Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.7) Půjčeno:47x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
235 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3422-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-7314-8 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 229-230 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000193263
1 Ošetřovatelství v dermatovenerologii -- OBECNÁ ČÁST -- 1.1 Charakteristika oboru -- 1.1.1 Dermatovenerologie jako obor -- 1.1.2 Charakter práce sestry na oddělení -- 1.1.3 Specifika provozu na oddělení -- 1.2 Anatomie a fyziologie kůže -- 1.3 Symptomatologie -- 1.4 Diagnostika -- 1.4.1 Všeobecná diagnostika -- (anamnéza, fyzikální vyšetření) -- 1.4.2 Speciální diagnostika (laboratorní vyšetření, funkční zkoušky, alergologické zkoušky) -- 1.5 Terapie -- 1.5.1 Zevní terapie -- 1.5.2 Vnitřní terapie -- 1.6 Ošetřovatelská péče (zásady) -- 1.7 Ošetřovatelská péče u vybraných skupin onemocnění (zvláštnosti) -- 1.7.1 Ekzémové onemocnění kůže -- 1.7.2 Virová onemocnění kůže -- 1.7.3 Onemocnění kůže vyvolaná parazity -- 1.7.4 Onemocnění kůže vyvolaná plísněmi -- 1.7.5 Hnisavá onemocnění kůže -- 1.7.6 Onkologická onemocnění kůže -- 1.7.7 Kožní choroby z cévních příčin -- na dolních končetinách ---
1.7.8 Onemocnění kůže s poruchou rohovatění -- 1.7.9 Venerologické (pohlavně přenosné) choroby -- SPECIÁLNÍ ČÁST -- Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s vybranou problematikou v dermatovenerologii -- 1.8 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta -- s plísňovým onemocněním kůže -- 1.8.1 Anatomie a fyziologie kůže -- 1.8.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 1.8.3 Diagnostika -- 1.8.4 Terapie -- 1.8.5 Ošetřovatelský proces -- 1.8.6 Samostudium -- 1.9 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s virovým onemocněním herpes zoster (pásový opar) -- 1.9.1 Anatomie a fyziologie kůže -- 1.9.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 1.9.3 Diagnostika -- 1.9.4 Terapie -- 1.9.5 Ošetřovatelský proces -- 1.9.6 Samostudium -- 1.10 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta -- s onkologickým onemocněním kůže -- 1.10.1 Anatomie a fyziologie kůže ---
1.10.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 1.10.3 Diagnostika -- 1.10.4 Terapie -- 1.10.5 Ošetřovatelský proces -- 1.10.6 Samostudium -- 1.11 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta -- s psoriasis vulgaris -- 1.11.1 Anatomie a fyziologie kůže -- 1.11.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 1.11.3 Diagnostika -- 1.11.4 Terapie -- 1.11.5 Ošetřovatelský proces -- 1.11.6 Samostudium -- 1.12 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s ulcus cruris -- 1.12.1 Anatomie a fyziologie -- (žilní systém dolních končetin) -- 1.12.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 1.12.3 Diagnostika -- 1.12.4 Terapie -- 1.12.5 Ošetřovatelský proces -- 1.12.6 Samostudium -- 2 Ošetřovatelství v oftaImologii -- OBECNÁ ČÁST -- 2.1 Charakteristika oboru -- 2.1.1 Oftalmologie jako vědní obor -- 2.1.2 Charakter práce sestry na oddělení ---
2.1.3 Specifika provozu na oddělení -- 2.2 Anatomie a fyziologie zrakového ústrojí -- 2.3 Symptomatologie -- 2.4 Diagnostika -- 2.4.1 Všeobecná diagnostika (anamnéza, fyzikální vyšetření, odběr materiálu) -- 2.4.2 Speciální diagnostika (vyšetření zrakové ostrosti do blízka, vyšetření zrakové ostrosti do dálky, vyšetření barvocitu, vyšetření slzného ústrojí, oftalmoskopie, ultrazvukové vyšetření, vyšetření zorného pole, vyšetření nitroočního tlaku, počítačová tomografie, elektrookulografie, elektroretinografie, vyšetření refrakce oka, vyšetření pomocí štěrbinové lampy) -- 2.5 Terapie -- 2.5.1 Farmakoterapie -- 2.5.2 Chirurgická terapie -- 2.6 Prevence poškození zraku -- 2.7 Ošetřovatelská péče u vybraných skupin onemocnění (zvláštnosti) -- 2.7.1 Choroby víček -- 2.7.2 Choroby slzných cest -- 2.7.3 Choroby spojivek -- 2.7.4 Choroby rohovky -- 2.7.5 Záněty duhovky -- 2.7.6 Choroby sítnice ---
2.7.7 Choroby čočky -- 2.7.8 Choroby zrakového nervu -- 2.7.9 Poruchy pohyblivosti bulbu -- 2.7.10 Refrakční vady -- 2.8 Úrazy oka (první pomoc) -- 2.8.1 Cizí tělísko v oku -- 2.8.2 Tupá poranění oka -- 2.8.3 Otevřená poranění víček a okolí oka -- 2.8.4 Pronikající poranění oka -- 2.8.5 Poleptání oka -- 2.8.6 Poškození oka UV zářením -- 2.8.7 Intoxikace metylalkoholem -- 2.9 Zvláštnosti předoperační přípravy -- a pooperační péče na očním oddělení -- 2.9.1 Předoperační příprava -- 2.9.2 Pooperační péče -- speciální část i -- Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s vybranou problematikou v oftalmologii -- 2.10 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s kataraktou (šedým zákalem) -- 2.10.1 Anatomie zrakového ústrojí -- 2.10.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 2.10.3 Diagnostika -- 2.10.4 Terapie -- 2.10.5 Ošetřovatelský proces -- 2.10.6 Samostudium ---
2.11 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s glaukomem (zeleným zákalem) -- 2.11.1 Anatomie a fyziologie zrakového ústrojí -- 2.11.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 2.11.3 Diagnostika -- 2.11.4 Terapie -- 2.11.5 Ošetřovatelský proces -- 2.11.6 Samostudium -- SPECIÁLNÍ ČÁST II -- Zrakově postižený klient -- 2.12 Poruchy zraku a jejich hodnocení -- 2.13 Přístup a komunikace se zrakově postiženým klientem -- 2.13.1 Orientace v prostoru -- 2.13.2 Kontakt -- 3 Ošetřovatelství v otorinolaryngologii -- OBECNÁ ČÁST -- 3.1 Charakteristika oboru -- 3.1.1 Otorinolaryngologie jako vědní obor -- 3.1.2 Zvláštnosti oboru ORL -- 3.1.3 Specifika provozu na oddělení -- 3.1.4 Charakter práce sestry na oddělení -- 3.2 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, -- dýchací cesty, polykací cesty) -- 3.3 Symptomatologie -- 3.4 Diagnostika ---
3.4.1 Všeobecná diagnostika (anamnéza, fyzikální vyšetření, odběr biologického materiálu) -- 3.4.2 Speciální diagnostika (vyšetření ucha otoskopie, vyšetření funkce sluchového ústrojí orientační, pomocí ladičky, audiometrie, otoakustické emise, tympanometrie, vyšetření vestibulárního ústrojí, vyšetření nosu, nosohltanu, vyšetření dutiny ústní a hltanu, vyšetření hrtanu) -- 3.4.3 Pomocná diagnostika (rtg lebky a páteře, -- CT, MR, neurologické vyšetření) -- 3.5 Chirurgická terapie -- 3.6 Ošetřovatelská péče u vybraných skupin onemocnění (zvláštnosti) -- 3.6.1 Zánětlivá onemocnění -- 3.6.2 Vady sluchu -- 3.6.3 Onkologická onemocnění -- 3.7 Zvláštnosti ošetřovatelské péče -- u tracheotomovaných pacientů -- SPECIÁLNÍ ČÁST I -- Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s vybranou problematikou v otorinolaryngologii -- 3.8 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta -- s tonsillitis acuta, chronica ---
3.8.1 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, dýchací cesty, polykací cesty) -- 3.8.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 3.8.3 Diagnostika -- 3.8.4 Terapie -- 3.8.5 Ošetřovatelský proces -- 3.8.6 Samostudium -- 3.9 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta -- s vegetatio adenoides -- 3.9.1 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, dýchací cesty, polykací cesty) -- 3.9.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 3.9.3 Diagnostika -- 3.9.4 Terapie -- 3.9.5 Ošetřovatelský proces -- 3.9.6 Samostudium -- 3.10 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s otitis media -- 3.10.1 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, dýchací cesty, polykací cesty) -- 3.10.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 3.10.3 Diagnostika -- 3.10.4 Terapie -- 3.10.5 Ošetřovatelský proces -- 3.10.6 Samostudium -- 3.11 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta ---
s nádorovým onemocněním hrtanu -- 3.11.1 Anatomie a fyziologie (sluchové ústrojí, -- dýchací cesty, polykací cesty) -- 3.11.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 3.11.3 Diagnostika -- 3.11.4 Terapie -- 3.11.5 Ošetřovatelský proces -- 3.11.6 Samostudium -- SPECIÁLNÍ ČÁST II -- Poruchy řeči, hlasu, sluchu -- 3.12 Poruchy řeči -- 3.13 Poruchy hlasu -- 3.14 Poruchy sluchu -- 4 Ošetřovatelství ve stomatologii -- OBECNÁ ČÁST -- 4.1 Charakteristika oboru -- 4.1.1 Stomatologie jako vědní obor -- 4.1.2 Charakter práce sestry na oddělení -- 4.1.3 Specifika provozu na pracovišti -- 4.2 Anatomie a fyziologie (dutina ústní, zuby, jazyk, horní čelist, dolní čelist) -- 4.3 Symptomatologie onemocnění -- 4.4 Diagnostika -- 4.4.1 Všeobecná diagnostika -- (anamnéza, fyzikální vyšetření) -- 4.4.2 Speciální diagnostika -- (rtg, CT, MR, odborná konzilia) ---
4.4.3 Doplňující vyšetření (biopsie, cytologie, mikrobiologie, hematologie) -- 4.5 Preventivní postupy ve stomatologii -- 4.5.1 Prevence zubního kazu a stomatologických onemocnění -- 4.5.2 Prevence úrazu -- 4.6 Terapeutické postupy -- 4.6.1 Záchovná stomatologie -- 4.6.2 Parodontologie -- 4.6.3 Ortodoncie (čelistní ortopedie) -- 4.6.4 Protetika -- 4.6.5 Stomatochirurgie -- 4.6.6 Pedostomatologie -- Předoperační příprava a pooperační péče ve stomatologii -- 4.7.1 Předoperační příprava -- 4.7.2 Pooperační péče -- Ošetřovatelská péče u vybraných skupin onemocnění (zvláštnosti) -- 4.8.1 Extrakce zubu -- 4.8.2 Záněty -- 4.8.3 Nádory (orofaciální oblast) -- 4.8.4 Úrazy -- SPECIÁLNÍ ČÁST -- Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta -- s vybranou problematikou ve stomatologii -- 4.9 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta s parodontitis -- 4.9.1 Anatomie a fyziologie (dutina ústní, zuby, ---
jazyk, horní čelist, dolní čelist) -- 4.9.2 Charakteristika onemocnění, -- etiologie a patogeneze, symptomatologie -- 4.9.3 Diagnostika -- 4.9.4 Terapie -- 4.9.5 Ošetřovatelský proces -- 4.9.6 Samostudium -- 4.10 Ošetřovatelský proces u pacienta/klienta -- s nádorem spodiny dutiny
(OCoLC)713793049
cnb002157793

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC