Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2010
vi, 165 s. : il. ; 29 cm + 1 CD-ROM (EKG záznamy, obrázky)

objednat
ISBN 978-80-7262-678-6 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000193302
I. KONCEPČNÍ PROBLÉMY, METODY -- Anatomie a fyziologie -- Anatomie převodního systému -- Principy elektrofyziologie, membránové proudy -- Synchronie a dyssynchronie srdečního stahu -- Autonomní nervový systém v regulaci srdeční akce -- a při arytmiích -- Klinické projevy arytmií -- Palpitace -- Bradykardie -- Pocit bušení srdce nebo rychlé srdeční akce, tachykardie -- Krátkodobé poruchy vědomí a pády -- Ostatní příznaky a projevy arytmií: dusnost, srdeční selhání, -- hypotenze, bolest na hrudníku -- Arytmologická elektrokardiografie -- Normální elektrokardiogram -- Elektrická srdeční osa -- Poruchy aktivace komor -- Elektrokardiografické projevy potenciálně arytmogenních -- strukturálních změn srdce -- Ostatní vyšetřovací metody v arytmologii -- Dlouhodobé monitorování srdečního rytmu -- Masáž karotid -- Ortostatický test -- Posouzení chronotropní inkompetence -- Test na sklápěcím stole -- Průměrované EKG ---
Echokardiografie -- Magnetická rezonance -- Mechanismy vzniku komorových tachyarytmií -- Reentry -- Zvýšení automacie -- Spouštěná aktivita -- Principy elektrofyziologického vyšetření -- Poznámky k metodice -- Vybrané pojmy v arytmologii a elektrofyziologii -- Vyšetření funkce sinoatriálního uzlu -- Vyšetření atrioventrikulárního převodu -- Poznámky k elektrofyziologickému vyšetření tachyarytmií Kardiostimulace -- Dočasná zevní kardiostimulace -- Trvalá kardiostimulace -- Implantabilní kardioverter-defibrilátor -- Kardioverze -- Elektrická kardioverze -- Elektrická kardioverze a digitalis -- Elektrická kardioverze a implantovaný kardiostimulátor -- Principy katetrizační ablační léčby -- Antiarytmika -- Antiarytmika I. třídy -- Antiarytmika II. třídy beta-blokátory -- Antiarytmika III. třídy -- Antiarytmika IV. třídy blokátory vápníkového kanálu -- Nezařazené léky s antiarytmickým účinkem -- II. ARYTMIE ---
Arytmie I -- Předčasné stahy, ektopické stahy -- Předčasné stahy -- ■ Předčasné sinové stahy -- ■ Předčasné komorové stahy -- Uniklé, splynulé a uchvácené stahy -- ■ Uniklé stahy -- ■ Splynulé stahy -- ■ Uchvácené stahy -- Arytmie II -- Poruchy tvorby a vedení vzruchu, bradykardické formy -- Dysfunkce sinoatriálního uzlu -- ■ Sinusová bradykardie -- ■ Sinusové pauzy -- ■ Dysfunkce sinoatriálního uzlu při tachy-brady syndromu Atrioventrikulární blokády -- Dělení blokád -- Přístup k nemocnému se symptomatickou bradykardií -- Arytmie III -- Úzkokomplexové tachykardie -- Tachykardie vázané na sinoatriální uzel -- ■ Sinusová tachykardie -- ■ Nepřiměřená sinusová tachykardie -- ■ Sinusová reentry tachykardie -- Tachykardie vycházející ze stěny síně -- ■ Sinové tachykardie -- Tachykardie vázané na atrioventrikulární uzel -- ■ Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie ---
■ Atrioventrikulární reentry tachykardie -- ■ Permanentní návratná junkční tachykardie -- Tachykardie vycházející z AV junkce -- ■ Neparoxysmální AV junkční tachykardie -- Přístup k nemocnému s úzkokomplexovou tachykardií -- Arytmie IV -- Fibrilace a flutter síní -- ■ Fibrilace síní -- ■ Flutter síní -- ■ Atypický flutter síní -- Přístup k nemocnému s fibrilací nebo flutterem síní -- Arytmie V -- Širokokomplexové tachykardie -- Nesetrvalé monomorfní komorové tachykardie -- Setrvalé monomorfní komorové tachykardie -- ■ Reentry tachykardie při jizvě v komorovém myokardu -- ■ Reentry tachykardie při arytmogenní kardiomyopatii pravé komory -- ■ Reentry tachykardie v Tawarových raménkách -- ■ Idiopatické komorové tachykardie -- Polymorfní komorové tachykardie -- ■ Polymorfní komorová tachykardie bez prodloužení intervalu QT ---
■ Polymorfní komorová tachykardie při prodloužení intervalu QT, torsade de pointes -- ■ Fibrilace komor -- Přístup k nemocnému se širokokomplexovou tachykardií -- III. SYNDROMY V ARYTMOLOGII -- Náhlá srdeční smrt -- Synkopa -- 1. Jedná se skutečně o synkopu? -- 2. Jaká etiologie synkopy přichází v úvahu? -- Základní vyšetření -- Diagnostické testy u nemocných se syn kopou -- 3. Je nutná hospitalizace? -- 4. Jakou terapii je třeba zvažovat? -- Syndrom »chorého sinu« -- Poruchy rytmu při akutním infarktu myokardu -- Bradyarytmie -- Vztah k cévnímu zásobení srdce -- Nejčastější typy brady arytmií -- Komorové tachyarytmie -- Supraventrikulární tachyarytmie -- Geneticky podmíněné strukturální změny srdce -- Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory -- Hypertrofická kardiomyopatie -- Preexcitační syndromy -- Tachykardie provázející preexcitaci -- Geneticky podmíněné arytmogenní »kanálopatie« ---
Vrozený syndrom prodlouženého intervalu QT -- Syndrom krátkého intervalu QT -- Syndrom Brugadových -- Syndrom časné repolarizace -- Arytmie u vrozených vad v dospělosti -- Defekt septa síní -- Ebsteinova anomálie -- Stav po Fontanově operaci -- Fallotova tetralogie -- Transpozice velkých arterií -- Arytmie v těhotenství -- Iontové poruchy a arytmie -- Kalium -- Magnézium -- Kalcium -- Arytmogenní intoxikace -- Beta-b lokátory verapamil a diltiazem -- Antiarytmika IC třídy propafenon, flecainid -- Digoxin -- Intoxikace organofosfátovými pesticidy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC