Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:51x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
128 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2835-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7371-1 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 127-128
Popsáno podle tištěné verze
000193253
1. DEFINICE LOGOPEDIE -- 2. ŘEČ, MLUVA, HLAS, ZPĚV -- 3. VÝVOJ ŘEČI -- 3.1 Fylogenetický vývoj řeči -- 3.2 Ontogenetický vývoj řeči -- 4. PORUCHY ŘEČI -- 4.1 Opožděný vývoj řeči -- 4.1.1 Opožděný vývoj řeči prostý -- 4.1.2 Omezený vývoj řeči -- 4.1.3 Přerušený vývoj řeči -- 4.1.4 Scestný vývoj řeči -- 4.2 Patlavost (dyslalia) -- 4.3 Huhňavost (rinolalie, rinofonie) -- 4.3.1 Otevřená huhňavost -- 4.3.2 Zavřená huhňavost (rhinolalia, rhinophonia clausa) -- 4.3.3 Smíšená huhňavost (rhinophonia, rhinolalia mixta) -- 4.4 Poruchy řeči při vrozených vadách mluvních orgánů -- 4.4.1 Zkrácená podjazyková uzdička -- 4.4.2 Poruchy skusu -- 4.4.3 Rozštěpové vady obličeje -- 4.5 Vývojová dysfázie -- 4.6 Dětská mozková obrna (DMO) -- 4.7 Dysartrie -- 4.8 Koktavost (balbuties) -- 4.9 Breptavost (tumultus sermonis) -- 4.10 Afázie -- 4.10.1 Cévní mozkové příhody (CMP) -- 4.10.2 Další příčiny afázie -- 4.10.3 Rehabilitace a logopedická reedukace afázií -- 4.11 Poruchy řeči u některých závažných onemocnění CNS -- a u duševních chorob -- 4.11.1 Demence -- 4.11.2 Alzheimerova nemoc -- 4.11.3 Pickova nemoc -- 4.11.4 Parkinsonova nemoc -- 4.11.5 Parkinsonův syndrom -- 4.11.6 Roztroušená skleróza -- 4.11.7 Chorea -- 4.11.8 Atetóza -- 4.11.9 Epilepsie -- 4.11.10 Schizofrenie -- 4.11.11 Landau-Kleffnerův syndrom -- 4.12 Psychogenní poruchy řeči -- 4.13 Mluvení bez hrtanu -- 5. PORUCHY SLUCHU --
5.1 Převodní poruchy sluchu -- 5.2 Percepční poruchy sluchu -- 6. KOREKCE SLUCHOVÝCH VAD -- 7. KOMUNIKACE, SOUŽITÍ SE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM -- STARŠÍM PACIENTEM -- 8. STÁŘÍ, GERIATRICKÝ PACIENT -- 9. HLAS A JEHO PORUCHY -- 9.1 Co je hlas -- 9.2 Tvorba hlasu (fonace) -- 9.3 Vlastnosti hlasu -- 9.4 Druhy hlasu -- 9.5 Porušený (nemocný) hlas -- 10. REHABILITACE HLASU -- 11. ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PRINCIPY A DOVEDNOSTI -- 11.1 Vedení rozhovoru -- 11.2 Naslouchání -- 11.3 Empatie -- 11.4 Porozumění -- 11.5 Nonverbální komunikace -- 11.6 Podpora komunikace -- 11.7 Kritické body v logopedickém přístupu k seniorům -- 11.8 Úloha logopeda při propuštění pacienta z akutní zdravotnické péče -- 11.9 Logopedická práce s rodinou seniora -- 11.10 Logopedická péče v domácím prostředí -- 12. LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ -- 13. PORUCHY POLYKÁNÍ, DYSFÁGIE -- 13.1 Příčiny dysfágie -- 13.2 Příčiny odynofágie -- 13.3 Příčiny globus hystericus -- 13.4 Komplikace dysfágií -- 13.5 Diagnostika poruch polykání -- 13.6 Léčba poruch polykání -- 13-7 Logopedická péče o pacienty s dysfágií
cnb002153665

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC