neuroanatomie a fyziologie GIT 41 // 5.8.3 Reflexní regulační mechanismy v trávicím ústrojí při balneoterapii 42 // 5.9 Reflexní programy autonomního nervového systému na periferii 44 // 5.10 Vertikální řízení autonomního nervového systému, systém sympatiku a parasympatiku 45 // 5.10.1 Neuroanatomie sympatiku a parasympatiku 45 // 5.10.2 Paraganglia autonomního nervového systému 46 // 5.10.3 Vzájemné funkční vztahy sympatiku a parasympatiku 46 // 5.10.4 Klinické nálezy aktivace systému sympatiku a parasympatiku 47 // 5.11 Aklimatizace 47 // 5.11.1 Poplachová reakce 47 // 5.11.2 Adaptace 49 // 5.11.3 Flabituace 49 // 5.12 Vztah autonomního nervového systému a imunitního systému 49 // 5.13 Výkonnost autonomního nervového systému 51 // 5.13.1 Diagnostika autonomního nervového systému, klinická vyšetření 51 // 5.13.2 Možnosti vyšetření funkcí autonomního nervového systému v lázeňství 52 // 5.13.3 Dermografismus 53 // 5.13.4 Komplexní test chladovým podnětem 54 // 5.13.5 Přínos SAVTF pro diagnostiku stavu autonomního nervového systému 54 // 5.13.6 Význam diagnostiky funkcí autonomního nervového systému v balneologii 55 // 5.14 Klinické projevy vlivu autonomního nervového systému v organismu 55 // 5.14.1 Vliv pohybu na autonomní nervový systém a organismus 55 // 5.14.2 Regulace kardiovaskulárních funkcí, změny tepové frekvence, respirační změny 56 // 5.14.3 Vztah autonomního nervového systému a bolesti 58 // 5.15 Biologické zákonitosti autonomního nervového systému 60 // 5.16 Hyperémie 62 //
5.16.1 Změny reakcí autonomního nervového systému u různých nemocí 63 // 6 Termoregulace ve vztahu k balneoterapii 65 // 6.1 Teplo 65 // 6.1.1 Úvod, definice 65 // 6.2 Teplo v lidském těle, zdroje tepla 67 // 6.2.1 Základní fyzikální a fyziologické pojmy 68 // 6.2.2 Tepelná pohoda, indiferentní teplota, izotermní bod 68 // 6.2.3 Tolerance tepla 69 // 6.2.4 Tepelné jádro a tepelná slupka 70 // 6.2.5 Funkce tepelné slupky 71 // 6.2.6 Kongenitální faktory, konstituce ve vztahu k tepelnému jádru a slupce 71 // 6.2.7 Vztah tepelného jádra a slupky u nemocných osob 72 // 6.2.8 Obalová vrstva 72 // 6.3 Tennogeneze 73 // 6.3.1 Netřesová termogeneze 73 // 6.3.2 Třesová termogeneze 74 // 6.4 Termogeneze u dětí 75 // 6.5 Přehled mechanismů výdeje tělesného tepla 76 // 6.6 Transport tělesného tepla a výměna tělesného tepla s okolím 76 // 6.6.1 Fyzikální mechanismy transportu tepla 76 // 6.6.2 Kondukce 77 // 6.6.3 Konvekce 78 // 6.6.4 Radiace 78 // 6.6.5 Evaporace 79 // 6.7 Termorecepce 80 // 6.7.1 Neuroanatomie a fyziologie tennoreceptorů 80 // 6.8 Termoregulace, termoregulační centra 81 // 6.8.1 Úloha hypotalamu v tennoregulaci 81 // 6.9 Centrální mechanismy termoregulace 82 // 6.9.1 Mechanismy aktivované teplem 82 // 6.9.2 Mechanismy aktivované chladem 83 // 6.9.3 Termoregulace chováním 83 // 6.10 Aklimatizace na tepelné podněty 83 // 6.11 Sudomotorická termoregulace 84 // 6.11.1 Základní údaje o sudomotorice 84 // 6.11.2 Faktory ovlivňující pocení 85 // 6.12 Tělesná teplota 86 // 6.12.1 Stavy tělesné teploty 86 // 6.12.2 Měření tělesné teploty 87 // 6.12.3 Chronobiologie termoregulace 886.12.4 Vliv nemocí na termoregulaci 89 // 6.12.5 Projevy lokální tennoterapie v balneoterapii 90 // 6.12.6 Projevy celkové termoterapie v balneoterapii 91 // 6.12.7 Vliv autonomního nervového systému na vnímání tepelné pohody 91 //
6.12.8 Vliv klimatických podmínek na pocit tepelné pohody 92 // 6.13 Vliv chladu na lidský organismus 93 // 6.13.1 Vliv chladových imerzí na aktivitu sympatiku 94 // 6.13.2 Programy termoregulačních reakcí autonomního nervového systému na povrchu těla 95 // 6.14 Přehled vlivu tepla na systémy a funkce v těle 95 // 7 Tradiční procedury balneologie 101 // 7.1 Úvod 101 // 7.2 Úprava tepelné bilance organismu a vyrovnání přechodného deficitu tepla hypertennní procedurou 101 // 7.3 Úprava poruch funkcí termoregulačních řídících center, zvýšení teploty lokálně nebo celkově pro terapeutické účely 102 // 7.3.1 Hyperémie 102 // 7.4 Odnětí nadměrného tepla, snížení lokální teploty, celotělové ochlazení 103 // 7.5 Reakce nemocných na fyzikální energie a na procedury balneologie 103 // 7.6 Hlavní obecné zásady pro balneoterapii a hydroterapii 104 // 7.7 Obecné účinky balneologie 105 // 7.7.1 Obecné účinky celkové vodní koupele s PMV 105 // 7.7.2 Tepelný vliv balneologie 105 // 7.7.3 Efektivní teplota 106 // 7.7.4 Přehled fyziologických účinků teplých celkových vodních koupelí 107 // 7.7.5 Mechanické vlivy celkové koupele, tlak, vztlak 107 // 7.7.6 Chemický vliv celkové koupele v PMV 108 // 7.6.7 Biologicky účinné látky 110 // 7.8 Fyziologické účinky chladu v přehledu 111 // 7.8.1 Vliv aplikace chladu 111 // 7.8.2 Fyziologická podstata léčivého účinku studené vody podle Janského 112 // 7.8.3 Opakované působení lokální chladové vodní imerze 113 // 7.9 Tradiční procedury v lázeňství 114 // 7.9.1 Přehled tradičních procedur balneologie 115 // 7.9.2 Priessnitzovy procedury 116 // 7.9.3 Chladné mokré zábaly u febrilních stavů 118 // 7.9.4 Vlažné a teplé tradiční procedury 119 // 7.9.5 Oviny podle Kneippa, Kneippova kúra 120 //
7.9.6 Méně časté tradiční procedury 121 // 7.9.7 Sprchy, střiky 122 // 7.10 Koupele - obecné údaje, zásady provozu 123 // 7.10.1 Celkové koupele 123 // 7.10.2 Koupele částečné, polokoupele, sedací koupel 127 // 7.10.3 Vířivé koupele, perličková koupel, podvodní masáže 129 // 7.10.4 Klasická, tzv. složitá vodoléčba podle Niepela 130 // 7.10.5 Koupele peloidní, plynné, vzdušné, parní 131 // 8 Přírodní léčivé zdroje ČR 133 // 8.1 Úvod 133 // 8.2 Přírodní minerální vody 133 // 8.2.1 Definice přírodních minerálních vod 133 // 8.2.2 Způsoby aplikace přírodních minerálních vod 133 // 8.2.3 Účinky přírodních minerálních vod 134 // 8.3 Dělení přírodních minerálních vod 136 // 8.4 Obecné kontraindikace lázeňské péče o dospělé, děti a dorost 136 // 8.5 Klasifikace přírodních minerálních léčivých vod v ČR 138 // 8.5.1 Přírodní minerální léčivé slabě mineralizované vlažné vody - teplice 138 // 8.5.2 Přírodní minerální uhličité vody - kyselky 140 // 8.5.3 Zemité vody 147 // 8.5.4 Alkalické vody 149 // 8.5.5 Slané vody 150 // 8.5.6 Kalciumchloridové a chloridovápenaté vody 151 // 8.5.7 PMV s obsahem hořčiku nad 20 ekv% z celkové mineralizace 152 // 8.5.8 Jódové vody 152 // 8.5.9 Simé vody 159 // 8.5.10 Vody železnaté 164 // 8.5.11 Radonové vody 164 // 8.5.12 Přírodní minerální vody s obsahem vzácných stopových prvků 166 // 8.6 Zřídelní plyn 167 // 8.6.1 Definice přírodního zřídelního plynu 167 // 8.6.2 Aplikace zřídelního plynu 167 // 8.6.3 Mechanismus účinku plynného oxidu uhličitého 168 // 8.6.4 Klinické účinky plynného oxidu uhličitého 169 // 8.6.5 Podkožní insuflace zřídelního plynu 170 // 8.7 Peloidy 172 // 8.7.1 Definice peloidů 172 // 8.7.2 Mechanismus účinku peloidů 173 //
8.7.3 Klinické účinky peloidoterapie 175 // 8.7.4 Aplikace peloidů 176 // 8.8 Klima, klimatické podmínky vhodné k léčení 179 // 8.8.1 Klima - základní pojmy 179 // 8.8.2 Bioklimatologie, humánní bioklimatologie 180 // 8.8.3 Klima jako obecný zákonný požadavek 181 // 8.8.4 Přírodní léčebné lázně — klimatické lázně 181 // 8.8.5 Léčebné klimatické faktory 181 // 8.8.6 Receptoiy vlivů klimatoterapie 182 // 8.8.7 Fyziologické reakce centrálního nervového systému na vliv klimatu 182 // 8.8.8 Léčivé prvky ovzduší klimatických lázní 183 // 8.8.9 Kategorie klimatu ve vztahu k nemocem 183 // 8.9 Účinné prvky klimatoterapie 184 // 8.9.1 Charakteristika klimatoterapie 184 // 8.9.2 Podmínky klimatoterapie 185 // 8.9.3 Vlivy jednotlivých složek počasí a klimatu na člověka 186 // 8.10 Účinné komplexy klimatických vlivů 188 // 8.10.1 Termický komplex 188 // 8.10.2 Fotoaktinický komplex 192 // 8.10.3 Chemický vzdušný komplex 198 // 8.12.4 Neurotropní komplex 201 // 8.11 Klimatoterapie v praxi 212 // 8.11.1 Charakteristika klimatoterapie 212 // 8.11.2 Dělení klimatoterapie 212 // 8.11.3 Vliv klimatu různé nadmořské výšky 212 // 8.11.4 Klimatické poměiy v lázních ČR 215 // 8.11.5 Procedury aeroterapie s helioterapií 215 // 8.11.6 Talasoterapie 220 // 8.11.7 Speleoterapie 221 // 8.11.8 Meteorosenzitivita 222 // 8.11.9 Indikace a kontraindikace léčby v klimatických lázních ČR 223 // 8.11.10 Vztah klimatoterapie a farmakoterapie (podle různých literárních údajů) 224 // 8.11.11 Příklady klimatoterapie u indikovaných stavů a onemocnění 224 // 9 Základy vnitřní balneologie 231 // 9.1 Úvod - základní pojmy 231 // 9.2 Inhalační léčba přírodní minerální vodou 231 // 9.3 Obecná pravidla pitné léčby 232 // 9.3.1 Charakteristika pitné kúi7 232 //
9.3.2 Ortostatická reakce u pitné léčby 232 // 9.4 Mechanismus účinku pitné kúry přírodní minerální vody 232 // 9.4.1 Terapeutické vlivy přírodních minerálních vod obecně 232 // 9.4.2 Fyziologické účinky pitných kúr PMV 233 // 9.4.3 Intenzita pitné kúry 234 // 9.5 Specifické procedury vnitřní balneoterapie 235 // 9.6 Význam pitných kúr u nefrourologických stavů jako příklad 236 // 9.6.1 Složení a účinky pramenů v Mariánských Lázních 236 // 9.6.2 Pitné nárazy, vypuzovací kúry 238 // 9.7 Karlovarské přírodní léčivé minerální vody 240 // 9.8 Vzácné stopové prvky v nejznámějších PMV ČR 240 // 9.9 Závěr 242 // Literatura 243 // Přílohy 251 // Příloha 1 : 252 // Příloha 2: 253 // Příloha 3: 308 // Příloha 4: 310 // Příloha 5: 323 // Příloha 6: 328 // Příloha 7: 337 // Příloha 8: 355 // Příloha 9: 389 // Příloha 10: 391 // Rejstřík 401

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC