Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Herrmann & synové, 2010
346 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87054-24-6 (váz.)
Svět archaických kultur ; 5
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglická resumé
000193337
Zákon, právo a spravedlnost v archaickém myšlení -- Law and Justice in archaic Thought Jiří Starý, Tomáš Vítek -- Prameny -- Zákony a zákoníky -- Jazyk zákona -- Terminologie -- Archaická spravedlnost -- Dosah spravedlnosti -- Zákon a morálka -- Autoři zákonů a zákoníků -- Autorita -- Smysl zákonů -- Význam zákona -- Zločin a trest -- Průběh procesu -- Zkratky -- Prameny -- Literatura -- Vůně ctnosti a zápach trestů: posto] k psanému zákonu ve starověké Číně -- The Fragrance of Virtue and the Stench of Punishment: Approaches to Written Law in Early China Jakub Maršálek -- Prameny -- Tradiční čínský postoj k psanému zákonu a názory na vznik zákonů -- Prehistorie a zdroje zákonů ve starověké Číně -- Nejstarší čínské zákoníky a postoj jednotlivých myšlenkových škol k nim -- Starověké čínské právo: teorie a praxe -- Závěr -- Prameny -- Literatura -- Zákon a postoj k němu v korejském konfucianismu ---
Law and Views of the Law in Korean Confucianism Vladimír Glomb -- Osm článků zákonů -- Původní tradice versus cizí zákony? -- Adaptace -- Konfuciův odkaz -- Literáti jakožto studující práv -- Pasení lidu -- Závěr -- Prameny -- Literatura -- Dharma jako zákon a řád ve starověké Indii -- Dharma as law of men and order of things in ancient India Jaroslav Strnad -- Dharma: deskriptivní i normativní pojem -- Tradiční zakotvení a původ dharmy -- Dharma jako přirozený řád i světské právo -- Od ritualistického partikularismu k univerzální etice -- Závěr -- Literatura -- Na příkaz Šamaše: 0 právu, zákonech a soudnictví starověké Mezopotámie -- On Shamash´s Orders: On Justice, Laws, and Judiciary of Ancient Mesopotamia Dalibor Antalík -- Úvod -- Základní pojmy -- Zákoníky, jejich povaha a autoři -- Královské edikty -- Královské pamětní nápisy -- Dokumenty z oblasti právní praxe -- Právo zvykové -- Zákony a vzdělání ---
Božská garance práva a spravedlnosti -- Justice a její příležitostná povaha -- Osoby oprávněné k výkonu spravedlnosti -- Soudní proces -- Zločin a trest -- Závěr -- Zkratky -- Prameny -- Literatura -- Zákon ve Starém zákonu -- Law in the Old Testament Pavel Čech -- Rekonstrukce právní situace v předkrálovské době -- Doba královská -- Soudní jednání -- Etický zlom: Ezechiel a ti druzí -- Zákoníky ve Starém zákonu -- Struktura -- Datace -- Specifika -- Závěr -- Literatura -- Zákonnost ve formativním období rabínského judaismu -- Normativity in the Formative Period of Rabbinic Judaism Pavel Sládek -- Zjevení, Tóra jako Zákon a idea dvojí Tóry -- Oralita rabínské literatury a studium -- Halachické kategorie Mišny a halachický midraš -- Micva -- Micvot a Izrael -- Gemara -- Rabínská normativita a čas -- „Zákony, jež byly zapomenuty" -- Trpaslíci na ramenou obrů -- Normativní texty a historická realita ---
„Ke čtyřem trestům smrti odsuzuje bejt din’ -- Prameny -- Literatura -- Zákon a právo v sunnitském islámu -- Law and Justice in Sunni Islam Daniel Boušek -- Muhammad a počátek zákona v islámu -- Šari a islámské náboženské právo -- Právní literatura -- Vývoj islámského práva: tradiční islámský pohled versus západní islamistika -- Prorocká tradice -- Základy právní vědy usúl al-fiqh -- Instituce garantující a prosazují zákonnost ; -- Islámské právo a vzdělání -- Ideál a skutečnost -- Zločin a trest -- Závěr -- Prameny -- Literatura -- Zákon a řád ve starém Egyptě -- Law and Order in Ancient Egypt Renata Landgráfová -- Prameny -- Stará říše -- Zákon a precedens -- Nová říše -- Zákonodárce a soudci -- Zločin a trest -- Vztah zákona a mudroslovné literatury -- Závěr -- Zkratky -- Prameny -- Literatura -- Pojetí zákona v archaickém Řecku -- The Concept of Law in Greece of the Archaic Period Tomáš Vítek ---
Zákony na nápisech -- Literárně dochovaní zákonodárci a jejich zákony -- Autorství a autorita -- Sakrální rozměr zákonů a práva -- Zákon v soudní praxi -- Tresty a jejich vymahatelnost -- Zákon a spravedlnost -- Závěr -- Zkratky -- Prameny -- Literatura -- Zákonem nechť je budována zem: Zákon a řád u starých Seveřanů -- "With law shall the land be built.": Historical and Legendary Legal Codes of Old -- Norsemen -- Jiří Starý -- Úvodem -- Pojem zákona a typy zákoníků -- Zákon a společnost ; -- Stáří zákoníků -- Oralita a zápis zákoníků -- Struktura a styl zákoníků -- Sněm a zákon -- Právní svépomoc -- Duch zákonů -- Dávný zákon. Zákon a zvyk -- Zákon a náboženství -- Bohové, zákon a svět -- Legendární zákonodárci -- Proměny staroseverského práva ve skandinávském středověku

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC