Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. české vyd.
Bratislava : Osveta, 2010
288 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-338-7 (váz.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje bibliografii na s. 277-283 a rejstřík
000193621
Předmluva k druhému, přepracovanému a doplněnému vydání ...9 // 1. Ledvina ...11 // Anatomické poznámky ...11 // Přístupy k ledvině ...12 // Lumbotomie ...13 // Přední transperitoneální přístup ...18 // Torakoabdominální přístup ...19 // Chirurgické výkony na ledvině ...21 // Jednoduchá nefrektomie ...21 // Radikální nefrektomie ...22 // Parciální resekce ledviny ...26 // Biopsie ledviny otevřenou cestou ...27 // Odstranění cysty ledviny ...28 // Nefrostomie ...28 // Resekce zdvojené ledviny ...29 // Resekce istmu u podkovovité ledviny ...30 // Chirurgické výkony u nefrolitiázy ...31 // Chirurgické výkony u poranění ledvin ...37 // Chirurgické výkony u hydronefrózy ...38 // Ureterokalikostomie ...40 // Perkutánní extrakce konkrementů (Ján Lupták) ...41 // 2. Močovod ...49 // Anatomické poznámky ...49 // Přístupy k močovodu ...50 // Lumbotomie ...50 // Střední šikmý řez ...50 // Střídavý střední šikmý řez ...50 // Dolní šikmý řez ...51 // Transperitoneální přístup k močovodu ...51 // Transvezikální přístup k močovodu ...51 // Chirurgické výkony na močovodu ...51 // Ureterolitotomie ...51 // Chirurgické výkony u řídce se vyskytujících onemocnění močovodu ...55 // Chirurgické výkony u vezikorenálního refluxu ...55 // Chirurgické výkony u ureterokely ...61 // Chirurgické výkony při poranění močovodu ...63 // Boariho laloková plastika ...65 // Transureteroureterostomie ...66 // Rekonstrukce močovodu střevním segmentem (Jan Dvořáček) ...66 // 3. Močový měchýř ...71 // Anatomické poznámky ...71 // Přístupy k močovému měchýři ...72 // Chirurgické výkony na močovém měchýři ...74 // Cystostomie ...74 // Cystotomie ...75 // Cystolitotomie ...75 // Divertikulektomie ...75 // Resekce stěny močového měchýře ...77 //
Chirurgické výkony při poranění močového měchýře ...78 // Chirurgické výkony u pištěli močového měchýře ...78 // Youngova plastika krčku močového měchýře // Extrofie močového měchýře // Ileální augmentace močového měchýře (Jan Dvořáček) Cystektomie (Ladislav Jarolím) // 4. Retroperitoneální prostor // Anatomické poznámky // Chirurgické výkony v retroperitoneálním prostom // Retroperitoneální lymfadenektomie // Ureterolýza a intraperitoneální transpozice močovodu u idiopatické retroperitoneální fibrozy // 5. Derivace moče // Ureterosigmoidostomie // Mainz pouch II - sigma-rectum pouch (Ján Breza) // Trigonosigmoidostomie // Kožní ureterostomie // Transureteroureterostomie s kožní ureterostomií // Nástěnná ureterostomie // Ureteroileostomie // Heterotopické rezervoáry moči (Ján Breza) // Náhrada močového měchýře kontinentním rezervoárem // Ortotopické náhrady močového měchýře (Ján Breza) // Kutánní kontinentní derivace moči // 6. Prostata // Anatomické poznámky // Chirurgické výkony na prostatě // Prostatektomie u benigní prostatické hyperplazie. // Biopsie prostaty (Ján Kliment) // Radikálni retropubická prostatektomie (Ján Kliment) // 7. Močová trubice // Chirurgické výkony na mužské močové trubici // Anatomické poznámky // Chirurgické výkony u anomálií močové trubice // Hypospadie (Radim Kočvara) // Epispadie // Chirurgické výkony při poranení močové trubice // Poranení bulbární močové tmbice // Poranění membranózní močové trubice // Chirurgické výkony u stenóz močové trubice // Stenózy penilní močové trubice (Richard Fiala) // Stenózy bulbární a membranózní močové trubice // Anastomóza membranózní části urety z transpubického přístupu // Perineální uretrostomie // Resekce divertiklu močové trubice //
Uretrektomie podie Whitmorea a Mounta // Chirurgické výkony na ženské močové trubici (Tomáš Hanuš) // Anatomie ženské uretry // Stresová inkontinence moči u žen // Retropubické operace // Slingové operace // Injekční léčba // Uretrovaginální píštěl // Divertikly ženské uretry // Chirurgické výkony u periuretrálních cyst // Chirurgické výkony u epispádie // Chirurgické výkony u nádorů močové trubice // 8. Penis // Anatomické poznámky // Chirurgické výkony na penisu // Chirurgické výkony u fimózy // Chirurgické výkony u parafimózy // Chirurgické výkony u kondylomat // Chirurgické výkony u priapismu (Ján Breza) // Chirurgické výkony u plastické indurace - morbus Peyronie (Ján Breza) Léčba erektivní dysfunkce implantací penilních protéz (Ján Breza) // Chirurgické výkony u karcinomu penisu ...194 // Operace šetřící penis ...194 // Parciální amputace penisu ...194 // Totální amputace penisu ...195 // Emaskulinizace ...197 // Inguinální a pánevní lymfadenektomie ...198 // Radikální a modifikovaná inguinální lymfadenektomie ...198 // Pánevní lymfadenektomie ...201 // 9. Šourek a jeho obsah ...203 // Anatomické poznámky ...203 // Přístupy k orgánům šourku ...203 // Skrotální přístup ...203 // Inguinální přístup ...204 // Chirurgické výkony na varleti ...205 // Orchiopexe ...205 // Chirurgické výkony u torze varlete ...208 // Chirurgické výkony u torze přívěsku varlete ...209 // Biopsie varlete ...209 // Orchiektomie ...209 // Operace šetřící varle ...210 // Chirurgické výkony na nadvarleti a semenném provaze ...210 // Epididymektomie ...210 // Chirurgické výkony u spermatokély ...210 // Deferentografie ...211 // Chirurgické výkony u varikokély ...211 // Chirurgické výkony na obalech varlete a kůži šourku ...213 //
Chirurgické výkony u hydrokély ...213 // Chirurgické výkony u hematokély ...215 // Ošetření poranění kůže šourku ...215 // 10. Endoskopické operace // Endoskopická anatomie // Inštrumentárium na endoskopické operace // Poloha pacienta u endoskopických operací // Anestezie u endoskopických operací // Endoskopická chirurgie močové trubice // Chirurgické výkony při zúžení mužské močové trubice // Dilatace striktur // Vnitřní uretrotomie // Dilatace uretry u dívek // Vnitřní uretrotomie u žen // Odstranění konkrementů a cizích těles // Chirurgické výkony u benigních onemocnění močové trubice // Endoskopická chirurgie prostaty // Technika endoresekce tkáně // Chirurgické výkony u benigní prostatické hyperplazie . // Chirurgické výkony u karcinomu prostaty // Drenáž abscesu prostaty // Odstranění konkrementů z prostaty // Endoskopická chirurgie hrdla močového měchýře // Endoskopická chirurgie močového měchýře // Transuretrální resekce tumorů močového měchýře // Discize ústí močovodů // Litotripse konkrementů močového měchýře (Ján Ľupták) // Ureterorenoskopie (Ján Ľupták) // 11. Dialýza a transplantace ledvin ...249 // Příprava cévního řečiště pro hemodialýzu ...249 // Kavální katetr ...249 // Podkožní arteriovenózní píštěle ...249 // Peritoneální dialýza ...250 // Transplantace ledviny ...251 // Odběr ledvin na transplantaci od mrtvých dárců ...251 // Samostatný odběr ledvin en bloc s perfuzí in situ ...252 // Postup při transplantaci ledviny ...254 // Transplantace malých dětských ledvin dospělému pacientovi ...258 // Transplantace ledvin u dětí ...258 // (8) // Odběr ledviny od žijícího dárce ...258 // Odstranění transplantované ledviny ...259 // 12. Chirurgické výkony na endokrinních žlázách ...261 //
Chirurgické výkony na příštítných tělískách ...261 // Anatomické poznámky ...261 // Odstranění příštítných tělísek ...261 // Chirurgické výkony na nadledvinách ...263 // Anatomické poznámky ...263 // Odstranění nadledviny ...264 // 13. Základy laparoskopické chirurgie (Libor Šq/an7d ...267 // Obecné principy laparoskopické operativy ...267 // Laparoskopická chirurgie nadledviny ...267 // Operace feochromocytomu/paragangliomu ...268 // Laparoskopická chirurgie ledviny ...269 // Laparoskopická nefrektomie a nefroureterektomie ...269 // Laparoskopická resekce ledviny ...271 // Laparoskopická pyeloplastika ...272 // Laparoskopická chirurgie retroperitonea ...273 // Varikokéla ...274 // Lymfokéla ...274 // Retroperitoneální lymfadenektomie ...274 // Laparoskopická pánevní lymfadenektomie ...274 // Laparoskopická radikální prostatektomie ...275 // Laparoskopická cystektomie, uretero-cysto-neoanastomóza ...276 // Literatura ...277 // Rejstřík ...285

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC