Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:51x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
235 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3422-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-7314-8 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 229-230 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000193263
Úvod 15 // 1 Ošetřovatelství v dermatovenerologii 16 // OBECNÁ ČÁST 16 // 1.1 Charakteristika oboru 16 // 1.1.1 Dermatovenerologic jako obor 16 // 1.1.2 Charakter práce sestry na oddělení 16 // 1.1.3 Specifika provozu na oddělení 17 // 1.2 Anatomie a fyziologie kůže 18 // 1.3 Symptomatologie 20 // 1.4 Diagnostika 20 // 1.4.1 Všeobecná diagnostika (anamnéza, fyzikální vyšetření) 20 // 1.4.2 Speciální diagnostika (laboratorní vyšetření, funkční zkoušky, alergologické zkoušky) 21 // 1.5 Terapie 22 // 1.5.1 Zevní terapie 23 // 1.5.2 Vnitřní terapie 27 // 1.6 Ošetřovatelská péče (zásady) 28 // 1.7 Ošetřovatelská péče u vybraných skupin onemocnění (zvláštnosti) 29 // 1.7.1 Ekzémové onemocnění kůže 29 // 1.7.2 Virová onemocnění kůže 30 // 1.7.3 Onemocnění kůže vyvolaná parazity 31 // 1.7.4 Onemocnění kůže vyvolaná plísněmi 32 // 1.7.5 Hnisavá onemocnění kůže 32 // 1.7.6 Onkologická onemocnění kůže 34 // 1.7.7 Kožní choroby z cévních příčin na dolních končetinách 35 // 1.7.8 Onemocnění kůže s poruchou rohovatění 36 // 1.7.9 Venerologické (pohlavně přenosné) choroby 36 // 5 // SPECIÁLNÍ ČÁST // Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s vybranou problematikou v dermatovenerologii 39 // 1.8 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s plísňovým onemocněním kůže 39 // 1.8.1 Anatomie a fyziologie kůže 40 // 1.8.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 40 // 1.8.3 Diagnostika 41 // 1.8.4 Terapie 41 // 1.8.5 Ošetřovatelský proces 41 // 1.8.6 Samostudium 44 // 1.9 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s virovým onemocněním - herpes zoster (pásový opar) 44 // 1.9.1 Anatomie a fyziologie kůže 44 // 1.9.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 45 // 1.9.3 Diagnostika 46 //
1.9.4 Terapie 46 // 1.9.5 Ošetřovatelský proces 46 // 1.9.6 Samostudium 49 // 1.10 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s onkologickým onemocněním kůže 50 // 1.10.1 Anatomie a fyziologie kůže 50 // 1.10.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 50 // 1.10.3 Diagnostika 54 // 1.10.4 Terapie 54 // 1.10.5 Ošetřovatelský proces 58 // 1.10.6 Samostudium 63 // 1.11 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s psoriasis vulgaris 63 // 1.11.1 Anatomie a fyziologie kůže 63 // 1.11.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 64 // 1.11.3 Diagnostika 66 // 1.11.4 Terapie 67 // 1.11.5 Ošetřovatelský proces 68 // 1.11.6 Samostudium 71 // 1.12 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s ulcus cruris 72 // 1.12.1 Anatomie a fyziologie (žilní systém dolních končetin) 72 // 1.12.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 73 // 1.12.3 Diagnostika 75 // 1.12.4 Terapie 76 // 1.12.5 Ošetřovatelský proces 78 // 1.12.6 Samostudium 81 // 2 Ošetřovatelství v oftalmologii 84 // OBECNÁ ČÁST 84 // 2.1 Charakteristika oboru 84 // 2.1.1 Oftalmologie jako vědní obor 84 // 2.1.2 Charakter práce sestry na oddělení 84 // 2.1.3 Specifika provozu na oddělení 85 // 2.2 Anatomie a fyziologie zrakového ústrojí 86 // 2.3 Symptomatologie 89 // 2.4 Diagnostika 89 // 2.4.1 Všeobecná diagnostika (anamnéza, fyzikální vyšetření, odběr materiálu) 89 // 2.4.2 Speciální diagnostika (vyšetření zrakové ostrosti do blízka, vyšetření zrakové ostrosti do dálky, vyšetření barvocitu, vyšetření slzného ústrojí, oftalmoskopie, ultrazvukové vyšetření, vyšetření zorného pole, vyšetření nitroočního tlaku, počítačová tomografie, elektrookulografie, elektroretinografie, vyšetření refrakce oka, vyšetření pomocí štěrbinové lampy) 91 //
2.5 Terapie 96 // 2.5.1 Farmakoterapie 96 // 2.5.2 Chirurgická terapie 97 // 2.6 Prevence poškození zraku 98 // 2.7 Ošetřovatelská péče u vybraných skupin onemocnění (zvláštnosti) 98 // 2.7.1 Choroby víček 98 // 2.7.2 Choroby slzných cest 99 // 2.7.3 Choroby spojivek 100 // 2.7.4 Choroby rohovky 100 // 2.7.5 Záněty duhovky 101 // 2.7.6 Choroby sítnice 101 // 2.7.7 Choroby čočky // 2.7.8 Choroby zrakového nervu 103 // 2.7.9 Poruchy pohyblivosti bulbu 103 // 2.7.10 Refrakční vady 104 // 2.8 Úrazy oka (první pomoc) 104 // 2.8.1 Cizí tělísko v oku 104 // 2.8.2 Tupá poranění oka 105 // 2.8.3 Otevřená poranění víček a okolí oka 105 // 2.8.4 Pronikající poranění oka 105 // 2.8.5 Poleptání oka 105 // 2.8.6 Poškození oka UV zářením 105 // 2.8.7 Intoxikace metylalkoholem 105 // 2.9 Zvláštnosti predoperační přípravy // a pooperační péče na očním oddělení 106 // 2.9.1 Předoperační příprava 106 // 2.9.2 Pooperační péče 108 // SPECIÁLNÍ ČÁST I // Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s vybranou problematikou v oftalmologii 109 // 2.10 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s kataraktou (šedým zákalem) 109 // 2.10.1y Anatomie zrakového ústrojí 109 // 2.10.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 109 // 2.10.3 Diagnostika 111 // 2.10.4 Terapie // 2.10.5 Ošetřovatelský proces 112 // 2.10.6 Samostudium 114 // 2.11 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s glaukomem (zeleným zákalem) 115 // 2.11.1 Anatomie a fyziologie zrakového ústrojí 115 // 2.11.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 115 // 2.11.3 Diagnostika 117 // 2.11.4 Terapie 117 // 8 // 2.11.5 Ošetřovatelský proces 118 // 2.11.6 Samostudium 121 // SPECIÁLNÍ ČÁST // Zrakově postižený klient 122 // 2.12 Poruchy zraku a jejich hodnocení 122 //
2.13 Přístup a komunikace se zrakově postiženým klientem 123 // 2.13.1 Orientace v prostoru 123 // 2.13.2 Kontakt 124 // 3 Ošetřovatelství v otorinolaryngologii 127 // OBECNÁ ČÁST 127 // 3.1 Charakteristika oboru 127 // 3.1.1 Otorinolaryngologie jako vědní obor 127 // 3.1.2 Zvláštnosti oboru ORL 128 // 3.1.3 Specifika provozu na oddělení 128 // 3.1.4 Charakter práce sestry na oddělení 131 // 3.2 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, dýchací cesty, polykací cesty) 132 // 3.3 Symptomatologie 137 // 3.4 Diagnostika 137 // 3.4.1 Všeobecná diagnostika (anamnéza, fyzikální vyšetření, odběr biologického materiálu) 137 // 3.4.2 Speciální diagnostika (vyšetření ucha - otoskopie, vyšetření funkce sluchového ústrojí - orientační, pomocí ladičky, audiometrie, otoakustické emise, tympanometrie, vyšetření vestibulárního ústrojí, vyšetření nosu, nosohltanu, vyšetření dutiny ústní a hltanu, vyšetření hrtanu) 138 // 3.4.3 Pomocná diagnostika (rtg lebky a páteře, CT, MR, neurologické vyšetření) 141 // 3.5 Chirurgická terapie 142 // 3.6 Ošetřovatelská péče u vybraných skupin onemocnění (zvláštnosti) 143 // 3.6.1 Zánětlivá onemocnění 143 // 3.6.2 Vady sluchu 143 // 3.6.3 Onkologická onemocnění 143 // 9 // 3.7 Zvláštnosti ošetřovatelské péče u tracheotomovaných pacientů 144 // SPECIÁLNÍ ČÁST I // Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s vybranou problematikou v otorinolaryngologii 148 // 3.8 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s tonsillitis acuta, chronica 148 // 3.8.1 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, dýchací cesty, polykací cesty) 148 // 3.8.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 149 // 3.8.3 Diagnostika 150 // 3.8.4 Terapie 151 // 3.8.5 Ošetřovatelský proces 151 // 3.8.6 Samostudium 154 //
3.9 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s vegetatio adenoides 154 // 3.9.1 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, dýchací cesty, polykací cesty) 154 // 3.9.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 154 // 3.9.3 Diagnostika 155 // 3.9.4 Terapie 155 // 3.9.5 Ošetřovatelský proces 155 // 3.9.6 Samostudium 158 // 3.10 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s otitis media 159 // 3.10.1 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, dýchací cesty, polykací cesty) 159 // 3.10.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 159 // 3.10.3 Diagnostika 160 // 3.10.4 Terapie 160 // 3.10.5 Ošetřovatelský proces 160 // 3.10.6 Samostudium 163 // 3.11 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s nádorovým onemocněním hrtanu 164 // 3.11.1 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, dýchací cesty, polykací cesty) 164 // 3.11.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 164 // 3.11.3 Diagnostika 166 // 3.11.4 Terapie 166 // 3.11.5 Ošetřovatelský proces 168 // 3.11.6 Samostudium 174 // SPECIÁLNÍ ČÁST II // Poruchy řeči, hlasu, sluchu 177 // 3.12 Poruchy řeči 177 // 3.13 Poruchy hlasu 180 // 3.14 Poruchy sluchu 181 // 4 Ošetřovatelství ve stomatologii 183 // OBECNÁ ČÁST 183 // 4.1 Charakteristika oboru 183 // 4.1.1 Stomatologie jako vědní obor 183 // 4.1.2 Charakter práce sestry na oddělení 184 // 4.1.3 Specifika provozu na pracovišti 185 // 4.2 Anatomie a fyziologie (dutina ústní, zuby, jazyk, horní čelist, dolní čelist) 187 // 4.3 Symptomatologie onemocnění 191 // 4.4 Diagnostika 191 // 4.4.1 Všeobecná diagnostika (anamnéza, fyzikální vyšetření) 191 // 4.4.2 Speciální diagnostika (rtg, CT, MR, odborná konzilia) 192 // 4.4.3 Doplňující vyšetření (biopsie, cytologie, mikrobiologie, hematologie) 193 //
4.5 Preventivní postupy ve stomatologii 193 // 4.5.1 Prevence zubního kazu a stomatologických onemocnění 193 // 4.5.2 Prevence úrazu 196 // 4.6 Terapeutické postupy 197 // 4.6.1 Záchovná stomatologie 197 // 4.6.2 Parodontologie 197 // 4.6.3 Ortodoncie (čelistní ortopedie) 197 // 4.6.4 Protetika 198 // 4.6.5 Stomatochirurgie 200 // 4.6.6 Pedostomatologie 201 // 4.7 Predoperační příprava a pooperační péče ve stomatologii 201 // 4.7.1 Předoperační příprava 201 // 4.7.2 Pooperační péče 202 // 4.8 Ošetřovatelská péče u vybraných skupin onemocnění (zvláštnosti) 204 // 4.8.1 Extrakce zubu 204 // 4.8.2 Záněty 205 // 4.8.3 Nádory (orofaciální oblast) 206 // 4.8.4 Úrazy 207 // SPECIÁLNÍ ČÁST // Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s vybranou problematikou ve stomatologii 209 // 4.9 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s parodontitis 209 // 4.9.1 Anatomie a fyziologie (dutina ústní, zuby, jazyk, horní čelist, dolní čelist) 209 // 4.9.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 209 // 4.9.3 Diagnostika 211 // 4.9.4 Terapie 211 // 4.9.5 Ošetřovatelský proces 212 // 4.9.6 Samostudium 214 // 4.10 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta // s nádorem spodiny dutiny ústní a jazyka 214 // 4.10.1 Anatomie a fyziologie (dutina ústní, zuby, jazyk, horní čelist, dolní čelist) 214 // 4.10.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 215 // 4.10.3 Diagnostika 216 // 4.10.4 Terapie 216 // 4.10.5 Ošetřovatelský proces 217 // 4.10.6 Samostudium 221 // 4.11 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s poraněním čelistních kostí a zubů 222 // 12 // 4.11.1 Anatomie a fyziologie (dutina ústní, zuby, jazyk, horní čelist, dolní čelist) 222 // 4.11.2 Charakteristika onemocnění, etiologie a patogeneze, Symptomatologie 222 //
4.11.3 Diagnostika 223 // 4.11.4 Terapie 224 // 4.11.5 Ošetřovatelský proces 224 // 4.11.6 Samostudium 228 // Seznam použité literatury 229 // Seznam zkratek 231 // Rejstřík 232
(OCoLC)713793049
cnb002157793

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC